12:38 Pirate Rock 23.5 °C
933
Hallands Län
Prel. sluttid: 2020-08-11 16:00
Mer info
(21:35) Väg 933 från Hanhals skola till Lekevallen båda riktningarna
Olja på vägen: Dieselutsläpp på vägbanan i höjd med betongfabriken. Varningsskyltar uppsatta. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 04:18
8 nya vägarbeten har startats.
Göteborg
Hisingsleden
mot Mölndal
Prel. sluttid: Idag kl 14:00
Mer info
E6.20 från Vädermotet till Bräckemotet i riktning mot Mölndal
Vägarbeten: Räckesarbete, arbetsfordon står i busskörfältet.
Starttid: Idag kl 11:43
Göteborg
Angeredsleden
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
Mer info
E6.20 från Röseredskapellet till Agnesbergsmotet båda riktningarna
Vägarbeten: Byte av lyktstolpar längs Angeredsleden
Starttid: Idag kl 11:00
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
mot Karlstad
Prel. sluttid: Idag kl 15:00
Mer info
E45 från Gullbergstunneln till Gullbergsmotet (75) i riktning mot Karlstad
Vägarbeten: Kabelarbeten i Gullbergsmotet. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: Idag kl 09:32
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
mot Mölndal
Prel. sluttid: Idag kl 13:00
Mer info
E45 från Gullbergsmotet (75) till Gullbergstunneln i riktning mot Mölndal
Vägarbeten: Arbetsfordon som står på vägbanan. Begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 09:08
Prel. sluttid: 2020-10-04 18:00
Mer info
Lackarebäcksbron i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Lackarebäcksbron, över E6 vid Lackarebäcksmotet är avstängd för fordonstrafik under 6 veckor på grund av renovering av bron. Gång- och cykeltrafik påverkas inte. Följ hänvisning via Flöjelbergsgatan, Järnvägsgatan och Göteborgsvägen. Välj gärna en tidigare avfart.
Starttid: Idag kl 09:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info
E6 från Ullevimotet (73) till Örgrytemotet (71) i riktning mot Malmö
Vägarbeten: Avfart och påfart Örgrytemotet avstängda pga rivningsarbete. Följ orange vägvisning.
Starttid: Idag kl 08:53
E6 E20
Kungsbackaleden
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
Mer info
E6 av-/påfart från E6/E20 (Tpl Lackarebäcksmotet) till Flöjelbergsgatan (Lackarebäcksmotet Ö) i Mölndal kommun
Vägarbeten: Broarbete Lackarebäcksbron. Renovering av broskarvar samt beläggningsarbete.
Starttid: Idag kl 06:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
Mer info
E6 vid Påfart Lackarebäcksmotet södergående båda riktningarna
Vägarbeten: Renovering av broskarvar samt beläggning
Starttid: Idag kl 06:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
2000 - 2020 © X For Media Production
© 2020 X For Media Production