07:36 Sverige SYD

Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning
Mer info
Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.
Läs mer på länken här www.transportstyrelsen.se
5 nya vägarbeten har startats.
153
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Väg 153 från Trafikplats Varberg C (54) till Ullared båda riktningarna
Slåtterarbete: Slåtterarbete utförs i vägkanten längs sträckan.
Starttid: Idag kl 07:00
1741
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
Mer info
Väg 1741 i Skåne län.
Vägarbeten: Underhållsarbete.
Starttid: Idag kl 07:00
574
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Väg 574 från Flyebo till Knivingaryd båda riktningarna
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet mellan Nybro och Knivingaryd på grund av kantklippning.
Starttid: Idag kl 06:48
27
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Väg 27 från Hallabro S till Skörje båda riktningarna
Vägarbeten: Trafiken styrs med trafikljus på grund av arbete med vägslänt efter tidigare trafikolycka.
Starttid: Idag kl 02:12
15
Prel. sluttid: 2020-07-21 23:59
Mer info
Väg 15 från Cirkulationsplats Lönsboda till Lönsboda Kyrka båda riktningarna
Vägarbeten: Vägen avstängd pga arbete med järnväg.
Starttid: Idag kl 00:11
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
2000 - 2020 © X For Media Production