14:29 Sverige ÖST
E4 E20
Södertäljevägen
Stockholms län
(14:35) E4 vid Motorvägsbron båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl 14:55
Mer info & Karta
Broöppning: Gäller även Saltsjöbron
Uppdaterad: Idag kl 14:24
226
Huddingevägen
mot Stockholm
Stockholms län
(14:26) Väg 226 från Huddingevägen/Björkängsvägen till Huddingevägen/Ågestavägen i riktning mot Stockholm
Preliminär sluttid: Idag kl 15:10
Mer info & Karta
Bärgning: Bärgning av personbil vid Stuvstakorset. Bärgare är på plats och skyddsbil är på väg.
Uppdaterad: Idag kl 14:28
50
Österäng
Örebro Län
(14:17) Väg 50 från Österäng till Äspedalen i riktning mot Motala
Preliminär sluttid: Idag kl 15:30
Mer info & Karta
Fordonshaveri: Personbil med släp. Begränsad framkomlighet.
Uppdaterad: Idag kl 14:18
76
Esplanaden
Stockholms län
(14:08) Väg 76 från Cirkulationsplats Esplanaden till Cirkulationsplats Vätövägen i riktning mot Östhammar
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Faror på vägen: Plankor och träskivor ligger i vägbanan inne i tunneln. Trafikverkets entreprenör är på väg till platsen för att avlägsna hindret.
Uppdaterad: Idag kl 14:13
E 4
Uppsalavägen
mot Uppsala
Stockholms län
(14:03) E4 vid Trafikplats Haga Södra (165) i riktning mot Uppsala
Preliminär sluttid: Idag kl 14:40
Mer info & Karta
Fordonshaveri: Personbil står i mittkörfält. Vägassistans är på plats och bärgare är på väg till platsen. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 14:21
E 4
Uppsalavägen
mot Stockholm
Stockholms län
(13:04) E4 från Trafikplats Rotebro (174) till Trafikplats Häggvik (173) i riktning mot Stockholm
Preliminär sluttid: Idag kl 14:40
Mer info & Karta
Fordonshaveri: Personbil till höger. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 14:18
E22
Norrköping - Västervik
Avslutad: 14:27
Mer info
(12:51) E22 från Grimsum till Trafikplats Gusum i riktning mot Västervik
Olycka: Singelolycka, personbil. Räddningstjänst på plats. 1 Körfält blockerade
Prel. sluttid: Idag kl 14:30
66
Skästa
Västmanlands Län
(09:47) Väg 66 från Skästa till Ålsätra båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Mer info & Karta
Föremål på vägen: Påkört rådjur intill mitträcket.
Uppdaterad: Idag kl 09:49
1184
Gräsöleden,
(07:00) Väg 1184 mellan Gräsöleden, Öregrund och Gräsöleden, Gräsö, i båda riktningar.
Preliminär sluttid: 2021-12-31 16:00
Mer info & Karta
Färja: Enbart trafik i reservfärjeläget i Öregrund, detta under begränsad period på grund av underhåll. Arbeten kommer utföras på och i anslutning till färjeläget i Öregrund under tiden 4 oktober-31 december 2021 Störande arbetsmoment kommer utföras mellan kl 08:00-18:00 vardagar. Ordinarie färjeläge kommer under tiden vara avstängt och färjan trafikerar endast reservläget. Vi hoppas på förståelse för de besvär detta kan orska.
Uppdaterad: 2021-10-29 / 10:18
871
Isaks
Uppsala län
(14:12) Väg 871 från Isaks till Länsgr. Uppsala/Gävleborgs län vid Hadeholm båda riktningarna
Preliminär sluttid: 2022-01-12 16:00
Mer info & Karta
Vägskada: Sänkt bärighetsklass med anledning av översvämning.
Uppdaterad: 2021-12-01 / 15:54
Källa: Trafikverket / Trafikradion.se
Väglag: Östergötlands län
Översikt: Inga problem med väglaget väntas. Prognos Ingen förändring väntas.
Uppdaterad 2021-06-17 / 09:47
Väglag: Örebro län
Översikt: Inga problem med väglaget väntas. Prognos Ingen förändring väntas.
Uppdaterad 2021-06-17 / 09:47
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Inga problem med väglaget väntas. Prognos Ingen förändring väntas.
Uppdaterad 2021-10-01 / 07:39
Väglag: Södermanlands län
Översikt: Inga problem med väglaget väntas. Prognos Ingen förändring väntas.
Uppdaterad 2021-06-17 / 09:47
Väglag: Stockholms län
Översikt: Inga problem med väglaget väntas. Prognos Ingen förändring väntas. och
Uppdaterad 2021-10-01 / 07:40
Väglag: Uppsala län
Översikt: Inga problem med väglaget väntas. Prognos Ingen förändring väntas.
Uppdaterad 2021-06-17 / 09:47
Väglag: Gotlands län
Översikt: Inga problem med väglagen väntas. Prognos Ingen förändring väntas. På Gotland tillämpas saltfri halkbekämpning.
Uppdaterad 2021-10-01 / 16:20
2 nya vägarbeten har startats.
1111
Sättra
Preliminär sluttid: Idag kl 18:00
Mer info & Karta
(08:03) Väg 1111 från Sättra till Skärsta båda riktningarna
Vägarbeten: Arbete med fiber intill vägen. Arbetsfordon tar del av vägbanan.
646
Återvall
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
(07:36) Väg 646 från Återvall till Eknäs brygga båda riktningarna
Vägarbeten: Akut ledningsledningsärende strax sydöst om Östernäsvägen. Del av vägbanan avstängd.

Trafikinformation
Sverige ÖST
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © Trafikradion