09:31 Sverige ÖST
50
mot Örebro
Örebro Län
(08:39) Väg 50 från Hovsta till Lillån i riktning mot Örebro
Preliminär sluttid: Idag kl 10:00
Mer info
Djur på vägen: Dött rådjur i omkörningsfilen. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 08:40
514
Gävleborgs Län
(20:11) Väg 514 från Vallbyheden till Vallbyheden V båda riktningarna
Preliminär sluttid: 2021-09-20 17:00
Mer info
Fordonshaveri: Personbil som står dumt till. Risk för begränsad framkomlighet. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: 2021-09-17 / 18:23
871
Uppsala län
(14:12) Väg 871 från Isaks till Länsgr. Uppsala/Gävleborgs län vid Hadeholm båda riktningarna
Preliminär sluttid: 2021-10-01 16:00
Mer info
Vägskada: Sänkt bärighetsklass med anledning av översvämning.
Uppdaterad: 2021-08-31 / 15:53
Källa: Trafikverket / Trafikradion.se

Trafikinformation
Sverige ÖST
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © Trafikradion