20:45 Stockholm 1.0 °C
3 nya vägarbeten har startats.
260
Prel. sluttid: 2021-03-03 05:00
Mer info
Väg 260 från Trafikplats Skrubba till Gudöbroleden/Söderbyleden i riktning mot Handen
Vägarbeten: Dikesarbeten.
Starttid: Idag kl 20:35
E20
Strängnäsvägen
Prel. sluttid: 2021-03-03 05:00
Mer info
E20 från Trafikplats Saltskog Ö (143) till Trafikplats Saltskog V (142) i riktning mot Strängnäs
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: Idag kl 20:14
800
Prel. sluttid: 2021-03-19 16:00
Mer info
Väg 800 vid Korslöt, i båda riktningar.
Vägarbeten: Geoteknisk markundersökning.
Starttid: Idag kl 11:00
Dela vidare Trafikinformationen.
Just nu pågår 59 vägarbeten.
E20
Strängnäsvägen
E20 från Trafikplats Saltskog Ö (143) till Trafikplats Saltskog V (142) i riktning mot Strängnäs
Mer info
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: Idag kl 20:14
Prel. sluttid: 2021-03-03 05:00
Kungsgatan från Kungstornen till Kungsgatan/Norrlandsgatan i riktning mot Stureplan
Mer info
Vägarbeten: Uppställning av kranbil. Arbetet utförs nattetid mellan kl 01.00-05.30 och då stänger man av kollektivkörfältet.
Starttid: 2021-03-01 / 01:00
Prel. sluttid: 2021-03-12 05:30
77
Väg 77 vid Stenby, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbete.
Starttid: 2021-02-25 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-03-05 16:00
Stockholm
Roslagsvägen
Väg 276 på Roslagsvägen vid Runö, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats.
Starttid: 2021-02-25 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-03-10 16:00
Skvaltans väg, Nacka Forum
Mer info
Vägarbeten: Körfält i båda riktningar på Skvaltans väg avstängda mellan Fyrbåksrondellen och ca 90 meter österut vid Nacka Forum. Skvaltans väg kommer att ha ett körfält i vardera riktningen istället för två. Gående och cyklister har framkomlighet via tillfälliga och befintliga GC-vägar.
Starttid: 2021-02-22 / 05:44
Prel. sluttid: 2021-04-30 05:44
Kvicksundsvägen mellan Harpsundsvägen och Stallarholmsvägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält avstängt på Stallarholmsvägen. Trafiken regleras med trafiksignal. Utfarten från Kvicksundsvägen mot Stallarholmsvägen, avstängd. Följ orange skyltning. Arbete med fjärrvärme.
Starttid: 2021-02-11 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-03-05 00:00
Stockholm
Centralbron
Söder Mälarstrand vid Trafikplats Centralbron, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Renovering av bockfoten. På Söder Mälarstrand under Centralbron är ett körfält avstängt och frihöjden under bron sänkt till 3,5 m.
Starttid: 2021-02-04 / 23:00
Prel. sluttid: 2021-05-29 00:00
Stockholm
Stockholms stad i Stockholms län
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbeten inför byggandet av Tvärbanan
Starttid: 2021-01-25 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-09-01 00:00
Stockholm
Sätragårdsvägen mellan Björksätravägen och Sätravarvsvägen i Stockholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält avstängt på varierande platser.
Starttid: 2021-01-22 / 11:44
Prel. sluttid: 2021-08-02 00:00
Stockholm
Garvargatan i Stockholms stad i Stockholms län.
Mer info
Vägarbeten: Typ av arbete: Mobilkran Trafikkonsekvens: Väg avstängd Kommentar: Garvargatan avstängd helgfria torsdagar 14/1- 8/7 -2021 mellan kl 9 - 12 p.g.a. arbete med mobilkran.
Starttid: 2021-01-14 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-07-08 00:00
Stockholm
Storsvängen i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Omläggning av avloppsledning Vägen stängs av för genomfartstrafik.
Starttid: 2021-01-11 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-03-20 00:00
Perstorpsvägen mellan Edsvallabacken och Ågesta Broväg, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Typ av arbete: Schaktarbete vatten Trafikkonsekvens: Trafiken regleras med skyttelsignal Kommentar: SVEAB utför ett arbete på Perstorpsvägen i korsningen med Edsvallabacken och Stortorpsvägen. I denna korsning regleras trafiken av en skyttelsignal och perstorpsvägen söderut är total avstängd fram till korsningen med Frykdalsbacken. All trafik som ska norr över på Perstorpsvägen leds om via Frykdalsbacken - Mårbackagatan och Edsvallabacken mot Stortorp. Trafiken som ska vidare på Perstorpsvägen kan åka Frykdalsbacken - Mårbackagatan - Ågesta Broväg. Om en ska åka på Perstorpsvägen och vidare mot Stortorp är omledningen Ågesta Broväg - Mårbackagatan - Edsvallabacken. Oskyddade trafikanter kan ta sig förbi arbetsplatsen i korsningen via en omlagd GC-väg längs med arbetsområdet. Entreprenören ska kontakta Trafik Stockholm vid på och avetablering. TA-plan: SC49048.2
Starttid: 2020-12-03 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-07-04 00:00
Knistavägen nära Norra Kolonnvägen i Sollentuna kommun
Mer info
Vägarbeten: Rivning av bro. Den 15 mars öppnar vägen för gång och cykeltrafik.
Starttid: 2020-11-08 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-07 05:00
Stockholm
Dannemoragatan i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, begränsad framkomlighet. Ett körfält avstängt.
Starttid: 2020-10-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-04-05 00:00
Vasagatan mellan Tegelbacken och Olof Palmes gata, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av Vasagatan. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Billister rekommenderas att välja andra vägar. Trafiken kan komma att regleras med flaggvakter.
Starttid: 2020-09-14 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 00:00
Nacka
Vikdalsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Körfält i båda riktningar på Vikdalsvägen avstängda mellan Värmdövägen och Skvaltans väg. Vikdalsvägen kommer att ha ett körfält i vardera riktning i stället för två. Vänstersväng in på Griffelvägen avstängd i riktning mot Nacka gymnasium /Kvarnholmen, trafik leds om via närliggande cirkulationsplats. Gående och cyklister leds i fålla längst med arbetsområdet. Läs mer på nacka.se/varmdovagen.
Starttid: 2020-09-13 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-10-14 23:59
Stockholm
Winquists Väg mellan Borghöjdsvägen och Mjölnarstigen i Stockholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Winquist väg avstängd för all trafik mellan Borghöjdsvägen till Mjölnarstigen. Gäller även för gångare och cyklister..
Starttid: 2020-08-03 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-07-01 16:00
Stockholm
Skogsängsvägen i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av Bromstensstaden.
Starttid: 2020-08-03 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-07-01 16:00
Perstorpsvägen vid Edsvallabacken, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av byggnation av bostäder. Det är uppskyltat för omledning. Infart till Stortorpsvägen och Klockelundsvägen påverkas ej. .
Starttid: 2020-06-10 / 14:45
Prel. sluttid: 2021-06-10 16:00
Nacka
Sickla industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en modern och grön stadsgata fortsätter. Den 23 november kl. 05.00 flyttar avstängningen på Sickla industriväg till norra delen av gatan. Sickla industriväg nås då främst via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria nås fortfarande via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Gatan är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/nyheter-om-trafik-vagar-och-resande/2020/11/andrad-korvag-pa-sickla-industrivag/
Starttid: 2020-03-16 / 00:01
Prel. sluttid: 2021-06-23 00:00
E18
Norrtäljevägen
E18 vid Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Påfartsrampen i norrgående riktning är avstängd.
Starttid: 2020-03-09 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-03-08 16:00
Stockholm
Roslagsvägen
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje
Mer info
Vägarbeten: I höjd med Albano är kollektivkörfältet avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgatan avstängd.
Starttid: 2017-05-02 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
Stadsgårdsleden vid Slussen
Mer info
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2024-12-31 23:59
E 4
E 4 mellan Trafikplats Hölö (139) och Trafikplats Södertälje Södra (142), i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byte av rörbro.
Starttid: 2021-02-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2021-08-27 16:00
E 4
E 4 på Uppsalavägen vid Trafikplats Häggvik (173), i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Öppning av avfartsramp till Häggviksrondellen
Starttid: 2021-02-11 / 20:00
Prel. sluttid: 2022-02-26 16:00
E18
mot Enköping
E 18 på Enköpingsvägen vid Trafikplats Brunna (150), i riktning mot Enköping.
Mer info
Sprängningsarbete: Sprängning sker på Granhammarsvägen. Avfarten från E18 avstängd under arbetet. Måndag-Torsdag 10.00 och 14.00 Fredag 10.00
Starttid: 2021-02-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-03-10 16:00
E18
Norrtäljevägen
mot Norrtälje
E18 från Trafikplats Arninge (185) till Trafikplats Ullna (186) i riktning mot Norrtälje
Mer info
Vägarbeten: Omläggning av trafiken i samband med bygge av Arninge station.
Starttid: 2020-04-07 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
77
Väg 77 vid Trafikplats Brunnby, Knivsta (184), i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbete.
Starttid: 2021-02-25 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-03-05 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen mellan Ålstäket och Strömma kanal, i riktning mot Stavsnäs.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten nedsatt.
Starttid: 2020-08-31 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Malmavägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten är nedsatt. .
Starttid: 2020-08-31 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
225
Väg 225 på Gärtunaleden mellan Tysslinge och Gärtunavägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings- och telearbete.
Starttid: 2021-02-10 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
226
Huddingevägen
Väg 226 från Huddingevägen/Lännavägen till Huddingevägen/Rågsvedsvägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny gång- och cyklebana, nytt kolletkivkörfält samt uppsättning av ny belsyning.
Starttid: 2020-12-10 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-05-28 16:00
229
Väg 229 på Örbyleden vid Lingvägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med refuger, kansten och övergångsställen i korsningen. Ett körfält avstängt.
Starttid: 2021-02-28 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-03-28 00:00
229
Väg 229 på Örbyleden mellan Skebokvarnsvägen och Grycksbovägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2021-01-15 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-04-15 00:00
260
Väg 260 från Trafikplats Skrubba till Gudöbroleden/Söderbyleden i riktning mot Handen
Mer info
Vägarbeten: Dikesarbeten.
Starttid: Idag kl 20:35
Prel. sluttid: 2021-03-03 05:00
260
Väg 260 på Ältavägen vid Kilsätravägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2021-02-10 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
260
Väg 260 på Ältavägen mellan Almvägen och Oxelvägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Trafik regleras med hjälp av trafiksignal.
Starttid: 2021-01-18 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-03-14 16:00
261
Väg 261 på Ekerövägen vid Tappströmsbron, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnad av en ny busshållplats vid Färentunavägen.
Starttid: 2021-02-15 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-07-31 16:00
261
Väg 261 på Ekerövägen mellan Lindötunneln och Tappströmsbron, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Utbredning av Ekerövägen mellan rondellen och Ekerö Möbler, samt flyttande av barriär från Ekerö Möbler till Lindö Tunneln.
Starttid: 2020-10-23 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
261
Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.
Starttid: 2018-10-15 / 08:57
Prel. sluttid: 2025-03-15 16:00
263
Väg 263 vid Tullen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny cirkulationsplats Steningehöjden.
Starttid: 2021-02-09 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
273
Väg 273 från Benstocken till Lindskrog båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med ny anslutning till vägen.
Starttid: 2021-02-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-04-09 16:00
274
Väg 274 på Vaxholmsvägen vid Trafikplats Arninge, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Åtgärder i samband med arbeten vid E18 Arninge station. Rivning av räcke samt breddning av väg för ny nedfart.
Starttid: 2020-07-21 / 01:45
Prel. sluttid: 2021-05-01 16:00
275
Väg 275 vid Bergslagsvägen/Bällstavägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Avstängt från Bergslagsvägen in på Bällstavägen.
Starttid: 2021-01-13 / 05:43
Prel. sluttid: 2021-03-12 16:00
275
Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Islandstorget och Råckstavägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält öppet i vardera färdriktning. Arbetet medför att det råder begränsad möjlighet att svänga av och in till Bällstavägen eller Blackebergsvägen.
Starttid: 2021-01-11 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 00:00
275
Väg 275 från Bergslagsvägen/Bällstavägen till Bergslagsvägen/Årevägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Två körfält öppna västerut och ett körfält öppet österut.
Starttid: 2020-05-29 / 09:40
Prel. sluttid: 2021-03-31 16:00
500
Väg 500 vid Furulund, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete inom vägområdet.
Starttid: 2021-02-15 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-03-12 16:00
516
Väg 516 i Uppsala län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2021-02-10 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
545
Nynäsvägen
Väg 545 på Gamla väg 73 vid Berga, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-02-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-04-23 16:00
565
Väg 565 från Gålö till Västra Bondäng på Gålö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nedtagning av telefonstolpar. Arbetsfordon tat del av vägbanan.
Starttid: 2021-03-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-11 16:00
596
Väg 596 i Uppsala län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Fasta arbetsplatser. Ett körfält förbi arbetsplatsen.
Starttid: Idag kl 07:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
785
Väg 785 i Södermanlands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-02-25 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-03-12 16:00
800
Väg 800 vid Korslöt, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Geoteknisk markundersökning.
Starttid: Idag kl 11:00
Prel. sluttid: 2021-03-19 16:00
800
Väg 800 vid Tappström, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete och sprängningsarbete
Starttid: 2020-10-23 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
858
Väg 858 från Skälby till Hargsbro båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Beskärning av allén i Torsåker. Trafikken regleras med signal.
Starttid: 2021-02-22 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-04-15 16:00
980
Södermanlands län
Väg 980 från Mariefred till Vannesta båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Rasering av stolpar och kablar.
Starttid: 2021-02-10 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
984
Väg 984 i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Dikningsarbete
Starttid: 2021-02-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-14 16:00
1004
Väg 1004 från Svinningelund till Runö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nedmontering av stolpar. Växelvis trafik förbi platsen.
Starttid: 2021-03-01 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-03-05 16:00
1004
Väg 1004 i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2021-03-01 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-03-05 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Stockholm
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © X For Media Production