10:27 Sverige ÖST
trafikdirekt.se
867
Södermanlands län
Prel. sluttid: Idag kl 10:45
Mer info
(09:56) Väg 867 från Frustuna Kyrka till Vadsbro båda riktningarna
Djur på vägen: Tre hästar som rör sig i vägområdet
Uppdaterad: Idag kl 09:56
E18
Järvafältet
mot Enköping
Stockholms län
Prel. sluttid: Idag kl 10:45
Mer info
(09:16) E18 vid Trafikplats Hjulsta (110) i riktning mot Enköping
Fordonshaveri: Personbil i höger körfält. Skyddsbil på plats. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 10:01
E4 E20
Essingeleden
mot Uppsala
Stockholms län
Prel. sluttid: Idag kl 11:00
Mer info
(08:59) E4 vid Trafikplats Karlberg i riktning mot Uppsala
Fordonshaveri: Lastbil till höger. Däckjour på väg. Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 09:21
908
Södermanlands län
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
(08:14) Väg 908 från Rismossen till Tobo båda riktningarna
Nedfallna träd: Flera träd över vägen. Väg blockerad
Uppdaterad: Idag kl 08:19
E18
mot Örebro
Västmanlands Län
Prel. sluttid: Idag kl 11:00
Mer info
(07:47) E18 vid Trafikplats Sätra (120) i riktning mot Örebro
Djur på vägen: Rådjur på fel sida viltstängslet.
Uppdaterad: Idag kl 07:48
884
Stockholms län
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
(06:44) Väg 884 från Granakurvan till Sälna båda riktningarna
Faror på vägen: Luftledning, begränsad frihöjd. Max 3 meter. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: 2020-04-03 / 07:16
665
Prel. sluttid: 2020-04-15 16:00
Mer info
(13:44) Väg 665 mellan Vinöleden, Hampetorp och Vinöleden, Vinön, i båda riktningar.
Färja: Skador i mark vid färjeläget på Vinön . Reducerad viktkapacitet för lastbilar till BK3/8 ton. Sluttiden är prelimniär och kan komma att ändras.
Uppdaterad: 2020-03-01 / 07:13
Väglag: Östergötlands län
Översikt: Övervägande torra vägbanor med minusgrader i vägytorna. Prognos: Stigande temperaturer och oförändrat väglag väntas.
Uppdaterad idag kl 07:50
Väglag: Örebro län
Översikt: Övervägande torra vägbanor med minusgrader i vägytorna. Prognos: Stigande temperaturer och oförändrat väglag väntas.
Uppdaterad idag kl 07:51
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Övervägande torra vägbanor med minusgrader i vägytorna. Prognos: Stigande temperaturer och oförändrat väglag väntas.
Uppdaterad idag kl 07:51
Väglag: Södermanlands län
Översikt: Övervägande torra vägbanor med minusgrader i vägytorna. Prognos: Stigande temperaturer och oförändrat väglag väntas.
Uppdaterad idag kl 07:51
Väglag: Stockholms län
Översikt: Övervägande torra vägbanor med minusgrader i vägytorna. Prognos: Stigande temperaturer och oförändrat väglag väntas.
Uppdaterad idag kl 07:45
Väglag: Uppsala län
Översikt: Övervägande torra vägbanor med minusgrader i vägytorna. Prognos: Stigande temperaturer och oförändrat väglag väntas.
Uppdaterad idag kl 07:51
Väglag: Gotlands län
Översikt: Övervägande torra vägbanor med yttemperaturer runt, eller strax över, noll grader. Prognos: Stigande temperaturer och oförändrat väglag väntas. På Gotland tillämpas saltfri halkbekämpning.
Uppdaterad idag kl 07:36
Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp till den 30 april 2020.
Dela den senaste trafikinformationen.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se