--:-- GO FM - Göteborg 16.1 °C

E6 Kungälvsleden
E6 Gullbergsmotet (75) Norrut mot TT
E6 Gullbergsmotet (75) Norrut mot TT
Tingstadstunneln S (N) mot Hisingen
Tingstadstunneln S (N) mot Hisingen
Tingstadstunneln S (N) mynning norrut
Tingstadstunneln N (S) mot Centrum
Tingstadstunneln N (S) mot Centrum
Backadalsmotet Södra (78) (S) mot Centrum
Backadalsmotet Södra (78) (S) mot Centrum
Backadalsmotet Södra (78) (N) mot Kungälv
Backadalsmotet Södra (78) (N) mot Kungälv
Backadalsmotet (78) (S) mot Centrum
Backadalsmotet (78) (S) mot Centrum
Backadalsmotet (78) (N) mot Kungälv
Backadalsmotet (78) (N) mot Kungälv
Bäckebolsmotet (79) (S) mot Centrum
Bäckebolsmotet (79) (S) mot Centrum
Bäckebolsmotet (79) (N) mot Kungälv
Bäckebolsmotet (79) (N) mot Kungälv
Bäckebol Norra (80) (S) mot Centrum
Bäckebol Norra (80) (S) mot Centrum
Bäckebol Norra (80) (N) mot Kungälv
Bäckebol Norra (80) (N) mot Kungälv
Klarebergsmotet (82) (S) mot Centrum
Klarebergsmotet (82) (S) mot Centrum
Klarebergsmotet (82) (N) mot Kungälv
Klarebergsmotet (82) (N) mot Kungälv
Klarebergs Norra (S) mot Centrum
Klarebergs Norra (S) mot Centrum
Klareberg Norra (N) mot Kungälv
Klareberg Norra (N) mot Kungälv
Kvarndammen (S) mot Göteborg
Kvarndammen (S) mot Göteborg
Kvarndammen (N) mot Kungälv
Kvarndammen (N) mot Kungälv
Jordfallsmotet (84) (S) mot Göteborg
Jordfallsmotet (84) (S) mot Göteborg
Jordfallsmotet (84) (N) mot Kungälv
Jordfallsmotet (84) (N) mot Kungälv
Rödbomotet (85) (N) mot Kungälv
Rödbomotet (85) (N) mot Kungälv
Rödbomotet österut mot Bohus
Rödbomotet österut mot Bohus
Nordre Älvbron S (S) mot Göteborg
Nordre Älvbron S (S) mot Göteborg
Nordre Älvbron S (N) mot Kungälv
Nordre Älvbron S (N) mot Kungälv
Nordre Älvbron (SO) mot Göteborg
Nordre Älvbron (SO) mot Göteborg
Nordre Älvbron (NV) mot Stenungsund
Nordre Älvbron (NV) mot Stenungsund
Kungälvsmotet (86) (S) mot Göteborg
Kungälvsmotet (86) (S) mot Göteborg
Kungälvsmotet (86) (N) mot Stenungsund
Kungälvsmotet (86) (N) mot Stenungsund
E6 Kungälv - Stenungsund
Rollsbomotet (87) (S) mot Kungälv
Rollsbomotet (87) (S) mot Kungälv
Rollsbomotet (87) (N) mot Stenungsund
Rollsbomotet (87) (N) mot Stenungsund
Kodemotet (88) (S) mot Kungälv
Kodemotet (88) (S) mot Kungälv
Kodemotet (88) (N) mot Stenungsund
Kodemotet (88) (N) mot Stenungsund
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
GO FM - Göteborg
Varje minut
Dygnet runt