08:36 Sverige ÖST
E4 E20
Essingeleden
mot Uppsala
Stockholms län
(08:24) E4 från Trafikplats Tomteboda till Trafikplats Karlberg i riktning mot Uppsala
Prel. sluttid: Idag kl 09:10
Mer info
Fordonshaveri: Personbil i höger körfält. Vägassistans på plats. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 08:27
503
Stockholms län
(23:43) Väg 503 från Åkerby till Ekhammar båda riktningarna
Prel. sluttid: 2021-01-25 09:00
Mer info
Översvämning:
Uppdaterad: 2021-01-22 / 07:28
Källa: Trafikverket / Trafikradion.se / TrafikDirekt.se
Väglag: Östergötlands län
Översikt: Våta vägbanor med temperaturer kring noll grader i vägytan. På det mindre, lågtrafikerade vägnätet råder vinterväglag. Risk för besvärligt väglag. Prognos: Under natten sjunkande temperaturer i vägytorna. Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad idag kl 07:33
Väglag: Örebro län
Översikt: Våta vägbanor med temperaturer kring noll grader i vägytan. På det mindre, lågtrafikerade vägnätet råder vinterväglag. Risk för halt väglag. Prognos: Under natten sjunkande temperaturer i vägytorna. Fortsatt risk för halt och besvärligt väglag.
Uppdaterad idag kl 07:33
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Våta vägbanor med temperaturer kring noll grader i vägytan. På det mindre, lågtrafikerade vägnätet råder vinterväglag. Risk för besvärligt väglag. Prognos: Under natten sjunkande temperaturer i vägytorna. Risk för halt och besvärligt väglag.
Uppdaterad idag kl 07:33
Väglag: Södermanlands län
Översikt: Våta vägbanor med temperaturer kring noll grader i vägytan. På det mindre, lågtrafikerade vägnätet råder vinterväglag. Risk för besvärligt väglag. Prognos: Sjunkande temperaturer i vägytorna. Fortsatt risk för halt och besvärligt väglag. Regn eller snöblandat kommer eventuellt under natten.
Uppdaterad idag kl 07:33
Väglag: Stockholms län
Översikt: Våta vägbanor med temperaturer kring noll grader i vägytan. På det mindre, lågtrafikerade vägnätet råder vinterväglag. Risk för besvärligt väglag. Prognos: Sjunkande temperaturer i vägytorna. Risk för fortsatt halt och besvärligt väglag. Regn eller snöblandat kommer eventuellt under natten.
Uppdaterad idag kl 07:32
Väglag: Uppsala län
Översikt: Våta vägbanor med temperaturer kring noll grader i vägytan. På det mindre, lågtrafikerade vägnätet råder vinterväglag. Risk för besvärligt väglag. Prognos: Sjunkande temperaturer i vägytorna. Fortsatt risk för halt och besvärligt väglag.
Uppdaterad idag kl 07:33
Väglag: Gotlands län
Översikt: Våta vägbanor med temperaturer kring noll grader i vägytorna. Kan innebära risk för halka. På det mindre, lågtrafikerade vägnätet kan vinterväglag råda. Prognos: Sjunkande temperaturer i vägytorna. Kan innebära halt väglag. Regn eller snöblandat kommer eventuellt under natten. På Gotland tillämpas saltfri halkbekämpning
Uppdaterad idag kl 07:31
Dela med dig av TrafikDirekt.

Trafikinformation
Dygnet runt
Sverige ÖST

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2021 © X For Media Production