20:42 Pirate Rock 19.6 °C
OK
3 nya vägarbeten har startats.
190
Gråbovägen
Prel. sluttid: 2020-06-01 06:00
Mer info
Väg 190 från Lärjemotet till Angereds kyrka båda riktningarna
Vägarbeten: Slåtter av vägkanter
Starttid: Idag kl 19:03
158
Säröleden
Norrut
Prel. sluttid: 2020-06-18 16:00
Mer info
Väg 158 från Ysby till Vallda i riktning mot Göteborg
Vägarbeten: Broarbete . 50 km/h förbi arbetsplatsen
Starttid: Idag kl 18:00
Göteborg
Älvsborgsbron
mot Angered
Prel. sluttid: 2020-06-01 06:00
Mer info
E6.20 från Älvsborgsbron S till Älvsborgsbron N i riktning mot Angered
Vägarbeten: Förberedande arbete inför sommarens broreparationer.
Starttid: Idag kl 09:42
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
© 2020 X For Media Production