07:26 Västra Götalands Län
Just nu pågår 145 vägarbeten.
Svennegatan
Vägarbete
Svennegatan i Skara kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Gatan avstängd på grund av VA arbete. Avstängningen sker etapp-vis från öst till väst längs gatan. För mer information, vänligen kontakta Skara Energi.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 14:00
Mer info & Karta
Gatan avstängd på grund av VA arbete. Avstängningen sker etapp-vis från öst till väst längs gatan. För mer information, vänligen kontakta Skara Energi.
VÄLJ
Vägarbete
Kungsportsvägen TUNG TRAFIK - VÄLJ E45 i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Tung trafik hänvisas till E45, med anledning av vägarbete utanför Folkets park/ Kungsportscirkulationen. Mycket begränsad bredd och trångt vid arbetet. Vi bygger förbindning mellan nya vägen Hjulkvarnelundsvägen och Kungsportscirkulationen.
Preliminär sluttid: 2022-12-23 13:00
Mer info & Karta
Tung trafik hänvisas till E45, med anledning av vägarbete utanför Folkets park/ Kungsportscirkulationen. Mycket begränsad bredd och trångt vid arbetet. Vi bygger förbindning mellan nya vägen Hjulkvarnelundsvägen och Kungsportscirkulationen.
Trollhättans
Vägarbete
Kungsportscirkulationen - Kungsportsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Kantsten- och asfaltering, samt vatten och avloppsarbete utförs för att sammanfoga Kungsportscirkulationen med "nya vägen" Hjulkvarnelundsvägen. Påverkas för norrgående trafik, ifrån Kungsporten till ex Stallbacka. Välj Tunhemsvägen mot E45, därefter till Stallbackaområdet. Avstängt för södergående lastbil- och busstrafik utmed Kungsportsvägen mot Kungsporten. (pga begränsad vägbredd och trångt för att kunna passera vid Folkets park) Välj E45 och Tunhemsvägen till Kungsporten. Cyklister och gående ges möjlighet att passera förbi vägarbetet.
Preliminär sluttid: 2022-12-23 07:00
Mer info & Karta
Kantsten- och asfaltering, samt vatten och avloppsarbete utförs för att sammanfoga Kungsportscirkulationen med "nya vägen" Hjulkvarnelundsvägen. Påverkas för norrgående trafik, ifrån Kungsporten till ex Stallbacka. Välj Tunhemsvägen mot E45, därefter till Stallbackaområdet. Avstängt för södergående lastbil- och busstrafik utmed Kungsportsvägen mot Kungsporten. (pga begränsad vägbredd och trångt för att kunna passera vid Folkets park) Välj E45 och Tunhemsvägen till Kungsporten. Cyklister och gående ges möjlighet att passera förbi vägarbetet.
527
Hällingsjö
Vägarbete
Väg 527 Hällingsjö till Björketorps k:a båda riktningarna
Byggnation av gång- och cykelbana. Kortare stopp kan förekomma.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykelbana. Kortare stopp kan förekomma.
2566
Häljestena
Vägarbete
Väg 2566 Häljestena till Tun skola båda riktningarna
Röjning och avverkning i vägområdet
Preliminär sluttid: 2022-12-02 16:00
Mer info & Karta
Röjning och avverkning i vägområdet
2562
Grästorp
Vägarbete
Väg 2562 från Grästorp Storgatan till Ågården båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-16 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
Sven
Vägarbete
Sven Adolf Norlings gata i Skara kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Under byggnation av cirkulationsplats i korsning Malmgatan och Sven Adolf Norlings gata kommer gatan vara avstängd för motortrafik förutom moped klass 2.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 11:55
Mer info & Karta
Under byggnation av cirkulationsplats i korsning Malmgatan och Sven Adolf Norlings gata kommer gatan vara avstängd för motortrafik förutom moped klass 2.
730
Kolleröd
Vägarbete
Väg 730 Kolleröd till Björholmen båda riktningarna
Lednings/telearbete. Byte av VA rör under vägbana
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Byte av VA rör under vägbana
1770
Almenåsvägen
Vägarbete
Väg 1770 Almenåsvägen till Ingelstorp båda riktningarna
Lednings/telearbete kommer att pågå längs väg 1770 fram till midsommar 2023. Skyddsfordon samt vakt förekomma längs sträckan.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete kommer att pågå längs väg 1770 fram till midsommar 2023. Skyddsfordon samt vakt förekomma längs sträckan.
Vägarbete
Drottninggatan "övre" i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Asfalteringsarbete inom nämnda tidperiod, mellan Hjortmossegatan och Strömgatan. Oklart exakt datum.
Preliminär sluttid: 2022-12-02 16:00
Mer info & Karta
Asfalteringsarbete inom nämnda tidperiod, mellan Hjortmossegatan och Strömgatan. Oklart exakt datum.
560
Kobbegården
Vägarbete
Väg 560 från Kobbegården till Västra Frölunda kyrkogård båda riktningarna
Lednings- kabelarbeten - schakt
Preliminär sluttid: 2022-12-09 17:00
Mer info & Karta
Lednings- kabelarbeten - schakt
Göteborg
Exportgatan
Vägarbete
Exportgatan mellan E6 (Norgevägen) (Kungälvsleden) och Importgatan i Göteborg kommun
Beläggning - körbana
Preliminär sluttid: 2022-12-31 17:00
Mer info & Karta
Beläggning - körbana
Göteborg
Polstjärnegatan
Vägarbete
Polstjärnegatan mellan Cronackersgatan och Karlavagnsgatan i Göteborg kommun
Brunnsarbete - ej schakt
Preliminär sluttid: 2022-12-05 17:00
Mer info & Karta
Brunnsarbete - ej schakt
Myrtuvevägen
Vägarbete
Myrtuvevägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vatten- och avloppsarbete utförs på delen mellan korsning Bergkullevägen/Myrtuvevägen och ca 300 meter söder om nämnda korsning. Infart till området sker via cirkulation mellan väg E45 och väg 2013, där man kan komma till bostadsområdet söder om avstängningen.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Vatten- och avloppsarbete utförs på delen mellan korsning Bergkullevägen/Myrtuvevägen och ca 300 meter söder om nämnda korsning. Infart till området sker via cirkulation mellan väg E45 och väg 2013, där man kan komma till bostadsområdet söder om avstängningen.
Österlånggatan
Vägarbete
Österlånggatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Fräsning och asfaltering utmed Österlånggatan, delen mellan Trollgatan och Stora Håjumsgatan. Oklart datum, då rådande snöväder ändrat förutsättningarna
Preliminär sluttid: 2022-12-02 20:00
Mer info & Karta
Fräsning och asfaltering utmed Österlånggatan, delen mellan Trollgatan och Stora Håjumsgatan. Oklart datum, då rådande snöväder ändrat förutsättningarna
873
Färjeläge
Vägarbete
Väg 873 från Färjeläge Malmön till Draget båda riktningarna
Lednings/telearbete.Gatan kommer att helstängas. Mycket begränsad framkomlighet på kommunala vägar.
Preliminär sluttid: 2023-03-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete.Gatan kommer att helstängas. Mycket begränsad framkomlighet på kommunala vägar.
1625
Rydal
Vägarbete
Väg 1625 Rydal till Bua båda riktningarna
Bron över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Bron över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Följ orange vägvisning.
Turbovägen
Vägarbete
Turbovägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Inom nämnda period påverkas vägen med ca 3 dagars arbete. Grävning och schakt för el och fiber. Övergrävning på gatan sker med ett körbana åt gången, så trafik kommer fram.
Preliminär sluttid: 2022-12-09 16:00
Mer info & Karta
Inom nämnda period påverkas vägen med ca 3 dagars arbete. Grävning och schakt för el och fiber. Övergrävning på gatan sker med ett körbana åt gången, så trafik kommer fram.
2115
Skottbacka
Vägarbete
Väg 2115 från Skottbacka till Ed Bergslätt båda riktningarna
Broarbete. Renovering av Hökedal bro. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Renovering av Hökedal bro. Följ orange vägvisning
Vägarbete
Stallbackavägen Stallbackaån i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Bron över Stallbackaån på Stallbackavägen (söder om Flygmotorrondellen) ska bytas ut. Trafik från Kungsportsvägen, som ska till Flygmotorvägen, leds om via Grafitvägen och Flygfältsvägen. Följ orange omledningspilar. Datum justerat till 3 november.
Preliminär sluttid: 2022-12-19 00:00
Mer info & Karta
Bron över Stallbackaån på Stallbackavägen (söder om Flygmotorrondellen) ska bytas ut. Trafik från Kungsportsvägen, som ska till Flygmotorvägen, leds om via Grafitvägen och Flygfältsvägen. Följ orange omledningspilar. Datum justerat till 3 november.
2251
Skifors
Vägarbete
Väg 2251 från Skifors till Länsgr. Västra Götalands/Värmlands län vid Kasen båda riktningarna
Slänt- och vägförstärkning. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2022-12-01 16:00
Mer info & Karta
Slänt- och vägförstärkning. Följ orange vägvisning
Energivägen
Vägarbete
Energivägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vatten och avloppsarbete, öster om Energivägen. Byggtrafik kan förekomma på Energivägen.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 23:59
Mer info & Karta
Vatten och avloppsarbete, öster om Energivägen. Byggtrafik kan förekomma på Energivägen.
Vägarbete
Aminogatan vid Söderleden, i båda riktningar.
Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2023-04-16 16:00
Mer info & Karta
Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler.
Göteborg
Nansensgatan
Vägarbete
Nansensgatan mellan Wieselgrensgatan och Rödklintsgatan i Göteborg kommun
VA-schakt.
Preliminär sluttid: 2022-12-23 17:00
Mer info & Karta
VA-schakt.
Göteborg
Exportgatan
Vägarbete
Exportgatan mellan E6 (Norgevägen) (Kungälvsleden) och E6 (Norgevägen) (Kungälvsleden) i Göteborg kommun
Schaktarbete vid korsningen Exportgatan/Salsmästaregatan, mycket begränsad framkomlighet i rondellen.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 17:00
Mer info & Karta
Schaktarbete vid korsningen Exportgatan/Salsmästaregatan, mycket begränsad framkomlighet i rondellen.
2711
Dalaholm
Vägarbete
Väg 2711 Dalaholm till Lundsbrunn Kurorten båda riktningarna
Schakt för renovering av Vatten och avlopp. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Schakt för renovering av Vatten och avlopp. Följ orange vägvisning.
1001
Långesjö
Vägarbete
Väg 1001 från Långesjö vägskäl till Veddökilen båda riktningarna
Lednings- och schaktarbete. Vägen stängd för genomfart. Omledningsväg med begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings- och schaktarbete. Vägen stängd för genomfart. Omledningsväg med begränsad framkomlighet.
Mölndal
Vägarbete
Helenedalsvägen i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Ombyggnation av busshållplats samt arbetet med vattenledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 12:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av busshållplats samt arbetet med vattenledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafikljus.
E6 E20
Kungsbackaleden
Vägarbete
Fabriksgatan mellan E6 (Gårdamotet) och Rantorget i Göteborg kommun
Fabriksgatan och Drakegatan, beläggningsarbete gång och cykelbana.
Preliminär sluttid: 2022-12-22 17:00
Mer info & Karta
Fabriksgatan och Drakegatan, beläggningsarbete gång och cykelbana.
Vägarbete
Emelie Lejmans Väg
Bygginfart i Kongahällavägen
Preliminär sluttid: 2023-06-30 18:00
Mer info & Karta
Bygginfart i Kongahällavägen
Göteborgsvägen
Vägarbete
Göteborgsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vatten och avloppsarbete utmed Göteborgsvägen, delen mellan Lasarettsvägen och Starkoddervägen, samt Starkoddersvägen "väster" om Göteborgsvägen och del av Krokusvägen. Boende i området ges tillgång till sina fastigheter, och det kommer förekomma byggtrafik ut med sträckan. Blåljusenheter får framkomlighet. Omledning sker via Lasarettsvägen, Karlstorpsrondellen, Karlstorpsvägen, Skoftebyrondellen, Göteborgsvägen sydost om korsning med Starkoddevägen. Och omvänt.
Preliminär sluttid: 2022-12-16 16:00
Mer info & Karta
Vatten och avloppsarbete utmed Göteborgsvägen, delen mellan Lasarettsvägen och Starkoddervägen, samt Starkoddersvägen "väster" om Göteborgsvägen och del av Krokusvägen. Boende i området ges tillgång till sina fastigheter, och det kommer förekomma byggtrafik ut med sträckan. Blåljusenheter får framkomlighet. Omledning sker via Lasarettsvägen, Karlstorpsrondellen, Karlstorpsvägen, Skoftebyrondellen, Göteborgsvägen sydost om korsning med Starkoddevägen. Och omvänt.
Göteborg
Vägarbete
Gamla Sörredsvägen i Göteborg kommun
Schakt och sprängning
Preliminär sluttid: 2022-11-30 17:00
Mer info & Karta
Schakt och sprängning
Ledetvägen
Vägarbete
Ledetvägen i Ale kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
GC-banan avstängd (Mellan Björkvägen och till Alafors Fria skola) för schaktarbete så flaggvakter på plats hjälper oskyddade trafikanter så dom kan passera medans flaggvakterna stoppar trafiken.
Preliminär sluttid: 2022-12-22 13:13
Mer info & Karta
GC-banan avstängd (Mellan Björkvägen och till Alafors Fria skola) för schaktarbete så flaggvakter på plats hjälper oskyddade trafikanter så dom kan passera medans flaggvakterna stoppar trafiken.
Vänersborg
Vänersborgs
Vägarbete
Dalbobron, väg 2050 i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Dalbobron genomgår en större renovering och två körfält stängs av.
Preliminär sluttid: 2023-06-15 16:00
Mer info & Karta
Dalbobron genomgår en större renovering och två körfält stängs av.
Göteborg
Järntorgsgatan
Vägarbete
Järntorgsgatan till Järntorgsgatan/Pusterviksbron mellan Olof Palmes Plats och Stora Badhusgatan i Göteborg kommun
Byggtrafik till och från Sverigehuset.
Preliminär sluttid: 2023-02-15 17:00
Mer info & Karta
Byggtrafik till och från Sverigehuset.
Oskarsbron
Vägarbete
Oskarsbron i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Upprustningsarbeten samt byggnation av ny gång- och cykelbana på Oskarsbron. Under hela byggtiden kommer det bli begränsad framkomlighet främst för bilister. Gående och cyklister blir inte påverkade. Under byggtiden blir det infartsförbud på Oskarsbron i västlig färdriktning (från Åkersbergsvägen mot Landbersliden) bilister uppmanas att välja alternativ väg via Vänersborgsvägen och Albertsvägen. Fordon med längd upp till 7 m och max bredd på 2.8 m kan passera Oskarsbron via Landbergsliden, ostlig färdriktning. Vänligen respektera vägvisningsskyltar och trafikanordningar under byggtiden.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 22:00
Mer info & Karta
Upprustningsarbeten samt byggnation av ny gång- och cykelbana på Oskarsbron. Under hela byggtiden kommer det bli begränsad framkomlighet främst för bilister. Gående och cyklister blir inte påverkade. Under byggtiden blir det infartsförbud på Oskarsbron i västlig färdriktning (från Åkersbergsvägen mot Landbersliden) bilister uppmanas att välja alternativ väg via Vänersborgsvägen och Albertsvägen. Fordon med längd upp till 7 m och max bredd på 2.8 m kan passera Oskarsbron via Landbergsliden, ostlig färdriktning. Vänligen respektera vägvisningsskyltar och trafikanordningar under byggtiden.
Mölndal
Vägarbete
Forsebron i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.
Göteborg
Järnvågsgatan
Vägarbete
Järnvågsgatan mellan Heurlins Plats och Olof Palmes Plats i Göteborg kommun
Arbete med vatten och avlopp. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 17:00
Mer info & Karta
Arbete med vatten och avlopp. Ett körfält avstängt.
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 från Björlandavägen till Lexby Östergård båda riktningarna
Ombyggnation av Björlandavägen. Trafiken regleras med trafiksignaler mellan kl. 15.00 - 18.00.
Preliminär sluttid: 2024-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av Björlandavägen. Trafiken regleras med trafiksignaler mellan kl. 15.00 - 18.00.
Mölndal
Vägarbete
Mölndals bro i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
1627
Hyssna
Vägarbete
Väg 1627 från Hyssna kyrka till Ljungslätt båda riktningarna
Broarbete. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2022-12-19 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Följ orange vägvisning
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 från Lexby Östergård till Swedenborgsplatsen båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av nytt mot.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av nytt mot.
Göteborg
Centralenområdet
Vägarbete
Centralenområdet i Göteborgs kommun.
Arbete med Västlänken.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med Västlänken.
norrgående
Norrut
Vägarbete
E20 avfart mot E6 norrgående i riktning mot Oslo
Avfarten mot E6 norrgående från E20, kakeltunneln är avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-11-01 16:00
Mer info & Karta
Avfarten mot E6 norrgående från E20, kakeltunneln är avstängd.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 Brunnsbomotet södergående, 0.910 till Brunnsbomotet södergående, 0.910 båda riktningarna
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd.
Göteborg
Korsvägen
Sprängningsarbete
Korsvägen i Göteborgs kommun
Varje vardag stoppas trafiken runt Korsvägen i cirka 10 minuter mellan klockan 10:00 - 10:30 samt 12:30 - 13:00. Undvik köer genom att välja annan väg.
Preliminär sluttid: 2023-04-01 16:00
Mer info & Karta
Varje vardag stoppas trafiken runt Korsvägen i cirka 10 minuter mellan klockan 10:00 - 10:30 samt 12:30 - 13:00. Undvik köer genom att välja annan väg.
1940
Kommungräns
Vägarbete
Väg 1940 från Kommungräns Partille/Lerum till Svartåliden båda riktningarna
Väg avstängd på grund av vägskada.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Väg avstängd på grund av vägskada.
Göteborg
Säterigatan
Vägarbete
Säterigatan mellan Nordviksgatan och Västra Eriksbergsgatan i Göteborg kommun
Säterigatan är avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-12-11 16:00
Mer info & Karta
Säterigatan är avstängd.
Göteborg
Marieholmsgatan/Gullbergs
Vägarbete
Marieholmsgatan/Gullbergs Strandgata till Gullbergs Strandgata mellan Lilla Marieholmsgatan och Hamntorgsgatan i Göteborg kommun
Marieholmsgatan ovanför Tingstadstunneln är trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-02-01 16:00
Mer info & Karta
Marieholmsgatan ovanför Tingstadstunneln är trafikljusreglerad.
Kvarnbygatan
Vägarbete
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något mot Gamla torget.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 17:00
Mer info & Karta
Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något mot Gamla torget.
Vägarbete
Bifrostgatan vid Lantbruksgatan, i båda riktningar.
Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Arbeten med gator och VA-ledningar för kommande byggnation. Tidvis är ett körfält avstängt på delar av gatan. Trafik regleras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:30
Mer info & Karta
Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Arbeten med gator och VA-ledningar för kommande byggnation. Tidvis är ett körfält avstängt på delar av gatan. Trafik regleras med trafikljus.
Göteborg
Masthamnsgatan
Vägarbete
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2023-02-13 15:00
Mer info & Karta
Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Göteborg
Göteborg
Vägarbete
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. .
Preliminär sluttid: 2024-08-30 16:00
Mer info & Karta
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. .
40
Borås - Ulricehamn
Österut
Vägarbete
Väg 40 från Landvettermotet (75) till Dalsjöforsmotet (90) i riktning mot Jönköping
Underhållsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 23:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete.
E 6
Kungälv - Stenungsund
Norrut
Vägarbete
E6 vid Rollsbomotet (87) i riktning mot Oslo
Påfartsträckan. Schaktarbete. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Påfartsträckan. Schaktarbete. Begränsad framkomlighet.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 Leråkersmotet till Leråkersmotet båda riktningarna
Inhägnad av befintlig arbetsplats.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Inhägnad av befintlig arbetsplats.
E 6
Uddevalla - Tanum
Norrut
Vägarbete
E6 från Dinglemotet (102) till Grindmotet (103) i riktning mot Oslo
Bergsskärning. Skyddsfordon medföljer.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Bergsskärning. Skyddsfordon medföljer.
Vägarbete
E6 Tanumsmotet till Pålen båda riktningarna
Arbete med sedimentationsdamm. Skyddsfordon på plats
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med sedimentationsdamm. Skyddsfordon på plats
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete
E6 från Olskroksmotet (74) till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Arbete med bro, sidostöd.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med bro, sidostöd.
Vägarbete
E6 Dinglemotet till Grindmotet båda riktningarna
Arbete med bergskärningar. Skyddsfordon på plats dagtid.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med bergskärningar. Skyddsfordon på plats dagtid.
Vägarbete
E6 Präste-Säm till Lurmotet båda riktningarna
Räckesarbete. Skyddsfordon på plats.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 23:00
Mer info & Karta
Räckesarbete. Skyddsfordon på plats.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 Vikansmotet N till Östergärde båda riktningarna
Trafikomläggning: trafiken kommer ledas om på en tillfällig väg vid sidan av ordinarie väg. I övrigt ingen påverkan.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Trafikomläggning: trafiken kommer ledas om på en tillfällig väg vid sidan av ordinarie väg. I övrigt ingen påverkan.
E 6
Uddevallabron
Vägarbete
E6 från Svinesundsbron till Uddevallabron båda riktningarna
Arbete med Bergskärningar. Skyddsfordon på plats
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med Bergskärningar. Skyddsfordon på plats
E 6
Vägarbete
E 6 på Kungsbackaleden vid Olskroksmotet (74), i båda riktningar.
Återställning av mittbarriär efter portalmontage
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Återställning av mittbarriär efter portalmontage
E 6
Vägarbete
E 6 på Kungsbackaleden vid Olskroksmotet (74), i båda riktningar.
Servicefickan avstängd mellan Ånäsmotet och Olskroksmotet.
Preliminär sluttid: 2023-10-21 16:00
Mer info & Karta
Servicefickan avstängd mellan Ånäsmotet och Olskroksmotet.
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete
E6 från Olskroksmotet (74) till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Arbete med ny järnvägsbro över E6 mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet. Begränsad framkomlighet fredagar klockan 19:00 till måndagar klockan 05:00 under juli till 31 oktober.
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med ny järnvägsbro över E6 mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet. Begränsad framkomlighet fredagar klockan 19:00 till måndagar klockan 05:00 under juli till 31 oktober.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 från Säve Depå till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet.
E 6
Tingstadstunneln
Vägarbete
E6 vid Tingstadstunneln båda riktningarna
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 23:59
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 från Brunnsbomotet till Ringömotet (76) i riktning mot Ringömotet
Tunnelrenovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
Preliminär sluttid: 2023-10-23 16:00
Mer info & Karta
Tunnelrenovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 Eriksbergsmotet till Lindholmsmotet båda riktningarna
Arbete med ny serviceväg och bullerplank.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med ny serviceväg och bullerplank.
E6 E20
Kungsbackaleden
Vägarbete
E6 av-/påfart från Redbergsvägen (Cpl Olskroksmotet) till E6 (Tpl Olskroksmotet) i Göteborg kommun
Arbete vid påfart Olskroken.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete vid påfart Olskroken.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 från Eriksbergsmotet till Lindholmsmotet båda riktningarna
Montering av skyltar för vägarbete och trafikverkets informationstavlor samt etablera 700 m betongbarriär. Arbetet pågår klockan 19-05.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Montering av skyltar för vägarbete och trafikverkets informationstavlor samt etablera 700 m betongbarriär. Arbetet pågår klockan 19-05.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbeten på Hisingsleden i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbeten på Hisingsleden i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Förberedande arbeten för faunapassage, begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19-05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Förberedande arbeten för faunapassage, begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19-05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid.
Göteborg
Hisingsleden
Sprängningsarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
Vägarbete
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet i Kallebäck.
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet i Kallebäck.
E20
Alingsås
Vägarbete
E20 Götaplan Alingsås till Sveaplan Alingsås
Tillfällig påfart till E20 från Gjuterigatan. Ett körfält på E20 avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-12-23 16:00
Mer info & Karta
Tillfällig påfart till E20 från Gjuterigatan. Ett körfält på E20 avstängt.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete
E20 från S Härene till Eling båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Ribbingsberg och Eling. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Ribbingsberg och Eling. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E20
Skara - Örebro
Vägarbete
E20 från Trafikplats Kinnekulle till Gålstad båda riktningarna
Arbete med vägbanan.
Preliminär sluttid: 2023-12-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vägbanan.
E20
Skara - Örebro
Vägarbete
E20 Gålstad till Tpl Kinnekulle båda riktningarna
Översikt av infotavlor.
Preliminär sluttid: 2023-12-30 16:00
Mer info & Karta
Översikt av infotavlor.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete
E20 från Eling till Trafikplats Vara båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Eling och Vara. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Eling och Vara. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete
E20 från Trafikplats Hjultorp till Gunnarsgården båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E45
Bohus - Lilla Edet
Vägarbete
E45 från Cirkulationsplats Glässnäs till Trafikplats S Lilla Edetmotet (95) båda riktningarna
Ny cirkulationsplats på E45 ska byggas, detta kommer att beröra både E45 och anslutande vägar vid timmervägen.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ny cirkulationsplats på E45 ska byggas, detta kommer att beröra både E45 och anslutande vägar vid timmervägen.
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
Vägarbete
E45 Gullbergstunneln östra mynning till Gullbergsmotet båda riktningarna
Byggnation av byggväg.
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av byggväg.
26
Ronnekärr
Vägarbete
Väg 26 från Ronnekärr till Sjötorp N båda riktningarna
Nysättning och kompletteringar av vägräcken. Trafiken regleras med flaggvakter.
Preliminär sluttid: 2022-12-23 16:00
Mer info & Karta
Nysättning och kompletteringar av vägräcken. Trafiken regleras med flaggvakter.
44
Uddevalla - Trollhättan
Vägarbete
Väg 44 Råsserödsmotet till Råsserödsmotet båda riktningarna
Del av körbanan tas i anspråk på grund av bygginfart.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Del av körbanan tas i anspråk på grund av bygginfart.
46
Timmele
Vägarbete
Väg 46 Infart t Timmele k:a till Timmele N båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
47
Grästorp
Vägarbete
Väg 47 från Grästorp kyrka till Grästorp C båda riktningarna
Akut ledningsarbete i korsningen med Jon Jespersgatan. Vägen avsmalnad i riktning mot Trollhättan. I övrigt ingen påverkan på trafiken.
Preliminär sluttid: 2022-12-16 16:00
Mer info & Karta
Akut ledningsarbete i korsningen med Jon Jespersgatan. Vägen avsmalnad i riktning mot Trollhättan. I övrigt ingen påverkan på trafiken.
47
Brunnebergshed
Vägarbete
Väg 47 från Brunnebergshed till Algutstorp båda riktningarna
Byte av vägtrumma.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Byte av vägtrumma.
47
Skola
Vägarbete
Väg 47 Grästorp Skola till Flakeberg båda riktningarna
Byggnation av ny rondell.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny rondell.
155
mot Göteborg
Vägarbete
Väg 155 vid Hällsviksvägen i riktning mot Göteborg
Ombyggnation bussläge
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation bussläge
155
Öckeröleden
Vägarbete
Väg 155 Cpl Dalen till Hällsviksvägen båda riktningarna
Ombyggnation av bussläge.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av bussläge.
156
Hällingsjö - Skene
Vägarbete
Väg 156 Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna
Arbete med barriärer.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med barriärer.
156
Hällingsjö - Skene
Vägarbete
Väg 156 Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna
Förberedande skyltarbete.
Preliminär sluttid: 2023-07-30 16:00
Mer info & Karta
Förberedande skyltarbete.
160
Tjörnbron
Vägarbete
Väg 160 Nösnäsmotet N till Almökrysset båda riktningarna
Broarbete, ett körfält avstängt österut. Utbyte av snedkablar, återkommande nattavstängningar under augusti-december.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, ett körfält avstängt österut. Utbyte av snedkablar, återkommande nattavstängningar under augusti-december.
164
Grorud
Vägarbete
Väg 164 Grorud till Anfastebyn båda riktningarna
Trafiken regleras med vakter. Arbetsfordon samt skyddsfordon på och i närheten av vägen.
Preliminär sluttid: 2023-05-30 16:00
Mer info & Karta
Trafiken regleras med vakter. Arbetsfordon samt skyddsfordon på och i närheten av vägen.
168
Marstrandsvägen
Vägarbete
Väg 168 Ytterby till Rollsbovägen båda riktningarna
Ombyggnation av busshållplatser Rollsbovägen
Preliminär sluttid: 2022-12-04 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av busshållplatser Rollsbovägen
168
Marstrandsvägen
Vägarbete
Väg 168 från Ekelöv till Ytterby båda riktningarna
Tillfällig infart till garage då lokalgatan grävs upp för ledningsarbete i höjd med Tungevägen.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Tillfällig infart till garage då lokalgatan grävs upp för ledningsarbete i höjd med Tungevägen.
172
Känsbyn
Vägarbete
Väg 172 Känsbyn till Länsgräns O/S vid Blekefjäll båda riktningarna
Underhållsarbete. Trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete. Trafikljusreglerad.
E20
Alingsås
Vägarbete
Väg 180 från Götaplan Alingsås till Kungsgatan Alingsås båda riktningarna
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är stängt. Avstängning med betongbarriär på platsen. Risk för köbildning.
Preliminär sluttid: 2022-12-23 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är stängt. Avstängning med betongbarriär på platsen. Risk för köbildning.
182
Vägarbete
Väg 182 Timmele C till Timmele båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
187
Vara
Beläggningsarbete
Väg 187 från Vara till Vara N båda riktningarna
Beläggningsarbete i cirkulationsplats. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete i cirkulationsplats. Följ orange vägvisning.
190
Gråbo - Sollebrunn
Vägarbete
Väg 190 från Björboholm till Brogården båda riktningarna
Byggnation av tillfällig anslutningsväg till etablering för vatten och avlopp i området.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av tillfällig anslutningsväg till etablering för vatten och avlopp i området.
201
Mobolet
Vägarbete
Väg 201 från Mobolet till Hönsa båda riktningarna
Lednings/telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete.
524
Bråtared
Vägarbete
Väg 524 Bråtared till Grandalen båda riktningarna
Underhållarbete / Ett körfält blockerat. Trafiken reglerar med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-12-11 16:00
Mer info & Karta
Underhållarbete / Ett körfält blockerat. Trafiken reglerar med trafikljus.
541
Vägarbete
Väg 541 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Kabelarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete.
546
Flygplatsmotet
Vägarbete
Väg 546 Flygplatsmotet till Dansered båda riktningarna
Byggnation av ny infart till fastighet.
Preliminär sluttid: 2023-02-01 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny infart till fastighet.
553
Lexbyvägen
Vägarbete
Väg 553 Gamlestadstorget till Partille Station båda riktningarna
Brunnsarbete.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Brunnsarbete.
554
Hindåsvägen
Vägarbete
Väg 554 från Varpholmen till Bollebygds kyrka båda riktningarna
Varning för byggtrafik.
Preliminär sluttid: 2023-07-01 00:00
Mer info & Karta
Varning för byggtrafik.
554
Hindås
Vägarbete
Väg 554 från Rya till Hindås båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-20 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
Göteborg
Sörredsvägen
Vägarbete
Väg 564 Lexby Östergård till Sörrredsmotet båda riktningarna
Byggnation av busshållplats till Björlandamotet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av busshållplats till Björlandamotet.
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 Lexby Östergård till Skrabro båda riktningarna
Breddning av Björlandavägen. Trafiken leds förbi på tillfällig väg.
Preliminär sluttid: 2023-03-15 16:00
Mer info & Karta
Breddning av Björlandavägen. Trafiken leds förbi på tillfällig väg.
9
Vägarbete
Finlandsvägen 9
Refugarbeten
Preliminär sluttid: 2022-12-23 17:00
Mer info & Karta
Refugarbeten
572
Finlandsvägen
Vägarbete
Väg 572 från S:t Jörgens park till Finlandsvägen i riktning mot Tuvevägen
Rivning av befintlig gång- och cykelbana. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-12-23 17:00
Mer info & Karta
Rivning av befintlig gång- och cykelbana. Ett körfält avstängt.
626
Romelanda
Vägarbete
Väg 626 från Romelanda kyrka till Romelanda båda riktningarna
Byggnation av ny in- och utfart. Trafiken leds förbi växelvis med tillfällig trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny in- och utfart. Trafiken leds förbi växelvis med tillfällig trafiksignal.
679
Råssbyn
Vägarbete
Väg 679 från Råssbyn till Hova båda riktningarna
Lednings- och telearbete i höjd med Buslätt. Arbetsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-12-01 16:00
Mer info & Karta
Lednings- och telearbete i höjd med Buslätt. Arbetsfordon på vägbanan.
1544
Ljungåsen
Vägarbete
Väg 1544 från Ljungåsen till Överlida båda riktningarna
Åtgärdar vattenläcka. Trafiken regleras med trafiljus.
Preliminär sluttid: 2022-12-02 16:00
Mer info & Karta
Åtgärdar vattenläcka. Trafiken regleras med trafiljus.
1662
Heden
Vägarbete
Väg 1662 från Heden till Cirkulationsplats Kråkered båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Schakt av elkablar längs med vägen.
Preliminär sluttid: 2022-12-10 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Schakt av elkablar längs med vägen.
1663
Björkered
Vägarbete
Väg 1663 från Björkered till Femskiftet båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-10 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
1700
Kvarnared
Vägarbete
Väg 1700 från Kvarnared till Mörkö i riktning mot Mörkö
Schaktarbete i anslutning till vägområdet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete i anslutning till vägområdet.
1757
Grönkullen
Vägarbete
Väg 1757 Grönkullen till Sandared V båda riktningarna
Byggnation av gång- och cykelbana samt busshållplats.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykelbana samt busshållplats.
1757
Grönkullen
Vägarbete
Väg 1757 från Grönkullen till Olsfors båda riktningarna
Nybyggnation av gång- och cykelväg. Trafiken regleras med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av gång- och cykelväg. Trafiken regleras med trafiksignal.
1758
Bollebygd
Vägarbete
Väg 1758 Cpl Bollebygd till Stenkulla båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Dragning av ny kraftkabel inom vägområde.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Dragning av ny kraftkabel inom vägområde.
E20
Alingsås - Skara
Vägarbete
E20 från Lund till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna
Utbyggnad av E20 förbi Vårgårda. Avfartsramper stängs av och förbiledning sker av trafiken. Sänkt hastighet förbi platsen
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnad av E20 förbi Vårgårda. Avfartsramper stängs av och förbiledning sker av trafiken. Sänkt hastighet förbi platsen
1939
Vägarbete
Väg 1939 Infart t St Lundby k:a till Cpl Gråbo båda riktningarna
Byggnation av hållplatser.
Preliminär sluttid: 2022-12-28 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av hållplatser.
1939
Tollestorpsvägen
Sprängningsarbete
Väg 1939 Tollestorpsvägen till Infart t St Lundby k:a båda riktningarna
Kortare stopp kan förekomma mellan 10:00-14:00 på Gråbovägen/Olstorpsvägen. Hastigheten är sänkt med hjälp av farthinder.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kortare stopp kan förekomma mellan 10:00-14:00 på Gråbovägen/Olstorpsvägen. Hastigheten är sänkt med hjälp av farthinder.
1939
Tollestorpsvägen
Vägarbete
Väg 1939 Tollestorpsvägen till Infart t St Lundby k:a båda riktningarna
Byggnation av rondell.
Preliminär sluttid: 2023-05-22 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av rondell.
1955
Vägarbete
Väg 1955 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Ombyggnation av busshållplatser
Preliminär sluttid: 2022-12-16 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av busshållplatser
2012
Bliksered
Vägarbete
Väg 2012 från Bliksered till Skrehall båda riktningarna
Räckesarbete. Trafik regleras med vakter. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Räckesarbete. Trafik regleras med vakter. Begränsad framkomlighet.
2012
k:a
Beläggningsarbete
Väg 2012 Fors k:a till Cpl Myrtuvan båda riktningarna
Trafiken styrs med vakt och lots.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Trafiken styrs med vakt och lots.
2028
Skogshöjden
Vägarbete
Väg 2028 från Skogshöjden till Båberg båda riktningarna
Ombyggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet.
2045
Munkesten
Vägarbete
Väg 2045 Munkesten till Lerbäcken båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
2504
Gunnarsgården
Vägarbete
Väg 2504 från Gunnarsgården till Nossebro kyrka båda riktningarna
Standardhöjande åtgärder. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Preliminär sluttid: 2023-10-15 16:00
Mer info & Karta
Standardhöjande åtgärder. Trafiksignaler reglerar trafiken.
2514
Jonsgården
Vägarbete
Väg 2514 Per Jonsgården till Vedum C båda riktningarna
Lednings/telearbete. Vatten och avlopp.
Preliminär sluttid: 2022-12-23 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Vatten och avlopp.
2551
Vara
Beläggningsarbete
Väg 2551 från Vara Smedjegatan till Skatofta båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats. Trafiken leds förbi området.
Preliminär sluttid: 2022-12-16 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats. Trafiken leds förbi området.
2565
Storgatan
Vägarbete
Väg 2565 Grästorp Storgatan till Grästorp N båda riktningarna
Ett körfält stängs av och trafiken leds växelvis förbi
Preliminär sluttid: 2022-12-02 16:00
Mer info & Karta
Ett körfält stängs av och trafiken leds växelvis förbi
2829
Vägarbete
Väg 2829 Länsgräns O/F vid Vitakärret till Ekeberg
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
2829
Skräddarekvarn
Vägarbete
Väg 2829 från Skräddarekvarn till Vättak båda riktningarna
Broarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-09 16:00
Mer info & Karta
Broarbete.
2891
Karthagen
Vägarbete
Väg 2891 från Karthagen till Lilleskog båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
3023
Ekeskog
Vägarbete
Väg 3023 från Ekeskog till Vassbacken båda riktningarna
Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
3026
k:a
Vägarbete
Väg 3026 Bällefors k:a till Fägre båda riktningarna
Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
3028
k:a
Vägarbete
Väg 3028 Mo k:a till Kylle båda riktningarna
Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
3029
Vrå
Vägarbete
Väg 3029 Vrå till Vassbacken båda riktningarna
Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
3030
Ekeskog
Vägarbete
Väg 3030 från Ekeskog till Tåtorp båda riktningarna
Nedgrävning av kabel i marken för att ersätta befintlig luftledning.
Preliminär sluttid: 2023-04-29 16:00
Mer info & Karta
Nedgrävning av kabel i marken för att ersätta befintlig luftledning.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Västra Götalands Län
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.