10:44 Göteborg 12.4 °C
1 nytt vägarbete har startat.
40
Boråsleden
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Mer info
(09:40) Väg 40 från Kallebäcksmotet (70) till Delsjömotet (71) båda riktningarna
Vägarbeten: Ledningsarbete ett körfält påverkas i området runt Kallebäcksmotet.
Just nu pågår 46 vägarbeten.
Göteborg
Hjällbovägen
Hjällbovägen mellan Angereds Storåsväg/Korpvägen och Väg 190 (Gråbovägen) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Lednings och kabelarbete dagtid mellan kl 07:00-16:00.
Starttid: 2021-09-17 / 08:55
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
Göteborg
Sisjövägen mellan Knapegårdsvägen och Stora Åvägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnad av busshållplats dagtid mellan kl. 07:00-16:00.
Starttid: 2021-09-16 / 08:57
Prel. sluttid: 2021-09-24 16:00
E45
Marieholmsleden
mot Göteborg
E45 från Trafikplats Slakthusmotet till Trafikplats Marieholmsmotet (76) i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny väg/påfart ner i Marieholmstunneln.
Starttid: 2021-09-14 / 05:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
Göteborg
Hjällbovägen
Hjällbovägen mellan Angereds Storåsväg/Korpvägen och Väg 190 (Gråbovägen) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Sten/plattsättning
Starttid: 2021-09-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-24 16:00
Göteborg
Yrvädersgatan nära Ovädersgatan (Bräckemotet) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2021-09-08 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-11-12 15:00
Göteborg
Hisingsbron
Hisingsbron från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Mer info
Vägarbeten: Kranbilslyft av material.
Starttid: 2021-09-01 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 15:00
Göteborg
Nils Ericsonsgatan nära Nils Ericsonsplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Nya lastgatan
Starttid: 2021-09-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
Göteborg
Ringögatan mellan Stålverksgatan och Salsmästaregatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbeten.
Starttid: 2021-08-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-22 16:00
1627
Väg 1627 från Hyssna kyrka till Ljungslätt båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Renovering av en bro norr om Hyssna. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2021-08-11 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-01-16 16:00
1625
Väg 1625 från Rydal till Bua båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Sluttiden är preliminär och kommer troligen förlängas.
Starttid: 2021-07-01 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
Göteborg
Vasagatan mellan Viktoriagatan och Sprängkullsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schakt, brunnsarbete och asfaltering.
Starttid: 2021-06-29 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Överdäckning Götaleden - Gullbergs Strandgata.
Starttid: 2021-06-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
Göteborgsvägen vid Flöjelbergsgatan, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen och Berghemsgatan. Även förlängning av spårvagnshållplats. Minst ett körfält öppet i varje riktning. 9 augusti - 30 november går det inte att göra vänstersväng i korsningen pga att det inte går att korsa spårvagnsspåren.
Starttid: 2021-05-31 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-03 16:30
Göteborg
Norra Sjöfarten (Götaleden) mellan Södra Sjöfarten/Operagatan och Västra Sjöfarten (Götaleden) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Avkörningsfält mot Hisingsbron delvis avstängt då lossning och gjutning pågår.
Starttid: 2021-05-20 / 13:14
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något norrut in på gamla torget. De särskilda vänstersvängsfälten till Norra forsåkersgatan och Gamla torget försvinner. På grund av arbetet kan kraftigt buller och vibrationer förekomma.
Starttid: 2021-04-26 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 17:00
1743
Väg 1743 från Jutagården till Kastenhov båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av cirkulationsplats.
Starttid: 2021-04-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-12-17 16:00
Göteborg
Kruthusgatan nära Falutorgslänken i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schakt. Trafik regleras med signaler.
Starttid: 2021-04-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E45
Götatunneln / Götaleden
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Dubbelriktad trafik i det östergående tunnelröret. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Räkna med längre restider. Observera att Sluttidsprognosen är osäker.
Starttid: 2020-12-28 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
Bifrostgatan vid Frölundagatan, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Schakt- och gatuarbeten i samband med byggnation av ny stadsdel.
Starttid: 2020-12-01 / 14:09
Prel. sluttid: 2022-12-30 16:30
Göteborg
Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan.
Starttid: 2020-09-30 / 23:59
Prel. sluttid: 2022-03-01 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiksignalreglerad.
Starttid: 2020-03-26 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-04-01 17:00
Göteborg
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt..
Starttid: 2020-03-25 / 05:45
Prel. sluttid: 2023-02-13 15:00
Göteborg
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. Mer information finns på trafiken.nu.
Starttid: 2020-03-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2024-08-30 16:00
Göteborg
Hisingsleden
mot Angered
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg i riktning mot Angered
Mer info
Vägarbeten: Stängning av gång- och cykelbana längs med Hisingsleden. Gång- och cykeltrafik leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen.
Starttid: 2020-01-30 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Skydd vid trädfällning, Uppsättning byggskylt, Skydd för tillfälliga ut- och infarter med lastbilar och maskiner, Fyllning med grus på parkslide
Starttid: 2021-08-26 / 07:00
Prel. sluttid: 2023-06-16 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete Sprängningsarbete som kräver korta stop av trafiken på Hisingsleden Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen
Starttid: 2021-08-26 / 07:00
Prel. sluttid: 2023-06-16 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-03-02 / 15:33
Prel. sluttid: 2022-10-01 16:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Renovering av brobana på gång/cykelbanan. Östra sidans gång- och cykelbana helt avstängd.
Starttid: 2021-02-01 / 21:03
Prel. sluttid: 2021-10-15 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av Halvorslänk. Körfälten är något smalare, i övrigt ingen trafikpåverkan.
Starttid: 2020-12-21 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälv - Stenungsund
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med delar av bron, ca halva bron stängs av för arbete. 2 körfält hålls öppna i norrgående och södergående under hela arbetet. Bredd restriktion 2,9 meter.
Starttid: 2020-05-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E20
Alingsåsleden
E20 Tpl Bodarnamotet till Hedvigsberg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Akut vägskada. Barriärer och arbetsfordon på körbanan. Risk för köbildning
Starttid: 2021-09-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-18 16:00
E20
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Nääsmotet (89) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av E20 från Tollered till Ingared. Räkna med längre restid under rusningstrafik.
Starttid: 2020-10-08 / 11:30
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
40
Boråsleden
Väg 40 från Kallebäcksmotet (70) till Delsjömotet (71) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete ett körfält påverkas i området runt Kallebäcksmotet.
Starttid: Idag kl 09:40
Prel. sluttid: Idag kl 15:00
155
Torslandavägen
Väg 155 från Syrhålamotet till Sörrredsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Rengöring av dagvattenmagasin.
Starttid: 2021-08-30 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
155
Torslandavägen
Väg 155 vid Ytterhamnsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Avsmalning påfart östergående.
Starttid: 2021-08-09 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
155
Torslandavägen
Väg 155 Ytterhamnsmotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Avsmalning avfart västergående
Starttid: 2021-08-09 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 Öjersjö till Cpl Furulund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av Rondell. Trafikljusreglerad..
Starttid: 2021-08-09 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-10-15 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 från Öjersjö till Cirkulationsplats Furulund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Belysningskabel.
Starttid: 2021-08-06 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-01-22 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Breddning av rondell i Furulund.
Starttid: 2021-05-03 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-01-22 16:00
544
Väg 544 från Inseros till Snugga båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings och telearbete. Trafiken regleras med vakter.
Starttid: 2021-05-27 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-29 16:00
549
Härrydavägen
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana.
Starttid: 2020-12-07 / 14:00
Prel. sluttid: 2022-06-29 16:00
580
Väg 580 Svensby till Lerbäck båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Förläggning av ny ledning.
Starttid: 2021-09-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
923
Hallands Län
Väg 923 från Förlanda till Ö Öxared båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2021-09-13 / 06:30
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
932
Hallands Län
Väg 932 från Cirkulationsplats Fjärås till Lekevallen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2021-04-20 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-10-13 16:00
934
Väg 934 i Hallands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Fasta arb.platser Förläggning av ledningar - Vatten och optokabel.
Starttid: 2021-09-17 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-09-15 16:00
953
Hallands Län
Väg 953 från Bukärr till Kullavik båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Fiber schakt längsmed 953..
Starttid: 2021-06-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Göteborg
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © Trafikradion