02:52 Radio Treby 9.5 °C
OK
1 nytt vägarbete har startat.
26
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
Väg 26 från Borgundarondellen till Karleby båda riktningarna
Vägarbeten: Utsättning av snökäppar
Starttid: Idag kl 02:46
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
Dela på sociala medier

Trafikinformation
Dygnet runt
Radio Treby

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2020 © X For Media Production
© 2020 X For Media Production