16:46 Västra Götalands Län
660
Stubberödsvägen
16:22 Nedfallet träd
Träd som lutar kraftigt över vägbanan i höjd med Huveröd.
Väg 660 från Stubberödsvägen till Sågen båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl 17:30
Mer info & Karta
Väg 660 från Stubberödsvägen till Sågen båda riktningarna
42
Sollebrunn
16:07 Faror på vägen
Träd hänger över vägen i höjd med Rydsled. Personal på väg. 1 Körfält blockerade
Väg 42 från Sollebrunn till Boryd båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl 17:30
Mer info & Karta
Väg 42 från Sollebrunn till Boryd båda riktningarna
2205
Äng
14:36 Faror på vägen
Träd ligger i vägkanten. Personal på väg. 1 Körfält blockerade
Väg 2205 från Äng till Bökasen båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl 17:00
Mer info & Karta
Väg 2205 från Äng till Bökasen båda riktningarna
42
Rensvist
11:36 Bärgning
Bärgning av lastbil efter tidigare olycka. Polis på plats. Begränsad framkomlighet. Kortare stopp förekommer. 1 Körfält blockerade
Väg 42 från Rensvist till Kolbäck i riktning mot Trollhättan
Preliminär sluttid: Idag kl 16:30
Mer info & Karta
Väg 42 från Rensvist till Kolbäck i riktning mot Trollhättan
2206
Sund - Jaren
03:51 Färja
Sund Jarenleden stängd för tung trafik på grund av hårda vindar.
Väg 2206 mellan Sund och Jaren, i båda riktningar.
Preliminär sluttid: Idag kl 18:00
Mer info & Karta
Väg 2206 mellan Sund och Jaren, i båda riktningar.
Göteborg
Redbergsvägen
Trafiksignal fungerar ej
Trafiksignaler för fordonstrafik vid Redbergsplatsen. Blinkar gult i alla riktningar. Oklar prognos. Kabelfel.
Redbergsvägen mellan Danska Vägen och Härlandavägen/Danska Vägen i Göteborg kommun
Preliminär sluttid: 2022-10-11 16:00
Mer info & Karta
Redbergsvägen mellan Danska Vägen och Härlandavägen/Danska Vägen i Göteborg kommun
161
Finnsbo - Skår
Färja
Från den 18:e september till den 2:a november trafikeras färjeleden endast med en färja på grund av underhållsarbete. Slutdatum kan ändras.
Väg 161 mellan Skår och Finnsbo, i båda riktningar.
Preliminär sluttid: 2022-11-02 16:00
Mer info & Karta
Väg 161 mellan Skår och Finnsbo, i båda riktningar.
4 nya vägarbeten har startats.
Göteborg
Göteborg
11:00 Vägarbete
Skattegårdsvägen nära Briljantgatan i Göteborg kommun
Arbete med vägmarkering vid Skattegårdsvägen.
Preliminär sluttid: 2022-10-21 17:00
Mer info & Karta
Arbete med vägmarkering vid Skattegårdsvägen.
158
Säröleden
10:44 Vägarbete
E6.20 av-/påfart från E6.20 (Tpl Järnbrottsmotet) till Väg 158 (Tpl Järnbrottsmotet) i Göteborg kommun
Belysningsarbete, arbetsfordon står på avfarten.
Preliminär sluttid: Idag kl 13:00
Mer info & Karta
Belysningsarbete, arbetsfordon står på avfarten.
168
Marstrandsvägen
07:32 Vägarbete
Väg 168 från Ekelöv till Ytterby båda riktningarna
Fasta arb.platser Tillfällig infart till garage då lokalgatan grävs upp för ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Fasta arb.platser Tillfällig infart till garage då lokalgatan grävs upp för ledningsarbete.
162
Lysekil
05:29 Slåtterarbete
Väg 162 från Lysekil till Uteby båda riktningarna
Långsamma fordon på vägen.
Preliminär sluttid: Idag kl 17:00
Mer info & Karta
Långsamma fordon på vägen.
Källa: Trafikverket / Trafikradion.se

Trafikinformation
Västra Götalands Län
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.