21:28 GO FM - Göteborg 18.0 °C
OK
trafikdirekt.se
4 nya vägarbeten har startats.
Göteborg
Dag Hammarskjöldsleden
Prel. sluttid: 2020-06-01 04:00
Mer info
Dag Hammarskjöldsleden nära E6.20 (Dag Hammarskjöldsleden) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Tvätt av broar. Arbetsfordon på vägbanan mellan Järnbrottsmotet till Linne.
Starttid: Idag kl 21:24
190
Gråbovägen
Prel. sluttid: 2020-06-01 06:00
Mer info
Väg 190 från Lärjemotet till Angereds kyrka båda riktningarna
Vägarbeten: Slåtter av vägkanter
Starttid: Idag kl 19:03
158
Säröleden
Norrut
Prel. sluttid: 2020-06-18 16:00
Mer info
Väg 158 från Ysby till Vallda i riktning mot Göteborg
Vägarbeten: Broarbete . 50 km/h förbi arbetsplatsen
Starttid: Idag kl 18:00
Göteborg
Älvsborgsbron
mot Angered
Prel. sluttid: 2020-06-01 06:00
Mer info
E6.20 från Älvsborgsbron S till Älvsborgsbron N i riktning mot Angered
Vägarbeten: Förberedande arbete inför sommarens broreparationer.
Starttid: Idag kl 09:42
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
© 2020 X For Media Production