22:07 Pop och Rock 16.9 °C
E 4
Prel. sluttid: Idag kl 22:30
Mer info
(21:41) E4 från Granberget S till Gumboda båda riktningarna
Djur på vägen: Älg på fel sida viltstängslet. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 21:42
E 4
Prel. sluttid: 2020-06-01 16:00
Mer info
(19:46) E4 från Täfteböle till Trafikplats Sävar S båda riktningarna
Djur på vägen: Två renar som befinner sig på fel sida viltstängslet. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 19:47
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
© 2020 X For Media Production