20:57 Radio Treby 3.5 °C
Just nu pågår 21 vägarbeten.
1811
Väg 1811 Molla till Hägdene båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Renovering av bro. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2021-03-01 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
Vänersborg
Sandelhielmsgatan 35 i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Sandelhielmsgatan utanför 35 är gatan helt avstängd pga VA-arbete
Starttid: 2021-03-01 / 08:16
Prel. sluttid: 2021-03-05 16:00
2547
Väg 2547 Stallberg till Tumleberg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byte av en vägtrumma. Helavstängt med omledning. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2021-03-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-03-12 16:00
E20
Skara - Örebro
E20 från Trafikplats Vilan till Märene båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trafikomläggning.
Starttid: 2021-02-16 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Lund till S Härene båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Diverse för arbeten utanför vägområdet
Starttid: 2021-02-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2023-03-31 23:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Lund till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Utbyggnad av E20 förbi Vårgårda.
Starttid: 2021-01-11 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-11-30 16:00
E20
Örebro - Skara
mot Göteborg
E20 från Håkan Svensgården till Gålstad i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Breddning av E20. Vänstersvängsförbud från E20 in på väg 2736.
Starttid: 2020-12-14 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
E20
Skara - Örebro
E20 från Trafikplats Vilan till Märene båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förbiledning på E20 norr om Skaraberg,
Starttid: 2020-10-20 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
E20
Skara - Örebro
E20 från Gålstad till Håkan Svensgården båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Avstängning av vägren på E20 norr om Skara för E20 Vilan - Dalaån.
Starttid: 2020-10-19 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Eling till Västergården båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förbiledning av trafik. Ca 300m med barriär.
Starttid: 2020-09-30 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-07-16 16:00
E20
Skara - Örebro
E20 från Trafikplats Vilan till Märene båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förbiledning av E20 vid byggnation av Faunabro på Skaraberg.
Starttid: 2020-09-09 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Lekåsa till Trafikplats Vara båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Längsgående barriär (ca 300m) förberedanade arbete innan förbiledning.
Starttid: 2020-08-10 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-06-07 16:00
E20
E20 vid Trafikplats Vilan båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Anläggning av byggväg invid E20.
Starttid: 2020-03-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 16:00
E20
Skara - Örebro
E20 från Trafikplats Vilan till Håkan Svensgården i riktning mot Laxå
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av 2 +1 Väg. Omlednings- och arbetsmaterial kan finnas på körbanan.
Starttid: 2020-03-09 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-14 16:00
E20
Örebro - Skara
mot Göteborg
E20 från Håkan Svensgården till Trafikplats Munkatorp i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Anlägger byggväg invid E20.
Starttid: 2020-03-03 / 15:00
Prel. sluttid: 2022-06-14 16:00
E20
Örebro - Skara
mot Göteborg
E20 från Håkan Svensgården till Trafikplats Vilan i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Anläggning av byggväg invid E20. Trafiken leds om på en tillfällig intilliggande väg.
Starttid: 2020-03-03 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-06-14 16:00
26
Väg 26 från Ek till Trafikplats Haggården båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Planskild gång och cykelbana vid Karleby. Minsta bredd 3,75 meter
Starttid: 2021-02-09 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
190
Väg 190 från Sollebrunn till St Mellby S i riktning mot Nossebro
Mer info
Vägarbeten: Reparation av vattenläcka ett körfält avstängt i riktning Stora Mellby. Arbetet utförs dagtid.
Starttid: Idag kl 07:35
Prel. sluttid: 2021-03-03 16:00
2751
Väg 2751 från Öglunda kyrka till L Stolan båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trädbeskärning, ett körfält tas i anspråk.
Starttid: Idag kl 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
2757
Väg 2757 Örjansgården till Övertorp båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trädbeskärning, ett körfält tas i anspråk.
Starttid: Idag kl 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
2844
Väg 2844 från Grimmestorp till Köttorp båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Iordningställande av väg för bredtransport
Starttid: 2021-02-17 / 07:00
Prel. sluttid: 2025-08-31 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
Dela på sociala medier

Trafikinformation
Radio Treby
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © X For Media Production