01:58 Göteborg 7.4 °C
542
Eskilsbyvägen
(00:19) Väg 542 från Buarås till Björredsmotet (76) båda riktningarna
Preliminär sluttid: 2021-10-23 16:00
Mer info
Djur på vägen: En älgko med två kalvar rör sig på/vid vägbanan i höjd med Björröd. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 00:23
E45
Bohus - Lilla Edet
(21:23) E45 från Trafikplats Södra Skepplandamotet (90) till Kattleberg båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Djur på vägen: Älg nära vägen. Körfält blockerade
Uppdaterad: 2021-10-21 / 21:25
Källa: Trafikverket / Trafikradion.se
6 nya vägarbeten har startats.
Lundbyleden
Lundbytunneln
mot Mölndal
Preliminär sluttid: Idag kl 03:00
Mer info
(00:30) E6.21 från Lundbytunneln V till Lundbytunneln i riktning mot Mölndal
Vägarbeten: Mätarbete.
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
Preliminär sluttid: Idag kl 05:30
Mer info
(21:17) E45 vid Gullbergstunneln i riktning mot Järntorget
Vägarbeten: Gullbergstunneln, västergående tunnelrör mot Järntorget avstängt. Trafiken leds om vid Falutorgsmotet/Stationsmotet till det kommunala vägnätet.
E45
Götatunneln / Götaleden
mot Karlstad
Preliminär sluttid: Idag kl 05:30
Mer info
(21:07) E45 vid Götatunneln i riktning mot Karlstad
Vägarbeten: Götatunneln avstängd i båda riktningarna. Trafiken leds om till kommunala vägnätet vid Järntorget samt Gullbergstunneln. Påfartsramper vid Gullbergstunneln mot E45 avstängda i båda riktningar.
E45
Götatunneln / Götaleden
mot Karlstad
Preliminär sluttid: Idag kl 05:30
Mer info
(21:00) E45 vid Götatunneln i riktning mot Karlstad
Vägarbeten: Götatunneln avstängd i båda riktningarna. Trafiken leds om till kommunala vägnätet vid Järntorget samt Gullbergstunneln. Påfartsramper vid Gullbergstunneln mot E45 avstängda i båda riktningar.
E45
Oscarsleden
mot Mölndal
Preliminär sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
(21:00) E45 från Järntorgsmotet till Fiskhamnsmotet i riktning mot Mölndal
Vägarbeten: Reparation av teknisk utrustning i höjd med Fiskhamnsmotet i riktning mot Älvsborgsbron.
587
Kongahällavägen
Preliminär sluttid: Idag kl 02:00
Mer info
(20:24) Väg 587 vid Rödbomotet (85) i riktning mot Tpl Bohus
Vägarbeten: Belysningsarbete, arbetsfordon på vägbanan avfarten mot Bohus.

Trafikinformation
Göteborg
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © Trafikradion