11:33 Sverige VÄST
503
Lindomevägen
Vägarbete
Avslutad: 11:30
Väg 503 Hällesåker till Gränsudden båda riktningarna
Drift/underhåll.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Väg 503 Hällesåker till Gränsudden båda riktningarna
Drift/underhåll.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
503
Hällesåkersvägen
Vägarbete
Avslutad: 11:30
Väg 503 Grantjärn till Eriksmyst båda riktningarna
Drift/underhåll.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 23:00
Mer info & Karta
Väg 503 Grantjärn till Eriksmyst båda riktningarna
Drift/underhåll.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 23:00
Just nu pågår 134 vägarbeten.
940
Onsalavägen
Hallands Län
Vägarbete
Väg 940 från Trafikplats Kungsbacka S (59) till Cirkulationsplats Onsala båda riktningarna
Belysningsarbeten. Skyddsfordon medföljer
Preliminär sluttid: Idag kl 12:00
Mer info & Karta
Belysningsarbeten. Skyddsfordon medföljer
E 6
Strömstad - Tanum
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 från Rabbalshedemotet (104) till Rylandsmotet (106) båda riktningarna
Reparation av mittwireräcke
Preliminär sluttid: Idag kl 13:00
Mer info & Karta
Reparation av mittwireräcke
44
Uddevalla - Trollhättan
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 44 från Trafikplats Grunnebo till Trafikplats Båberg i riktning mot Götene
Arbete med viltstängsel, 1 körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Arbete med viltstängsel, 1 körfält avstängt.
44
Uddevalla - Trollhättan
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 44 från Trafikplats Överby till Trafikplats Grunnebo båda riktningarna
Drift/underhåll. Skyddsfordon på plats
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Drift/underhåll. Skyddsfordon på plats
Göteborg
nära Viktoriagatan
Vägarbete
Nya Allén nära Viktoriagatan i Göteborg kommun
Trädbeskärning nya Allén.
Preliminär sluttid: 2022-02-11 15:00
Mer info & Karta
Trädbeskärning nya Allén.
Trollhättans
Vägarbete
Elfhögsgatan - Storgatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Under perioden pågår vägarbeten utmed Elfhögsgatan mellan Storgatan och Kungsgatan i olika etapper. Under en kortare period sker vägarbete även i korsningen med Storgatan. Parkering utmed Elfhögsgatan kommer att vara förbjuden till och från under perioden. Respektera aktuella vägmärken och gällande parkeringsförbud.
Preliminär sluttid: 2022-05-15 08:51
Mer info & Karta
Under perioden pågår vägarbeten utmed Elfhögsgatan mellan Storgatan och Kungsgatan i olika etapper. Under en kortare period sker vägarbete även i korsningen med Storgatan. Parkering utmed Elfhögsgatan kommer att vara förbjuden till och från under perioden. Respektera aktuella vägmärken och gällande parkeringsförbud.
Kardanvägen
Vägarbete
Kardanvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Med anledning av sprängningsarbeten är gång- och cykelbanan utmed Kardanvägen 45-49 helt avstängd. Gång- och cykeltrafiken leds om via ett körfält, vilket begränsar framkomligheten på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-01-28 08:16
Mer info & Karta
Med anledning av sprängningsarbeten är gång- och cykelbanan utmed Kardanvägen 45-49 helt avstängd. Gång- och cykeltrafiken leds om via ett körfält, vilket begränsar framkomligheten på vägen.
E20
Örebro - Skara
mot Göteborg
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från Lugnås till Loftsgården i riktning mot Göteborg
Kabelarbete. Skyddsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-01-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete. Skyddsfordon på vägbanan.
Göteborg
Björlandavägen
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Björlandavägen båda riktningarna
Schaktarbete dagtid 07:00-16:00.
Preliminär sluttid: 2022-02-11 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete dagtid 07:00-16:00.
2027
Sågbron
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 2027 från Sågbron till Torsered båda riktningarna
Förstärkningsarbete. Helavstängning med omledning.
Preliminär sluttid: 2022-02-18 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete. Helavstängning med omledning.
Vänersborg
Lillebyvägen
Vägarbete
Lillebyvägen i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Den västra infarten till Lillebyvägen i Brålanda är avstängd på grund av VA-arbete.
Preliminär sluttid: Idag kl 13:16
Mer info & Karta
Den västra infarten till Lillebyvägen i Brålanda är avstängd på grund av VA-arbete.
2582
Senäte
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 2582 från Senäte till Otterstads kyrka båda riktningarna
Byte av vägtrummor samt förstärkning av vägen. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2022-01-28 16:00
Mer info & Karta
Byte av vägtrummor samt förstärkning av vägen. Följ orange vägvisning
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
Backavägen mellan E6.21 (Leråkersmotet) och E6.21 (Leråkersmotet) i Göteborg kommun
Arbete i rondellen Backavägen.
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Arbete i rondellen Backavägen.
Göteborg
Göteborg
Vägarbete
Kruthusgatan nära Falutorgslänken i Göteborg kommun
Arbete med Västlänken, trafiken till och från Centralstationens parkering regleras med trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med Västlänken, trafiken till och från Centralstationens parkering regleras med trafiksignaler.
Vägarbete
Streteredsvägen vid Kungsbackavägen, i båda riktningar.
Ledningsarbeten. På Streteredsvägen, mellan Våmmedalsvägen och Olas väg är ett körfält avstängt. Tillfälliga trafikljus styr trafiken.
Preliminär sluttid: 2022-02-06 08:56
Mer info & Karta
Ledningsarbeten. På Streteredsvägen, mellan Våmmedalsvägen och Olas väg är ett körfält avstängt. Tillfälliga trafikljus styr trafiken.
Göteborg
Älvsborgsbron
Vägarbete
Västra Eriksbergsgatan mellan Astris Gata och E6.21/E6.20 (Hisingsleden/Ivarsbergsmotet) i Göteborg kommun
Sprängning Korta stopp
Preliminär sluttid: 2022-01-28 15:00
Mer info & Karta
Sprängning Korta stopp
Göteborg
Säterigatan
Vägarbete
Säterigatan mellan Nordviksgatan och Västra Eriksbergsgatan i Göteborg kommun
Totalavstängning Säterigatan.
Preliminär sluttid: 2022-12-11 16:00
Mer info & Karta
Totalavstängning Säterigatan.
E45
Marieholmsleden
mot Göteborg
Västra Götalands Län
Vägarbete
E45 från Trafikplats Slakthusmotet till Trafikplats Marieholmsmotet (76) i riktning mot Göteborg
Byggnation av ny väg samt påfart ner i Marieholmstunneln från Marieholmsgatan.
Preliminär sluttid: 2022-03-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny väg samt påfart ner i Marieholmstunneln från Marieholmsgatan.
Göteborg
Hisingsbron
Västra Götalands Län
Vägarbete
Hisingsbron från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Kranbilslyft av material, vid kl 12.00 vardagar.
Preliminär sluttid: 2022-03-31 15:00
Mer info & Karta
Kranbilslyft av material, vid kl 12.00 vardagar.
Göteborg
Marieholmsgatan/Gullbergs
Vägarbete
Marieholmsgatan/Gullbergs Strandgata till Gullbergs Strandgata mellan Lilla Marieholmsgatan och Hamntorgsgatan i Göteborg kommun
Marieholmsgatan ovanför Tingstadstunneln är trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-02-01 16:00
Mer info & Karta
Marieholmsgatan ovanför Tingstadstunneln är trafikljusreglerad.
1625
Rydal
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1625 från Rydal till Bua båda riktningarna
Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Sluttiden är preliminär och kommer troligen förlängas. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Sluttiden är preliminär och kommer troligen förlängas. Följ orange vägvisning
Göteborg
Norra
Vägarbete
Norra Sjöfarten (Götaleden) mellan Södra Sjöfarten/Operagatan och Västra Sjöfarten (Götaleden) i Göteborg kommun
Avkörningsfält mot Hisingsbron delvis avstängt då lossning och gjutning pågår.
Preliminär sluttid: 2022-03-15 16:00
Mer info & Karta
Avkörningsfält mot Hisingsbron delvis avstängt då lossning och gjutning pågår.
Kvarnbygatan
Vägarbete
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något norrut in på gamla torget. De särskilda vänstersvängsfälten till Norra forsåkersgatan och Gamla torget försvinner. På grund av arbetet kan kraftigt buller och vibrationer förekomma.
Preliminär sluttid: 2022-03-31 17:00
Mer info & Karta
Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något norrut in på gamla torget. De särskilda vänstersvängsfälten till Norra forsåkersgatan och Gamla torget försvinner. På grund av arbetet kan kraftigt buller och vibrationer förekomma.
Vägarbete
Bifrostgatan vid Frölundagatan, i båda riktningar.
Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Schakt- och gatuarbeten i samband med byggnation av ny stadsdel.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:30
Mer info & Karta
Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Schakt- och gatuarbeten i samband med byggnation av ny stadsdel.
Göteborg
Sprängkullsgatan
Vägarbete
Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan
Preliminär sluttid: 2022-03-01 16:00
Mer info & Karta
Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan
Göteborg
Vägarbete
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiksignalreglerad.
Preliminär sluttid: 2022-04-01 17:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiksignalreglerad.
Göteborg
Masthamnsgatan
Vägarbete
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2023-02-13 15:00
Mer info & Karta
Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Göteborg
Göteborg
Vägarbete
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen.
Preliminär sluttid: 2024-08-30 16:00
Mer info & Karta
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen.
Trafikplats
Örebro Län
Vägarbete
E18 från Trafikplats Odlingen till Stora rondellen båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats och tunnel under E18.
Preliminär sluttid: 2023-11-01 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats och tunnel under E18.
E 4
Linköping - Gränna
mot Gränna
Östergötlands län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Väderstad (107) till Porsarp i riktning mot Gränna
Arbete med viltstängsel
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Arbete med viltstängsel
E 4
Jönköping - Värnamo
Jönköpings län
Vägarbete
E4 vid Trafikplats Råslätt (94) båda riktningarna
Kabelarbete i höjd med trafikplats Råslätt.
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i höjd med trafikplats Råslätt.
E 6
Kungälvsleden
Norrut
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 vid Klarebergsmotet (82) i riktning mot Oslo
Arbete med pumpstation på avfarten.
Preliminär sluttid: Idag kl 10:30
Mer info & Karta
Arbete med pumpstation på avfarten.
E6 E20
Kungsbacka - Varberg
Norrut
Hallands Län
Vägarbete
E6 från Trafikplats Frillesås (57) till Trafikplats Fjärås (58) i riktning mot Göteborg
Räckesarbete cirka 500 meter norr om Frillesås. Skyddsfordon reglerar trafiken.
Preliminär sluttid: 2022-01-27 16:00
Mer info & Karta
Räckesarbete cirka 500 meter norr om Frillesås. Skyddsfordon reglerar trafiken.
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Arbete med Fauna Passage. Skyddsfordon på plats.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Arbete med Fauna Passage. Skyddsfordon på plats.
E 6
Kungälvsleden
Norrut
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 från Olskroksmotet (74) till Gullbergsmotet (75) i riktning mot Oslo
Breddning av E6. Skyddsfordon på vägbanan. Begränsad bredd i ett körfält.
Preliminär sluttid: 2022-04-25 16:00
Mer info & Karta
Breddning av E6. Skyddsfordon på vägbanan. Begränsad bredd i ett körfält.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6/E6.21 av-/påfart från E6.21 (Tpl Brunnsbomotet) till Tpl Ringömotet i Göteborg kommun
Avfarten mot E6 Oslo (Norgeleden). Utsatta betongbarriärer minskar vägens bredd.
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Avfarten mot E6 Oslo (Norgeleden). Utsatta betongbarriärer minskar vägens bredd.
E6 E20
Kungsbackaleden
Västra Götalands Län
Sprängningsarbete
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Örgrytemotet (71) båda riktningarna
Varje vardag mellan klockan 11:20 och 11:40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp varar i cirka 10 minuter. Planera din resa för att undvika köer.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Varje vardag mellan klockan 11:20 och 11:40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp varar i cirka 10 minuter. Planera din resa för att undvika köer.
E 6
Vägarbete
E 6 mellan Torpmotet (96) och Hogstorpsmotet (97), i båda riktningar.
Drift/underhåll Överledning pga förstärkningsarbete. I samband med detta sänks hastigheten till 70 km / h emellan Tpl Hogstorp & Torp södra.
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Drift/underhåll Överledning pga förstärkningsarbete. I samband med detta sänks hastigheten till 70 km / h emellan Tpl Hogstorp & Torp södra.
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
Sprängningsarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-10-01 16:00
Mer info & Karta
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen.
E 6
Kungälvsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 från Nordre Älvbron S till Nordre Älvbron N båda riktningarna
Underhåll och utbyte av brospann.
Preliminär sluttid: 2022-07-17 16:00
Mer info & Karta
Underhåll och utbyte av brospann.
E20
Alingsås - Skara
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från S Härene till Eling båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Ribbingsberg och Eling. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Ribbingsberg och Eling. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen
Trafikplats
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från Trafikplats Vilan till Åängen båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Skara och Lundsbrunn. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Skara och Lundsbrunn. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen
E20
Alingsås - Skara
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 Eling till Västergården båda riktningarna
Längsgående barriär 500-900m för breddning av E20. Trafiken har minst 3.5m körbana i varje riktning.
Preliminär sluttid: 2023-12-30 16:00
Mer info & Karta
Längsgående barriär 500-900m för breddning av E20. Trafiken har minst 3.5m körbana i varje riktning.
E20
Alingsås - Skara
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från Eling till Trafikplats Vara båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Eling och Vara. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Eling och Vara. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen
E20
Alingsås - Skara
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från Trafikplats Hjultorp till Gunnarsgården båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen
E45
Marieholmsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E45 från Trafikplats Slakthusmotet till Lärjemotet båda riktningarna
Armaturbyte dagtid 09:00-14:00. Skyddsfordon på plats.
Preliminär sluttid: 2022-04-01 16:00
Mer info & Karta
Armaturbyte dagtid 09:00-14:00. Skyddsfordon på plats.
Edsvalla
Värmlands Län
Vägarbete
E45 från Edsvalla till Fageråsmotet båda riktningarna
Räckesarbete i höjd med Rudsta. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetet pågår måndag till onsdag mellan kl 08-18 00.
Preliminär sluttid: 2022-02-18 16:00
Mer info & Karta
Räckesarbete i höjd med Rudsta. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetet pågår måndag till onsdag mellan kl 08-18 00.
26
Östervik
Värmlands Län
Vägarbete
Väg 26 från Östervik till Oforsen båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Tryckning/borrning samt längsgående schakt av fiber
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Tryckning/borrning samt längsgående schakt av fiber
26
Mariesjö,
Vägarbete
Väg 26 vid Trafikplats Mariesjö, i riktning mot Skövde.
Lednings/telearbete intill vägen.
Preliminär sluttid: 2022-04-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete intill vägen.
26
Skövde
Österut
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 26 från Skövde till Trafikplats Mariesjö i riktning mot Jönköping
Barriär på vägren.
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Barriär på vägren.
27
Vägarbete
Väg 27 vid Kroksjön, i båda riktningar.
Mätning/provtagning.
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Mätning/provtagning.
40
Boråsleden
mot Göteborg
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 40 från Trafikplats Bårhultsmotet till Kommungräns Gbg / Mölndal i riktning mot Göteborg
Räckesarbete, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: Idag kl 12:00
Mer info & Karta
Räckesarbete, begränsad framkomlighet.
40
mot Göteborg
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 40 vid Väg 40V VHS 5 Ulricehamnst O+23502 i riktning mot Göteborg
Räckesarbete. Sänkt hastighet förbi arbetsplatsen.
Preliminär sluttid: Idag kl 13:00
Mer info & Karta
Räckesarbete. Sänkt hastighet förbi arbetsplatsen.
40
Österut
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 40 vid Väg 40Ö VHS 1 Ulricehamnst O+23501 i riktning mot Jönköping
Räckesarbete. Sänkt hastighet förbi arbetsplatsen.
Preliminär sluttid: Idag kl 13:00
Mer info & Karta
Räckesarbete. Sänkt hastighet förbi arbetsplatsen.
40
Boråsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 40 från Kullamotet (80) till Grönkullenmotet (81) båda riktningarna
Drift och underhållsarbete i mittremsan på vägen
Preliminär sluttid: Idag kl 15:30
Mer info & Karta
Drift och underhållsarbete i mittremsan på vägen
41
Varberg - Borås
Hallands Län
Vägarbete
Väg 41 från Cirkulationsplats Kapmansgatan till Veddige N båda riktningarna
Belysningsarbete. Skyddsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-01-31 15:00
Mer info & Karta
Belysningsarbete. Skyddsfordon på vägbanan.
44
Uddevalla - Trollhättan
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 44 från Trafikplats Grunnebo till Trafikplats Väne-Ryr i riktning mot Uddevalla
Borrning under väg i höjd med Väne-Ryr. Skyddsfordon reglerar trafiken.
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Mer info & Karta
Borrning under väg i höjd med Väne-Ryr. Skyddsfordon reglerar trafiken.
44
Uddevalla - Trollhättan
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 44 från Råsserödsmotet till Trafikplats Grunnebo båda riktningarna
Lednings/telearbete. Tryckning under väg. Arbetsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-09-29 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Tryckning under väg. Arbetsfordon på vägbanan.
46
Timmele
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 46 från Timmele kyrka till Timmele N båda riktningarna
Inmätning av vägbana dagtid
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Inmätning av vägbana dagtid
47
Attorp
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 47 från St Attorp till Örlanda båda riktningarna
Utbyte av viltstängsel.
Preliminär sluttid: 2022-01-28 16:00
Mer info & Karta
Utbyte av viltstängsel.
62
Edebäck
Värmlands Län
Vägarbete
Väg 62 från Edebäck till Fuggesheden båda riktningarna
Räckesarbete söder om Gunnerud. Skyddsfordon på plats. Då arbetet pågår regleras trafiken med trafiksignal.
Preliminär sluttid: Imorgon kl 16:00
Mer info & Karta
Räckesarbete söder om Gunnerud. Skyddsfordon på plats. Då arbetet pågår regleras trafiken med trafiksignal.
62
Ransby
Värmlands Län
Vägarbete
Väg 62 från Ransby till N Finnskoga kyrka båda riktningarna
Monteringsarbete i elstolpar invid väg 62
Preliminär sluttid: 2022-03-31 16:00
Mer info & Karta
Monteringsarbete i elstolpar invid väg 62
153
Varberg
Hallands Län
Vägarbete
Väg 153 från Trafikplats Varberg C (54) till Rolfstorp båda riktningarna
Utbyten av vita kantstolpar. Skyddsfordon medföljer
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Utbyten av vita kantstolpar. Skyddsfordon medföljer
155
Hönö
Västra Götalands Län
Sprängningsarbete
Väg 155 från Hönö Rödsund till Färjeläge Hönö Pinan båda riktningarna
Sprängningsarbete för parkeringsyta 200 meter från färjeläge. Kortare stopp förekommer.
Preliminär sluttid: 2022-03-31 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete för parkeringsyta 200 meter från färjeläge. Kortare stopp förekommer.
155
Torslandavägen
mot Göteborg
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 155 vid Ytterhamnsmotet i riktning mot Göteborg
Avsmalning av påfarten i östergående.
Preliminär sluttid: 2022-04-30 16:00
Mer info & Karta
Avsmalning av påfarten i östergående.
156
Bäckäng
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 156 från Bäckäng till Cirkulationsplats Svenljunga i riktning mot Härryda
Mätningsarbeten
Preliminär sluttid: Idag kl 13:00
Mer info & Karta
Mätningsarbeten
156
Hällingsjö - Skene
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 156 från Hjorttorp till Hyssna i riktning mot Norra Unnaryd
Lednings/telearbete. Schakt fiber
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Schakt fiber
158
Säröleden
Hallands Län
Vägarbete
Väg 158 Solbyn till Tpl Kullavik
Vatten- och avloppsarbete. 1 körfält avstängt vid påfarten, Särö, norrgående.
Preliminär sluttid: 2022-01-28 16:00
Mer info & Karta
Vatten- och avloppsarbete. 1 körfält avstängt vid påfarten, Särö, norrgående.
160
Vägarbete
Väg 160 mellan Tjörnbron och Rastplats Tjörnbron, i båda riktningar.
Broarbete- Ett körfält avstängt österut, pga utbyte utav snedkablar.
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete- Ett körfält avstängt österut, pga utbyte utav snedkablar.
168
Marstrandsvägen
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 168 från Ytterby till Rollsbovägen båda riktningarna
Portalarbeten. Skyddsfordon på plats
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Mer info & Karta
Portalarbeten. Skyddsfordon på plats
180
Götaplan
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 180 från Götaplan Alingsås till Kungsgatan Alingsås båda riktningarna
Ledningsarbete. Fast avstängning med betongbarriär på platsen. Ett körfält stängt
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Fast avstängning med betongbarriär på platsen. Ett körfält stängt
181
Tumbergs
Västra Götalands Län
Beläggningsarbete
Väg 181 från Tumbergs Prästgård till Östergården i riktning mot Falköping
Lagnng av beläggningsskador med s.k snabelbil
Preliminär sluttid: Idag kl 11:00
Mer info & Karta
Lagnng av beläggningsskador med s.k snabelbil
195
Brandstorp
Jönköpings län
Vägarbete
Väg 195 från Brandstorp till Trafikplats Månseryd i riktning mot Månseryd
Underhållsarbete mellan Brandstorp och Hedenstorp.
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete mellan Brandstorp och Hedenstorp.
201
Ruder
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 201 från Ruder till Kyrkefalla kyrka båda riktningarna
Förläggning av ny spillvattenledning i kommunal GC-väg. Förläggning går parallellt med väg 201. För att leda om GC-trafikanter behöver del av väg 201 tas i anspråk.
Preliminär sluttid: 2022-02-18 16:00
Mer info & Karta
Förläggning av ny spillvattenledning i kommunal GC-väg. Förläggning går parallellt med väg 201. För att leda om GC-trafikanter behöver del av väg 201 tas i anspråk.
202
Kilen
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 202 Kilen till Sätra båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Schakt av kabel utanför vägområdet
Preliminär sluttid: 2022-01-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Schakt av kabel utanför vägområdet
241
Torsberg
Värmlands Län
Vägarbete
Väg 241 Torsberg till Kalvbergsåsen båda riktningarna
Ledningsarbete. Skyddsfordon på plats
Preliminär sluttid: Imorgon kl 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Skyddsfordon på plats
243
Vikers
Örebro Län
Vägarbete
Väg 243 från Vikers Kyrka till Gyttorp båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl 18:00
Mer info & Karta
243
Vägarbete
Väg 243 mellan Vikersvik och Gyttorp, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
245
Klammen
Värmlands Län
Vägarbete
Väg 245 från Klammen till Östervik båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Längsgående schakt/plöjning samt tryckning/borrning av fibetoptiskt nät
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Längsgående schakt/plöjning samt tryckning/borrning av fibetoptiskt nät
503
Lindomevägen
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 503 från Gränsudden till Flygsnäs båda riktningarna
Lednings/telearbete. borrning under väg för fiber
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. borrning under väg för fiber
549
Härrydavägen
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-06-29 16:00
Mer info & Karta
Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana. Begränsad framkomlighet
554
Hindås
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 554 från Rya till Hindås båda riktningarna
Trafikljus reglerar trafiken, ett körfält tas i anspråk.
Preliminär sluttid: 2022-06-29 16:00
Mer info & Karta
Trafikljus reglerar trafiken, ett körfält tas i anspråk.
563
Kongahällavägen
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 563 Björlanda skola till Bärby korsväg båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Förläggning av ny ledning med tryckning/borrning
Preliminär sluttid: 2022-02-04 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Förläggning av ny ledning med tryckning/borrning
Göteborg
Björlandavägen
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 565 Swedenborgsplatsen till Lexby Östergård
Schaktarbete
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete
Göteborg
Björlandavägen
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 565 Lexby Östergård till Skrabro
Bygg-in/utfart på Björlandavägen
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Bygg-in/utfart på Björlandavägen
578
Väsemotet
Värmlands Län
Vägarbete
Väg 578 Väsemotet till Färjstugan båda riktningarna
Schaktning på Storgatan. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Schaktning på Storgatan. Trafikljusreglerad
588
Vägarbete
Väg 588 mellan Ed och Medhamn, i riktning mot Medhamn.
Lednings/telearb. Rasering av telestolp och ledning vid sidan av vägen. TMA-skydd i ena vägbanan. Viss maskintrafik på vägbanan mellan stolparna.
Preliminär sluttid: 2022-01-27 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearb. Rasering av telestolp och ledning vid sidan av vägen. TMA-skydd i ena vägbanan. Viss maskintrafik på vägbanan mellan stolparna.
604
Vägarbete
Väg 604 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Fasta arb.platser Byggetablering för nybyggnation av bostäder. Skyltar placeras på Torsbyvägen och tillfällig anslutning (in-/utfart) från Odlingsgatan till Torsbyvägen byggs. Infarten skall endast trafikeras av boende, renhållningsfordon och räddningstjänst. Befintliga lokaliseringsmärken flyttas för att ge plats åt den tillfälliga infarten.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Fasta arb.platser Byggetablering för nybyggnation av bostäder. Skyltar placeras på Torsbyvägen och tillfällig anslutning (in-/utfart) från Odlingsgatan till Torsbyvägen byggs. Infarten skall endast trafikeras av boende, renhållningsfordon och räddningstjänst. Befintliga lokaliseringsmärken flyttas för att ge plats åt den tillfälliga infarten.
668
Utby
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 668 från Utby till Nötebron båda riktningarna
Lednings/telearbete, arbetsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-02-27 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete, arbetsfordon på vägbanan.
679
Råssbyn
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 679 Råssbyn till Hova båda riktningarna
Lednings och telearbete. Trafiken regleras av skyddsfordon.
Preliminär sluttid: 2022-01-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings och telearbete. Trafiken regleras av skyddsfordon.
685
Vägarbete
Väg 685 vid Tokeryd, i båda riktningar.
Kabelarbete i höjd med Ekeryd.
Preliminär sluttid: 2022-04-29 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i höjd med Ekeryd.
721
Björkmo
Örebro Län
Vägarbete
Väg 721 från Björkmo till Stockforstorp båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetet medför att del av vägbanan stängs av.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetet medför att del av vägbanan stängs av.
733
Garphyttan
mot Örebro
Örebro Län
Vägarbete
Väg 733 från Garphyttan till Ö Tysslinge i riktning mot Örebro
Arbete med provgropar vid sidan av vägen. Arbetsfordon kan finnas på och vid sidan av vägen.
Preliminär sluttid: 2022-04-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med provgropar vid sidan av vägen. Arbetsfordon kan finnas på och vid sidan av vägen.
742
Vägarbete
Väg 742 i Örebro län, i båda riktningar.
Ledningsarbete. Nedtagning av elstolpar.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Nedtagning av elstolpar.
752
Rudsberg
Värmlands Län
Vägarbete
Väg 752 från Rudsberg till Mölnbacka båda riktningarna
Ny bro i Mölnbacka samt anslutande vägar.
Preliminär sluttid: 2022-09-15 16:00
Mer info & Karta
Ny bro i Mölnbacka samt anslutande vägar.
753
Torebo
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 753 från Torebo till Kungsviken båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
803
Lillebacka
Hallands Län
Vägarbete
Väg 803 från Lillebacka till Kärradal båda riktningarna
Drift och underhåll av pumpstationer.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Drift och underhåll av pumpstationer.
827
Forshyttan
Värmlands Län
Vägarbete
Väg 827 Forshyttan till Bergmossen
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
847
Långban
Värmlands Län
Vägarbete
Väg 847 från Långban till Mörttjärn båda riktningarna
Lednings/telearbete. Kortare stopp kan förekomma för trafikanter
Preliminär sluttid: 2022-04-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Kortare stopp kan förekomma för trafikanter
934
Josberg
Hallands Län
Vägarbete
Väg 934 Josberg till Cpl Fjärås båda riktningarna
Schaktarbete.
Preliminär sluttid: 2022-02-11 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete.
934
Fjärås
Hallands Län
Vägarbete
Väg 934 från Cirkulationsplats Fjärås till Fjärås Kyrka båda riktningarna
VA-arbete
Preliminär sluttid: 2022-03-31 16:00
Mer info & Karta
VA-arbete
1541
Källsäng
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1541 från Källsäng till Hyndarp båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-06-01 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
1585
k:a
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1585 Ambjörnarp k:a till Agnabo båda riktningarna
Kabelschakt utmed väg
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelschakt utmed väg
1663
Björkered
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1663 från Björkered till Femskiftet båda riktningarna
Rasering av teleledning, luftledning
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Rasering av teleledning, luftledning
1664
Apelnäs
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1664 från L Apelnäs till Trafikplats Aplared båda riktningarna
Rasering av teleledning, luftledning
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Rasering av teleledning, luftledning
1665
Krokstorp
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1665 från Krokstorp till Ljushult båda riktningarna
Rasering av teleledning, luftledning
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Rasering av teleledning, luftledning
1666
Ljushult
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1666 från Ljushult till Sexdrega Ljushultsvägen båda riktningarna
Rasering av teleledning, luftledning
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Rasering av teleledning, luftledning
1705
Äspereds
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1705 från Äspereds kyrka till Trogared båda riktningarna
Förläggning av ny kabel, trafikljus styr trafiken förbi arbetsplatsen
Preliminär sluttid: 2022-02-04 16:00
Mer info & Karta
Förläggning av ny kabel, trafikljus styr trafiken förbi arbetsplatsen
1768
Bredared
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1768 från Bredared till Vralen båda riktningarna
Tryckning under väg samt längsgående kabelschakt. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: 2022-01-30 16:00
Mer info & Karta
Tryckning under väg samt längsgående kabelschakt. Trafikljusreglerad
1800
Sparsör
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1800 från Sparsör S till Äspered båda riktningarna
Schakt för VA. Varningsskyltning för vägskada ligger ute tills gropar i vägen är åtgärdade.
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Schakt för VA. Varningsskyltning för vägskada ligger ute tills gropar i vägen är åtgärdade.
1815
Vägarbete
Väg 1815 mellan Västra Bäckebovägen och Lilla Gölhult, i båda riktningar.
Ledningsarbete väster om Habo.
Preliminär sluttid: 2022-03-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete väster om Habo.
1829
Vägarbete
Väg 1829 mellan Stora Gölhult och Luktås, i båda riktningar.
Begränsad framkomlighet. Kabelarbete utmed vägen i höjd med Gäbo.
Preliminär sluttid: 2022-03-31 16:00
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet. Kabelarbete utmed vägen i höjd med Gäbo.
1830
Vägarbete
Väg 1830 vid Stora Gölhult, i båda riktningar.
Kabelarbete i höjd med Dykärr.
Preliminär sluttid: 2022-03-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i höjd med Dykärr.
1876
Åkerby
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1876 Åkerby till Tåhult båda riktningarna
Rasering av teleledning, luftledning.
Preliminär sluttid: 2022-02-13 16:00
Mer info & Karta
Rasering av teleledning, luftledning.
1877
Häggarpet
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1877 Häggarpet till Liared båda riktningarna
Rasering av teleledning, luftledning.
Preliminär sluttid: 2022-02-13 16:00
Mer info & Karta
Rasering av teleledning, luftledning.
1879
Hästhagen
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1879 N Hästhagen till Vråna båda riktningarna
Rasering av teleledning, luftledning.
Preliminär sluttid: 2022-02-13 16:00
Mer info & Karta
Rasering av teleledning, luftledning.
1881
Ubbholmen
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1881 Ubbholmen till Stensered båda riktningarna
Rasering av teleledning, luftledning.
Preliminär sluttid: 2022-02-13 16:00
Mer info & Karta
Rasering av teleledning, luftledning.
1927
Holmagården
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1927 Holmagården till Vreta båda riktningarna
Skyltning för omledning av gång- och cykeklbana samt utfart av byggtrafik.
Preliminär sluttid: 2022-06-10 18:00
Mer info & Karta
Skyltning för omledning av gång- och cykeklbana samt utfart av byggtrafik.
1933
Nossan
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1933 Nossan till Herrljunga Ringleden/Storgatan båda riktningarna
Skyltning för omledning av gång- och cykelväg.
Preliminär sluttid: 2022-06-10 18:00
Mer info & Karta
Skyltning för omledning av gång- och cykelväg.
1937
Marken
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1937 från Marken till Solåsvägen båda riktningarna
Lednings-/telearbete. Arbete bredvid vägen
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings-/telearbete. Arbete bredvid vägen
1960
Surte
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1960 från Trafikplats Surte S (80) till Trafikplats Surte N (81) båda riktningarna
Lednings/telearbete. Tryckning av vattenledning.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Tryckning av vattenledning.
2012
k:a
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 2012 Fors k:a till Sandbacken båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
2026
Skogsbo
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 2026 från Trafikplats Skogsbo till Korseberg båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-02-25 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
2040
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 2040 Koberg S till Öv Jordala
Schakt för gödseltank
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Schakt för gödseltank
2045
Munkesten
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 2045 från Munkesten till Lerbäcken båda riktningarna
Lednings/telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete.
2224
Bränna
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 2224 från Bränna till Håverud båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
2504
Gunnarsgården
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 2504 från Gunnarsgården till Fåglums kyrka båda riktningarna
Byggnation av tillfällig väg. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2023-09-30 23:00
Mer info & Karta
Byggnation av tillfällig väg. Följ orange vägvisning
2561
Fridhem
Västra Götalands Län
Sprängningsarbete
Väg 2561 från N Fridhem till Guldsmedstomten båda riktningarna
Kortare stopp kan förekomma dagtid. Trafiken regleras med trafikljus dygnet runt.
Preliminär sluttid: 2022-02-03 16:00
Mer info & Karta
Kortare stopp kan förekomma dagtid. Trafiken regleras med trafikljus dygnet runt.
3023
Vägarbete
Väg 3023 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning
3023
Lagerfors
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 3023 från Lagerfors bruk till Sälla i riktning mot Hasseltorp
Grävning i kommunal gata parallellt med vägen. Radhusgatan.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Grävning i kommunal gata parallellt med vägen. Radhusgatan.
3026
Bällefors
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 3026 från Bällefors kyrka till Fägre båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
3028
Vägarbete
Väg 3028 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning
3029
Vägarbete
Väg 3029 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Sverige VÄST
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2022 © Trafikradion