08:21 Sverige NORR
Just nu pågår 290 vägarbeten.
395
Vittangi
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 395 från Vittangi Ö till Masugnsbyn SÖ båda riktningarna
Utsättning av plogkäppar. Långsamtgående arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Utsättning av plogkäppar. Långsamtgående arbetsfordon på vägen.
671
Älvsbyn
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 671 från Cirkulationsplats Älvsbyn till Älvsbyns jvstn båda riktningarna
Rivning och nybyggnation av fartgupp.
Preliminär sluttid: 2022-08-22 16:00
Mer info & Karta
Rivning och nybyggnation av fartgupp.
557
Länsgräns
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 557 från Länsgr. Västerbottens/Västernorrlands län vid Tegelträsk till Häggsjömon båda riktningarna
Kabelschakt längs väg 557 Från Stavro mot Åsele.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelschakt längs väg 557 Från Stavro mot Åsele.
914
Skorped
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 914 från Skorped till Degersjö båda riktningarna
Arbete med vägtrummor och underhåll. Vägen stängs av under dagtid i båda riktningar, hänsyn tas dock till boende längs sträckan.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vägtrummor och underhåll. Vägen stängs av under dagtid i båda riktningar, hänsyn tas dock till boende längs sträckan.
968
Åsmon
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 968 från Åsmon till Betåsen båda riktningarna
Broarbete, byte av järnvägsbro över Fjällsjöälven. Vägen avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-09-04 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, byte av järnvägsbro över Fjällsjöälven. Vägen avstängd.
99
Niskanpää
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 99 från Niskanpää N till Juoksengi båda riktningarna
Broarbete på bron över Juovoja söder om Juoksengi. Följ skyltad omledning.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete på bron över Juovoja söder om Juoksengi. Följ skyltad omledning.
968
Gäddvik
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 968 från Trafikplats Gäddvik S till Trafikplats Gäddvik N båda riktningarna
Gamla Gäddviksbron är helt avstängd för trafik under byggnation av ny cirkulationsplats i Gäddvik. Vid korsningen till väg 616 regleras trafiken med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-09-23 16:00
Mer info & Karta
Gamla Gäddviksbron är helt avstängd för trafik under byggnation av ny cirkulationsplats i Gäddvik. Vid korsningen till väg 616 regleras trafiken med trafikljus.
372
Tuvan
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 372 från N Tuvan till Rönnskär båda riktningarna
Broarbete, trafiken leds om via på- och avfarter.
Preliminär sluttid: 2023-09-29 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, trafiken leds om via på- och avfarter.
372
Skelleftehamn
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 372 vid Trafikplats Skelleftehamn båda riktningarna
Beläggningsarbete, Sänkning av väg under bro.
Preliminär sluttid: 2023-09-29 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete, Sänkning av väg under bro.
365
Graned
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 365 från Graned till Algotstorp båda riktningarna
Beläggningsarbete. Arbetet utförs mellan kl.19:00-06:00. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Arbetet utförs mellan kl.19:00-06:00. Begränsad framkomlighet.
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Länsgr. Västerbottens/Norrbottens län vid Kinnbäck till Cirkulationsplats Björka båda riktningarna
Inventering av vägmarkeringar längs E4 i Norrbottens län..
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Inventering av vägmarkeringar längs E4 i Norrbottens län..
Näsviken
Jämtlands Län
Vägarbete
E45 från Näsviken till Cirkulationsplats Strömsund båda riktningarna
Underhållsarbete på Strömsundsbron. Trafiken regleras med lots alternativt endast trafikljus. Under vissa helger avstängd bro mellan Fredag och Måndag. För information om vilka helger bron är avstängd - se information på: www.trafikverket.se.
Preliminär sluttid: 2023-07-30 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete på Strömsundsbron. Trafiken regleras med lots alternativt endast trafikljus. Under vissa helger avstängd bro mellan Fredag och Måndag. För information om vilka helger bron är avstängd - se information på: www.trafikverket.se.
776
Borgvattnet
Jämtlands Län
Vägarbete
Väg 776 från Borgvattnet till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län vid Fullsjön båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
Nikkala
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Nikkala till Cirkulationsplats Haparanda Ö båda riktningarna
Ombyggnation och breddning av väg samt nybyggnation av gång- och cykelväg. Följ skyltad omledning.
Preliminär sluttid: 2022-10-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation och breddning av väg samt nybyggnation av gång- och cykelväg. Följ skyltad omledning.
E 4
Umeå - Nordmaling
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
E4 från Ängersjön till Trafikplats Stöcksjö båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet. Arbetet utförs vardagar 18:00-06:00.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet. Arbetet utförs vardagar 18:00-06:00.
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Rutvik till Nickbyn S båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägen.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägen.
Skellefteå
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Cirkulationsplats Skellefteå N till Cirkulationsplats Sörböle i riktning mot Sundsvall
Reparation av järnvägsbro över E4. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Reparation av järnvägsbro över E4. Begränsad framkomlighet
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Mariehem till Tomteborondellen båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-09-02 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
Bureå
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Bureå till Trafikplats Yttervik båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Övre Bäck till Trafikplats Yttervik båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Övre Bäck till Bureheden båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
Sörböle
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Cirkulationsplats Sörböle till Trafikplats Yttervik båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2023-01-14 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Solbacken till Cirkulationsplats Sörböle Ö båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2023-01-14 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Kåge S till Trafikplats Solbacken båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Frostkåge till Trafikplats Fällbäcken båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Björkhammar till Trafikplats Spisen i riktning mot Sundsvall
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
mot Luleå
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Byske S till Trafikplats Tåme i riktning mot Luleå
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
E 4
Jävre
Vägarbete
E 4 mellan Trafikplats Jävre Södra och Länsgräns Norrbotten/Västerbotten, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Byske N till Trafikplats Björkhammar båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Byske S till Trafikplats Björkhammar i riktning mot Sundsvall
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Högsböle
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Högsböle till Trafikplats Jävre S båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-03-15 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Åbyn till Båtvik V i riktning mot Sundsvall
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Länsgr. Västerbottens/Norrbottens län vid Kinnbäck till Trafikplats Tåme båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
E 4
Vägarbete
E 4 vid Länsgräns Norrbotten/Västerbotten, i riktning mot Piteå.
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
E 4
Örnsköldsvik - Nordmaling
Västernorrlands Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Olstorp (256) till Öden båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06
E 4
Örnsköldsvik - Nordmaling
mot Luleå
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Ava S till Trafikplats Lögdeå N i riktning mot Luleå
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker vardagar kl.18-06.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 23:59
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker vardagar kl.18-06.
E 4
Örnsköldsvik - Härnösand
Västernorrlands Län
Vägarbete
E4 från Norrtjärn till Norum båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet.
E 4
Örnsköldsvik - Nordmaling
mot Luleå
Västernorrlands Län
Vägarbete
E4 från Länsgr. Västerbottens/Västernorrlands län vid Saluböle till Trafikplats Lögdeå S i riktning mot Luleå
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker vardagar kl.18-06
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker vardagar kl.18-06
E 4
Örnsköldsvik - Nordmaling
Västernorrlands Län
Vägarbete
E4 från Öden till Länsgr. Västerbottens/Västernorrlands län vid Saluböle båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06
Trollbäcken
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trollbäcken till Trafikplats Jävre N båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Håkansö
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Håkansö till Trafikplats Boviken båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
mot Skellefteå
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Bergsviken till Pitsund S i riktning mot Skellefteå
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-03-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Piteå S till Lappnäset båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Småland
mot Skellefteå
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Småland till Åbäcksfjärden i riktning mot Skellefteå
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Rosvik S till Håkansö båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Mjösundet
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Mjösundet till Ersnäs V i riktning mot Torneå
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Hemberget
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Hemberget till Trafikplats Rosvik S båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
E 4
Själevad
Vägarbete
E 4 mellan Trafikplats Själevad (252) och Haffsta, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
E 4
Örnsköldsvik - Nordmaling
Västernorrlands Län
Vägarbete
E4 från Saluböle till Grundsunda båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06
till
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Bredviken Ö till Trafikplats Vånafjärden båda riktningarna
Förberedelse inför ombygnation av bron vid Tpl. Lampen.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Förberedelse inför ombygnation av bron vid Tpl. Lampen.
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 vid Trafikplats Persön båda riktningarna
Byggnation av ny pendlarparkering
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny pendlarparkering
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 vid Trafikplats Persön båda riktningarna
Byggnation av ny pendlarparkering
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny pendlarparkering
mot Skellefteå
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Bergsviken till Lappnäset i riktning mot Skellefteå
Arbeten vid ramper. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Arbeten vid ramper. Ett körfält avstängt.
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 vid Trafikplats Åkroken båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Åkroken till Stråkanäs båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 vid Trafikplats Åkroken båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
E 4
Umeå
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Alviksrondellen till Söderslättsrondellen i riktning mot Sundsvall
Lednings/ telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/ telearbete.
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Måttsund till Hemberget båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
mot Skellefteå
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Gäddvik S till Trafikplats Antnäs i riktning mot Skellefteå
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
mot Skellefteå
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Notviken till Trafikplats Måttsund i riktning mot Skellefteå
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Rutvik till Trafikplats Gäddvik N båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Lappnäset
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Lappnäset till Trafikplats Piteå Sundsgatan båda riktningarna
Skyltarbete vid trafikplats Hortlax.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Skyltarbete vid trafikplats Hortlax.
Sangis
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Sangis till Sangis träindustri i riktning mot Torneå
Arbete med GC bro intill E4, viss byggtrafik kan förekomma.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med GC bro intill E4, viss byggtrafik kan förekomma.
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Persön till Börjelslandet N båda riktningarna
Byggnation av gång- och cykelvägsport, mitträcke och viltstängsel. Trafik leds om runt arbetsområdet på tillfällig väg..
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykelvägsport, mitträcke och viltstängsel. Trafik leds om runt arbetsområdet på tillfällig väg..
E 4
Umeå - Sikeå
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Sävar N till Djäkneboda båda riktningarna
Byggande av nya kontrollplatser norr om Sävar. Norrgående avstängd. Norrgående trafik överleds till att dela på södergåendes körfält. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggande av nya kontrollplatser norr om Sävar. Norrgående avstängd. Norrgående trafik överleds till att dela på södergåendes körfält. Begränsad framkomlighet.
E 4
Sikeå - Skellefteå
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Sikeå till Gumboda båda riktningarna
Ombyggnad av befintlig väg till mötesfri 2+1 väg mellan Sikeå och Gumboda. Begränsad framkomlighet. Risk för kö. Måndag 22/8 07:00 till torsdag 25/8 kl 16:00 är vägen helt avstängd med omledning av trafik.
Preliminär sluttid: 2023-10-06 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnad av befintlig väg till mötesfri 2+1 väg mellan Sikeå och Gumboda. Begränsad framkomlighet. Risk för kö. Måndag 22/8 07:00 till torsdag 25/8 kl 16:00 är vägen helt avstängd med omledning av trafik.
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Rolfs till Kalix båda riktningarna
Markarbeten vid Kalixbron. Diverse förebyggande arbeten vid/på E4an inför trafikomläggningen
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Markarbeten vid Kalixbron. Diverse förebyggande arbeten vid/på E4an inför trafikomläggningen
E 4
Umeå - Sikeå
Västerbottens Län
Vägarbete
E4 från Trafikplats Sävar N till Bygdeå båda riktningarna
Broarbete. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Begränsad framkomlighet.
Björkberg
Norrbottens Län
Vägarbete
E10 från Björkberg till Leipojärvi i riktning mot Narvik
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
Luossavaara
Norrbottens Län
Vägarbete
E10 från Cirkulationsplats Luossavaara till Torneträsk båda riktningarna
Dikningsarbete mellan Kiruna och Bergfors. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet. Arbetet utförs vardagar mellan 07:00 - 16:00.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Dikningsarbete mellan Kiruna och Bergfors. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet. Arbetet utförs vardagar mellan 07:00 - 16:00.
Linkanjänkkä
Norrbottens Län
Vägarbete
E10.01 från Linkanjänkkä till Nuolajärvi båda riktningarna
Nybygge av cirkulationsplats E10 Nuolajärvikorsningen i Gällivare kommun. Omledning av trafiken.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Nybygge av cirkulationsplats E10 Nuolajärvikorsningen i Gällivare kommun. Omledning av trafiken.
Hedensbyn
Norrbottens Län
Vägarbete
E10 från Hedensbyn till Tvärån båda riktningarna
Byggnation av gång- och cykelväg. Begränsad framkomlighet. Trafikljusreglering under dagtid.
Preliminär sluttid: 2022-11-04 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykelväg. Begränsad framkomlighet. Trafikljusreglering under dagtid.
till
Västerbottens Län
Vägarbete
E12 från Barsele V till Luspnäset båda riktningarna
Kabelgrävning mellan Storuman och Stensele. Ett körfält avstängt, trafik regleras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-08-26 15:00
Mer info & Karta
Kabelgrävning mellan Storuman och Stensele. Ett körfält avstängt, trafik regleras med trafikljus.
E12
Umeå - Vännäs
Västerbottens Län
Vägarbete
E12 från Ersbodarondellen till Kronoparksrondellen båda riktningarna
Uppsättning av Viltstängsel efter Norra länken E12 mellan Kronoparksrondellen och Ersbodarondellen
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Uppsättning av Viltstängsel efter Norra länken E12 mellan Kronoparksrondellen och Ersbodarondellen
E12
Lycksele - Storuman
Västerbottens Län
Vägarbete
E12 från Lycksele N till Kattisavan S båda riktningarna
Byggnation av GC väg, Norrlunda-Betseledammen.
Preliminär sluttid: 2023-11-01 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av GC väg, Norrlunda-Betseledammen.
E12
Umeå
Västerbottens Län
Vägarbete
E12 från Ersbodarondellen till Västerslättsrondellen båda riktningarna
Byggnation av ny förbifart. ett köräflt avstängt, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-11-29 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny förbifart. ett köräflt avstängt, begränsad framkomlighet.
Vilhelmina
Västerbottens Län
Vägarbete
E45 från Vilhelmina till Sågån båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-08-26 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
Fianberg
Västerbottens Län
Vägarbete
E45 från Fianberg till Skarvsjöby i riktning mot Arvidsjaur
Kabelarbete i mark. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Begränsad framkomlighet.
Vilhelmina
Västerbottens Län
Vägarbete
E45 från Vilhelmina till Sågån båda riktningarna
Lednings/ telearbete i Vilhelmina.
Preliminär sluttid: 2022-08-26 16:00
Mer info & Karta
Lednings/ telearbete i Vilhelmina.
Övre
Norrbottens Län
Vägarbete
E45 från Övre Soppero till Idivuoma båda riktningarna
Brobyten i höjd med Sulajoki. Trafiken leds med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-10-15 16:00
Mer info & Karta
Brobyten i höjd med Sulajoki. Trafiken leds med trafikljus.
Vittangi
Norrbottens Län
Vägarbete
E45 från Vittangi till Övre Soppero båda riktningarna
Dikningsarbete. Arbetet utförs vardagar 06-18.
Preliminär sluttid: 2022-09-01 16:00
Mer info & Karta
Dikningsarbete. Arbetet utförs vardagar 06-18.
Skarvsjöby
Västerbottens Län
Vägarbete
E45 från Skarvsjöby till Vinlidsberg i riktning mot Arvidsjaur
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-11-18 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
Lillselet
Norrbottens Län
Vägarbete
E45 från Lillselet hpl till Hapsas båda riktningarna
Beläggningsarbete samt breddning av gångbana
Preliminär sluttid: 2022-10-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete samt breddning av gångbana
Ottostorp
Norrbottens Län
Vägarbete
E45 från Ottostorp till Kitajaur båda riktningarna
Byggnation av cykelbana genom Kåbdalis samt underhåll av befintlig vägbana. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cykelbana genom Kåbdalis samt underhåll av befintlig vägbana. Begränsad framkomlighet.
till
Norrbottens Län
Beläggningsarbete
E45 från Arvidsjaursjön N till Sleng båda riktningarna
Förstärknings- och beläggningsarbete mellan Akkavare - Moskosel. Trafiken regleras med vakt och lots, under vardagar mellan 06-23.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Förstärknings- och beläggningsarbete mellan Akkavare - Moskosel. Trafiken regleras med vakt och lots, under vardagar mellan 06-23.
Hapsas
Norrbottens Län
Beläggningsarbete
E45 från Hapsas till Nattavaarakorsningen båda riktningarna
Beläggningsarbete utfört. Arbete med sidoytor återstår.
Preliminär sluttid: 2022-09-16 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete utfört. Arbete med sidoytor återstår.
94
Framnäsviken
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 94 från Framnäsviken till Yttersttjärn båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
94
Åkroken
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 94 från Åkroken till Lauker båda riktningarna
Byte av vägtrummor. Trafiken leds förbi växelvis med trafikljus. Risk för begränsad framkomlighet. Arbetet utförs måndag-fredag 07:00-18:00.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byte av vägtrummor. Trafiken leds förbi växelvis med trafikljus. Risk för begränsad framkomlighet. Arbetet utförs måndag-fredag 07:00-18:00.
95
Ravenberget
Norrbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 95 från Ravenberget till Allejaur båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken leds med trafikljus och lots.
Preliminär sluttid: 2022-10-21 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken leds med trafikljus och lots.
95
Skellefteå
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 95 från Trafikplats Skellefteå till Dalkarlsliden båda riktningarna
Byggnation av ny bro över Klockarbergsleden. Trafiken dirigeras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny bro över Klockarbergsleden. Trafiken dirigeras med trafikljus.
97
Paglaberget
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 97 från Paglaberget till Vittjärv Ö båda riktningarna
Graväarbete i vägområdet. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-11-01 16:00
Mer info & Karta
Graväarbete i vägområdet. Arbetsfordon på vägen.
97
"Rostbollen"
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 97 från Cirkulationsplats "Rostbollen" till Trafikplats Notviken båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
97
Forsudden
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 97 från Forsudden till Cirkulationsplats Jokkmokk båda riktningarna
Borrningsarbete under väg. Personal och arbetsfodon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Borrningsarbete under väg. Personal och arbetsfodon på vägen.
97
Forsudden
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 97 från Forsudden till Cirkulationsplats Jokkmokk båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-03 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Risk för begränsad framkomlighet.
97
Boden
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 97 från Cirkulationsplats Boden V till Vittjärv Ö båda riktningarna
Ledningsarbete/ provtagning.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete/ provtagning.
98
Nybyn
Norrbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 98 från Nybyn till Haapakylä båda riktningarna
Schaktnings-, fräsnings- och beläggningsarbete mellan Nybyn och Palo.Trafiken regleras med trafikljus och lots, vardagar 06-21.
Preliminär sluttid: 2023-09-29 16:00
Mer info & Karta
Schaktnings-, fräsnings- och beläggningsarbete mellan Nybyn och Palo.Trafiken regleras med trafikljus och lots, vardagar 06-21.
98
Tallvik
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 98 från Cirkulationsplats Tallvik till Nybyn båda riktningarna
Broarbete. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Begränsad framkomlighet
99
Pikku
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 99 från Pikku Kitkiöjärvi till Mudoslompolo S båda riktningarna
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i höjd med Kitkiöjoki.
Preliminär sluttid: 2022-11-15 16:00
Mer info & Karta
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i höjd med Kitkiöjoki.
99
Kahukangas
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 99 från Kahukangas till Aareavaara i riktning mot Karesuando
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
99
Kahukangas
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 99 från Kahukangas till Kitkiöjoki båda riktningarna
Schaktning, rasering av luftledning
Preliminär sluttid: 2022-10-01 16:00
Mer info & Karta
Schaktning, rasering av luftledning
348
Åbosjön
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 348 från Åbosjön till Gafselsjön båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
356
Fällträsk
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 356 från Fällträsk till Avafors båda riktningarna
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
363
Åmsele
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 363 från Åmsele flygfält till Sikselberg båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
363
Västerslättsrondellen
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 363 från Västerslättsrondellen till Hundsjöberget båda riktningarna
Fräsnings- och beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med lots och trafikljus. Arbetet sker i etapper. Arbetet utförs vardagar måndag - torsdag kl: 06-21
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Fräsnings- och beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med lots och trafikljus. Arbetet sker i etapper. Arbetet utförs vardagar måndag - torsdag kl: 06-21
363
Vindeln
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 363 från Vindeln till Vindeln järnvägsstation båda riktningarna
Lednings/telearbete, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-28 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete, begränsad framkomlighet.
363
Åmsele
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 363 från Åmsele flygfält till Sikselberg båda riktningarna
Grävarbete i närheten av vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Grävarbete i närheten av vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
364
Ersboda
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 364 från Cirkulationsplats Ersboda till Fällforsån N båda riktningarna
Trumarbete mellan Ersboda och Ersmark. Ett körfält avstängt. Risk för köer och förlängd restid.
Preliminär sluttid: 2022-08-22 16:00
Mer info & Karta
Trumarbete mellan Ersboda och Ersmark. Ett körfält avstängt. Risk för köer och förlängd restid.
Västerbottens Län
Vägarbete
vid Skellefteå kommun
Breddning av väg 364, beläggning, förstärkning och underhåll.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Breddning av väg 364, beläggning, förstärkning och underhåll.
364
Lappvattnet
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 364 från N Lappvattnet till V Hjoggböle båda riktningarna
Utbyte av rörbro.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Utbyte av rörbro.
364
Vägarbete
Väg 364 vid Mickelsträsk, i båda riktningar.
Utbyte av rörbro.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Utbyte av rörbro.
364
Andersfors
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 364 från Andersfors till Boberg båda riktningarna
Ledningsarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-22 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i mark
364
Ersboda
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 364 från Cirkulationsplats Ersboda till Fällforsån N båda riktningarna
Nybyggnation av rondell. Arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av rondell. Arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet
370
Lillholmträsk
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 370 från Lillholmträsk V till Tångudden båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
370
Kedträskgruvan
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 370 från Kedträskgruvan till Bjurträsk båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
370
Kedträsk
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 370 från Kedträsk till Bjurbäcken båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
373
Vattusjön
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 373 från Vattusjön till Stockbäcken V båda riktningarna
Byggande av anslutningsvägar till vindkraftspark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Byggande av anslutningsvägar till vindkraftspark.
373
Bergsviken
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 373 från Bergsviken till Stockbäcken Ö båda riktningarna
Ombyggnation av väg. Trafiken regleras med lots dagtid mellan 6:00-20:30.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av väg. Trafiken regleras med lots dagtid mellan 6:00-20:30.
392
Åberget
Norrbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 392 från Åberget till Kuusilaki båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken leds med trafikljus och lots.
Preliminär sluttid: 2023-09-29 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken leds med trafikljus och lots.
395
Vuostokangas
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 395 från Vuostokangas till Anttis båda riktningarna
Breddning, förstärkning av befintlig genom Junosoando By. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Breddning, förstärkning av befintlig genom Junosoando By. Arbetsfordon på vägen.
395
Junosuando
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 395 från Junosuando Ö till Anttis båda riktningarna
Förstärkningsarbete infrör kommande beläggning. Risk för köbildning i samband med arbetet.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete infrör kommande beläggning. Risk för köbildning i samband med arbetet.
395
Junosuando
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 395 från Junosuando Ö till Anttis båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-09-12 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
395
Masugnsbyn
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 395 från Masugnsbyn till Junosuando V båda riktningarna
Arbete med ny väg, schakt- och beläggningsarbeten.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med ny väg, schakt- och beläggningsarbeten.
395
Vuostokangas
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 395 från Vuostokangas till Junosuando båda riktningarna
Nydragning av vägsträcka för byggnation av ny bro. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Nydragning av vägsträcka för byggnation av ny bro. Arbetsfordon på vägen.
403
Pajala
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 403 från Pajala till Kieksiäisvaara S båda riktningarna
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-10-01 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
403
Kieksiäisvaara
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 403 från Kieksiäisvaara S till Riksgräns SE/FI vid Kolari båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
403
Kieksiäisvaara
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 403 från Kieksiäisvaara S till Riksgräns SE/FI vid Kolari båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
503
Hortlax
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 503 från Hortlax till Bergsviken båda riktningarna
Grävarbete i höjd med Furulund. Arbetsfordon och personal på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Grävarbete i höjd med Furulund. Arbetsfordon och personal på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
503
Umeå
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 503 från Trafikplats Umeå S till Tegsbron i riktning mot Rödbäcksdalen
Husbyggnation intill väg.
Preliminär sluttid: 2022-08-30 16:00
Mer info & Karta
Husbyggnation intill väg.
503
Vägarbete
Väg 503 i Västerbottens län, i båda riktningar.
Husbyggnation intill vägområde.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Husbyggnation intill vägområde.
504
Levar
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 504 från Levar till Järnäsklubb båda riktningarna
Ledningsarbete i höjd med Levar
Preliminär sluttid: 2022-10-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i höjd med Levar
506
Strömnäs
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 506 från Strömnäs till Trafikplats Piteå S båda riktningarna
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, begränsad framkomlighet.
512
Vägarbete
Väg 512 mellan Vibo och Gräsmyr, i riktning mot Brattfors.
Lednings/ telearbete i Gräsmyr.
Preliminär sluttid: 2022-08-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/ telearbete i Gräsmyr.
512
Vägarbete
Väg 512 vid Torrböle, i båda riktningar.
Utbyte av rörbro.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Utbyte av rörbro.
512
Röbäck
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 512 från Röbäck till Cirkulationsplats Teg V båda riktningarna
Ny anslutning av väg 512 mot väg 541. Ett körfält är avstängt. Trafiken leds med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ny anslutning av väg 512 mot väg 541. Ett körfält är avstängt. Trafiken leds med trafikljus.
520
Nyland
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 520 från Nyland till Bösta båda riktningarna
Dikningsarbete mellan Bösta och Nyland. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-09-02 16:00
Mer info & Karta
Dikningsarbete mellan Bösta och Nyland. Arbetsfordon på vägen.
521
Stugunäs
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 521 från Stugunäs till Yttersjö båda riktningarna
Dikningsarbete mellan Stugunäs och Yttersjö. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-09-02 16:00
Mer info & Karta
Dikningsarbete mellan Stugunäs och Yttersjö. Arbetsfordon på vägen.
521
Stugunäs
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 521 från Stugunäs till Yttersjö båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
521
Vägarbete
Väg 521 i Västerbottens län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
522
Stöcksjö
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 522 från Trafikplats Stöcksjö till Röbäck båda riktningarna
Ny anslutning av väg 522 mot väg 512. Ett körfält är avstängt. Trafiken leds med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ny anslutning av väg 522 mot väg 512. Ett körfält är avstängt. Trafiken leds med trafikljus.
554
Myrbäck
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 554 från S Myrbäck till Överboda båda riktningarna
Ledningsarbete i höjd med Överboda. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i höjd med Överboda. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
554
Umåkers
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 554 från Umåkers travbana till Raningsbäcken båda riktningarna
Nybyggnation väg och anslutning mot väg.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation väg och anslutning mot väg.
554
Umåkers
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 554 från Umåkers travbana till Raningsbäcken båda riktningarna
Broarbete, byggtrafik kan förekomma.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, byggtrafik kan förekomma.
555
Sikfors
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 555 från Sikfors till Nygård båda riktningarna
Lednings/telearbete, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-29 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete, begränsad framkomlighet.
562
Vägarbete
Väg 562 i Västerbottens län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
575
Mjösundet
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 575 från Mjösundet till Rosvik båda riktningarna
Ledning och schaktarbete. Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledning och schaktarbete. Risk för begränsad framkomlighet
580
Antnäs,
Vägarbete
Väg 580 vid Trafikplats Antnäs, i båda riktningar.
Förläggning av ny ledning, el starkström.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Förläggning av ny ledning, el starkström.
582
Alvik
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 582 från Alvik till Selet båda riktningarna
Förstärkningsarbeten samt byggnation av ny GC-bana. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-09-18 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbeten samt byggnation av ny GC-bana. Begränsad framkomlighet.
587
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 587 vid Norrfors båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-10-10 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
591
Norrfors
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 591 från Norrfors till Nordanås båda riktningarna
Arbete med vägtrummor.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vägtrummor.
591
Sörliden
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 591 från Sörliden till Västermyrriset båda riktningarna
Förstärkningsarbete inför asfaltering. Risk för stenskott. Välj om möjligt annan väg.
Preliminär sluttid: 2022-10-14 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete inför asfaltering. Risk för stenskott. Välj om möjligt annan väg.
591
Nordanås
Vägarbete
Väg 591 från Nordanås till Långbäcken båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-23 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
591
Nordanås
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 591 från Nordanås till Långbäcken båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
591
Norrfors
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 591 från Norrfors till Nordanås båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-10-10 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
594
Vänjaurbäckslid
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 594 från Vänjaurbäckslid till Vägsele S båda riktningarna
Ledningsarbete, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, begränsad framkomlighet.
596
Sinksundet
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 596 från Sinksundet till Trafikplats Persön båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
596
Örarna
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 596 från Örarna till Trafikplats Persön båda riktningarna
Byggnation av ny pendlarparkering. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny pendlarparkering. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet
596
Sinksundet
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 596 från Sinksundet till Örarna båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
599
Örarna
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 599 från Örarna till Brändön båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
599
Knaften
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 599 från Knaften S till Knaften N båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
616
Vägarbete
Väg 616 mellan Luleå Södra Hamn och Bergnäsbron, i riktning mot Boden.
Husbyggnation invid vägen. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2024-10-31 16:00
Mer info & Karta
Husbyggnation invid vägen. Begränsad framkomlighet.
616
Bergnäset
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 616 från Bergnäset till Cirkulationsplats Bergnäset båda riktningarna
Akut reparation av vattenläcka i höjd med Granuddsvägen. Ett körfält avstängt. Risk för köbildning
Preliminär sluttid: 2022-08-24 16:00
Mer info & Karta
Akut reparation av vattenläcka i höjd med Granuddsvägen. Ett körfält avstängt. Risk för köbildning
632
Tegsbron
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 632 från Tegsbron till Kåddis båda riktningarna
Ombyggnationan av vägen mellan Baggböle och Backen. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnationan av vägen mellan Baggböle och Backen. Begränsad framkomlighet.
632
Tegsbron
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 632 från Tegsbron till Kåddis båda riktningarna
Ledningsarbete för vatten. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-06 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete för vatten. Begränsad framkomlighet.
632
Tegsbron
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 632 från Tegsbron till Kåddis båda riktningarna
Broarbete, byggtrafik kan förekomma i området.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, byggtrafik kan förekomma i området.
642
Täfteå
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 642 från Täfteå till Trafikplats Sävar S båda riktningarna
Dikningsarbeten och trumbyten, arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Dikningsarbeten och trumbyten, arbetsfordon på vägen.
645
Anumark
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 645 från Anumark Ö till Tväråmark båda riktningarna
Korsande byggtrafik.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Korsande byggtrafik.
645
Anumark
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 645 från Anumark Ö till Tväråmark båda riktningarna
Arbete med nya infartvägar
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med nya infartvägar
650
Gravmark
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 650 från Gravmark till V Kroknäs båda riktningarna
Ledningsarbete på och i närheten av vägen. Risk för begränsad framkomloighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete på och i närheten av vägen. Risk för begränsad framkomloighet.
652
Sävar
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 652 från Trafikplats Sävar N till Sundströmberget båda riktningarna
Beläggningsarbete och trumbyten, arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete och trumbyten, arbetsfordon på vägen.
655
Sörsundet
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 655 från Sörsundet till Byviken båda riktningarna
Beläggningsarbete och vägunderhåll. Begränsad framkomlighet vardagar kl.07-18.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete och vägunderhåll. Begränsad framkomlighet vardagar kl.07-18.
656.01
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 656.01 vid Holmö Kyrka båda riktningarna
Beläggningsarbete och vägunderhåll. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete och vägunderhåll. Begränsad framkomlighet.
656
Holmögården
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 656 från Holmögården till Holmö Lägergård båda riktningarna
Beläggningsarbete och vägunderhåll. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete och vägunderhåll. Begränsad framkomlighet.
656
Västrebyn
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 656 från Västrebyn till Västaheden båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
658
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 658 vid Vintervägskroken båda riktningarna
Beläggningsarbete och vägunderhåll. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete och vägunderhåll. Begränsad framkomlighet.
659
Holmö
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 659 från Holmö skola till Bergudden båda riktningarna
Beläggningsarbete och vägunderhåll, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete och vägunderhåll, begränsad framkomlighet.
660
Vistträsk
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 660 från Vistträsk till Rosdal båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
661
Rosdal
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 661 från Rosdal till Grundvattnet båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
661
Rosdal
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 661 från Rosdal till Grundvattnet båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
664
Nybyn
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 664 från Nybyn till Manjärv båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
676
Bredåker
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 676 från S Bredåker till Bodträskfors S båda riktningarna
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
684
Svedjan
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 684 från Svedjan till Pålslandet båda riktningarna
Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet
685
Täfteå
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 685 från Täfteå till Täfteböle båda riktningarna
Dikningsarbeten och trumbyten, arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Dikningsarbeten och trumbyten, arbetsfordon på vägen.
685
Täfteå
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 685 från Täfteå till Täfteböle båda riktningarna
Lednings/ telearbete
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/ telearbete
686
Vägarbete
Väg 686 mellan Ivarsboda och Norrfjärden, i båda riktningar.
Underhållsarbete vägområde. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete vägområde. Risk för begränsad framkomlighet.
691
Vägarbete
Väg 691 vid Långsel, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
695
Talludden
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 695 från Talludden till Mjöträsk båda riktningarna
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
703
Påläng
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 703 från Påläng till Långmyran båda riktningarna
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
704
Storön
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 704 från Storön N till Ryssbält båda riktningarna
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
704
Storön
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 704 från Storön N till Ryssbält båda riktningarna
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
705
Storön
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 705 från Storön N till Storön båda riktningarna
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
707
Ryssbält
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 707 från Ryssbält till Påläng båda riktningarna
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
707
Ryssbält
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 707 från Ryssbält till Påläng båda riktningarna
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
707
Ryssbält
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 707 från Ryssbält till Påläng båda riktningarna
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
707
Ryssbält
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 707 från Ryssbält till Påläng båda riktningarna
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Schakt och förläggning av fiber.
712
Beläggningsarbete
Väg 712 mellan Ekträsk och Åsträsk, i båda riktningar.
Beläggningsarbete, fräsning samt beläggning. Trafiken dirigeras med trafikljus, vakt och lots.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 00:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete, fräsning samt beläggning. Trafiken dirigeras med trafikljus, vakt och lots.
721
Åkroken
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 721 från Åkroken till Cirkulationsplats Stenbäcken båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
721
Åkroken
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 721 från Åkroken till Björknäs båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
732
Vägarbete
Väg 732 i Västerbottens län, i båda riktningar.
Grönyteskötsel i vägkant.
Preliminär sluttid: 2022-11-01 16:00
Mer info & Karta
Grönyteskötsel i vägkant.
736
Kurkinen
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 736 från Kurkinen till Laiva båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
Kurkinen
Norrbottens Län
Vägarbete
E4 från Kurkinen till Vuono båda riktningarna
Ombyggnation av väg.
Preliminär sluttid: 2022-10-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av väg.
744
Åkroken
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 744 från Trafikplats Åkroken till Åkroken båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
744
Åkroken
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 744 från Åkroken till Bondersbyn båda riktningarna
Ledningarbete på och i närheten av vägen. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Ledningarbete på och i närheten av vägen. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet
757
Degerselet
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 757 från S Degerselet till Klingersel båda riktningarna
Ledningsarbete på och i närheten av vägen. Risk för begränsad framkolighet
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete på och i närheten av vägen. Risk för begränsad framkolighet
762
Vägarbete
Väg 762 i Västerbottens län, i båda riktningar.
Grönyteskötsel i vägkant.
Preliminär sluttid: 2022-11-01 16:00
Mer info & Karta
Grönyteskötsel i vägkant.
762
Fällträsk
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 762 från Fällträsk till Talludden båda riktningarna
Ledningsarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
768
Bjurå
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 768 från Bjurå till Lillberg båda riktningarna
Ledningsarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i mark.
770
Långsel
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 770 från Långsel till Hedensbyn båda riktningarna
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen
Preliminär sluttid: 2023-10-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen
770
Långsel
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 770 från Långsel till Torpbrändet båda riktningarna
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
772
Långsel
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 772 från Långsel till Dockas båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
773
Småsel
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 773 från Småsel till Torpbrändet båda riktningarna
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan
Preliminär sluttid: 2023-10-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan
777
Bredträsk
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 777 från Bredträsk till Kölmjärv båda riktningarna
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
779
Andersfors
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 779 från Andersfors till Åsträsk båda riktningarna
Ledningsarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-22 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i mark
791
Vägarbete
Väg 791 i Västerbottens län, i båda riktningar.
Kabelarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete.
791
Långträsk
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 791 från Långträsk till Kvarnmyran båda riktningarna
Broarbete bro över kvarnbäcken. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Broarbete bro över kvarnbäcken. Begränsad framkomlighet.
796
Berglund
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 796 från Berglund till Furuheden båda riktningarna
Ledningsarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-22 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i mark
805
Vaikijaur
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 805 från Vaikijaur till Randijaur båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
815
Risede
Jämtlands Län
Vägarbete
Väg 815 från Risede till Trångmon båda riktningarna
Tillfällig bro intill broarbetet på väg815.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Tillfällig bro intill broarbetet på väg815.
818
Ållojaur
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 818 från Ållojaur till Messaure båda riktningarna
Arbete vid damluckor.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete vid damluckor.
824
Yttervik
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 824 från Yttervik till Innervik båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
824
Yttervik
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 824 från Yttervik till Svidjan båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2023-03-15 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
824
Innervik
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 824 från Innervik till Trafikplats Tjärn båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2023-01-14 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
835
Östra
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 835 från Östra Ansvar till Vasikkakorva båda riktningarna
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-10-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
838
Stormyrtorpet
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 838 från Stormyrtorpet till Vallsjärv båda riktningarna
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
839
Jokkfall
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 839 från Jokkfall S till Jockfall kapell båda riktningarna
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-10-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
839.01
Jockfall
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 839.01 från Jockfall kapell till Jockfall gamla färjläge båda riktningarna
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-10-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
841
Långträsk
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 841 från Långträsk till Kedträskgruvan båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
841
Långträsk
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 841 från Långträsk till Kedträskgruvan båda riktningarna
Trumbyten och dikningsarbete. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Trumbyten och dikningsarbete. Begränsad framkomlighet
841
Haapakylä
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 841 från Haapakylä till Korpilombolo S båda riktningarna
Förstärkningsåtgärder samt nydragning av del av sträcka. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsåtgärder samt nydragning av del av sträcka. Risk för begränsad framkomlighet.
842.01
Skröven
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 842.01 från Skröven till Skröven S båda riktningarna
Restaurering av kulturmiljöobjekt. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Restaurering av kulturmiljöobjekt. Begränsad framkomlighet.
842
Bjurträsk
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 842 från Bjurträsk till Norsjö båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus dagtid, vardagar mellan kl 05:00 -19:00. Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus dagtid, vardagar mellan kl 05:00 -19:00. Risk för stenskott.
844.01
Hakkas
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 844.01 från Hakkas ö till Sangervaara båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
846
Gumboda
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 846 från Gumboda V till Petikträsk båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
847
Kedträsk
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 847 från Kedträsk till Kedträskbron båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
848
Gumboda
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 848 från Gumboda V till Rålund båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
855
Krångfors
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 855 från Krångfors till Brutorp båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-22 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
865
Nilivaara
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 865 från Nilivaara till Masugnsbyn båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
867
Männikko
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 867 från Männikko Ö till Vuostokangas båda riktningarna
Förstärkningsarbete mellan Vuostokangas och Saittarova. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete mellan Vuostokangas och Saittarova. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
869
Klintforsån
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 869 från Klintforsån till Sandfors V båda riktningarna
Broarbete. Trafiken förbileds.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Trafiken förbileds.
874
Kurravaara
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 874 från Cirkulationsplats Kurravaara till Cirkulationsplats Malmvägen i riktning mot Kiruna centrum
Anläggning av ny GC-väg utmed Kurravaaravägen. Trafiken regleras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Anläggning av ny GC-väg utmed Kurravaaravägen. Trafiken regleras med trafikljus.
876
Vägarbete
Väg 876 i Norrbottens län, i båda riktningar.
Förtätning av fibernät i Svappavaara
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Förtätning av fibernät i Svappavaara
884
Hummelvik
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 884 från Hummelvik till Köpmanholmen båda riktningarna
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Personal och arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-16 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Personal och arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
884
Näske
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 884 från Näske till Hummelvik båda riktningarna
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-16 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Risk för begränsad framkomlighet.
885
Skrike
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 885 från Skrike till Nätra båda riktningarna
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet
889
Sunnansjö
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 889 från Sunnansjö till Orrvik i riktning mot Kläppen
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
889
Kornsjö
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 889 från Kornsjö till Sunnansjö båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
892
Vägarbete
Väg 892 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
893
Brännan
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 893 från Brännan till Länsgr. Västerbottens/Norrbottens län vid Brännland båda riktningarna
Beläggningsarbete med anslutningar/sidovägar
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete med anslutningar/sidovägar
893
Beläggningsarbete
Väg 893 i Västerbottens län, i båda riktningar.
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetet utförs dagtid från 06:00 - 22:00.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetet utförs dagtid från 06:00 - 22:00.
896
Vägarbete
Väg 896 i Norrbottens län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
896
Åbyn
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 896 från Åbyn Ö till Renholmen båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
897
Oxholmforsen
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 897 från Oxholmforsen till Ålund båda riktningarna
Förstärkningsarbete genom byn Blåfors.
Preliminär sluttid: 2022-08-22 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete genom byn Blåfors.
898
Åbyn
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 898 från Åbyn Ö till Avan båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
898
Idivuoma
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 898 från Idivuoma till Falijärvi båda riktningarna
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-12-01 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
908
Skorped
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 908 från Skorped till Mosjö båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
930
Gala
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 930 från Gala till Mo Kyrka båda riktningarna
Arbete med bussfickor i höjd med skolan. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-16 16:00
Mer info & Karta
Arbete med bussfickor i höjd med skolan. Begränsad framkomlighet.
942
Dokkas
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 942 från Dokkas till Ampiaislantto båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
943
Vettasjärvi
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 943 från Vettasjärvi S till Vettasjärvi N båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
952
Hästholmen
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 952 från Hästholmen S till Hästholmen båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
953
Midlandet
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 953 från Midlandet till Brattlandet båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
955
Åkroken
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 955 från Åkroken till Börjelsbyn båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
957
Stråkanäs
Norrbottens Län
Vägarbete
Väg 957 från Stråkanäs till Innanbäcken båda riktningarna
Grävarbete i vägområdet. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Grävarbete i vägområdet. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
964
Björkberg
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 964 från Björkberg till Västansjö båda riktningarna
Förstärknings- och beläggningsarbeten. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Förstärknings- och beläggningsarbeten. Begränsad framkomlighet.
968
Betåsen
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 968 från Betåsen till Tågsjöberg båda riktningarna
Ledningsarbete.Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.Risk för begränsad framkomlighet
969
Vägarbete
Väg 969 i Norrbottens län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
974
Ramsele
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 974 från Ramsele Nyland till Imfors båda riktningarna
Breddning av infart, risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2024-06-27 16:00
Mer info & Karta
Breddning av infart, risk för begränsad framkomlighet
975
Ådalslidens
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 975 från Ådalslidens Kyrka till Forsås båda riktningarna
Broarbete, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-09-02 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, risk för begränsad framkomlighet.
989
Beläggningsarbete
Väg 989 i Jämtlands län, i båda riktningar.
Beläggningsarbete. Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 20:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Risk för stenskott.
1005
Rökåberg
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1005 från Rökåberg till Lillholmträsk NV båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
1012
Rackejaur
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1012 från Rackejaur Ö till Avasund i riktning mot Avasund
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
1016
Västra
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1016 från Västra Nynäs till Granberget båda riktningarna
Byte av vägtrumma.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Byte av vägtrumma.
1033
Lerudden
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1033 från Lerudden till Gissträsk båda riktningarna
Grävarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-22 16:00
Mer info & Karta
Grävarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet
1035
Holmsjö
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 1035 från Holmsjö till Gafselsjön båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
1048
Studsviken
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 1048 från Studsviken till Länsgr. Västerbottens/Västernorrlands län vid Tegelträsk i riktning mot Länsgränsen
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
1067
Stalon
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 1067 från Stalon till Saxnäs båda riktningarna
Diknings och förarbete innan fräsnings- och beläggningsarbete. Begränsad framkomliget. Vardaga rkl: 06-20
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Diknings och förarbete innan fräsnings- och beläggningsarbete. Begränsad framkomliget. Vardaga rkl: 06-20
1067
Stalon
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1067 från Stalon till Bijeliteforsen båda riktningarna
Kabelarbete i mark söder om Kultsjöluspen.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark söder om Kultsjöluspen.
1067
Sågån
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 1067 från Sågån till Malgovik båda riktningarna
Beläggningsarbete, trafiken regleras med trafikljus. Arbetet utförs dagtid 06-23.
Preliminär sluttid: 2023-10-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete, trafiken regleras med trafikljus. Arbetet utförs dagtid 06-23.
1067
Laxbäcken
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1067 från Laxbäcken till Malgovik S båda riktningarna
Broarbete. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Ett körfält avstängt.
1067
Strömnäs
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1067 från Strömnäs gårdar till Bäckmyran båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
1069
Bullerforsen
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1069 från Bullerforsen till Karlsbacka båda riktningarna
Kabelarbete i mark i höjd med Ajaberget.
Preliminär sluttid: 2024-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark i höjd med Ajaberget.
1069
Ravesta
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 1069 från Ravesta till Faresta båda riktningarna
Vägen avstängd i höjd med Vikessjön på grund av nedsatt bärighet. Schakt och förstärkningsarbeten kommer att utföras, vägen beräknas kunna öppnas under senhösten. Prognosen uppdateras.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Vägen avstängd i höjd med Vikessjön på grund av nedsatt bärighet. Schakt och förstärkningsarbeten kommer att utföras, vägen beräknas kunna öppnas under senhösten. Prognosen uppdateras.
1070
Vägarbete
Väg 1070 i Västerbottens län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark i höjd med Svannäs.
Preliminär sluttid: 2024-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark i höjd med Svannäs.
1077
Stalon
Västerbottens Län
Beläggningsarbete
Väg 1077 från Stalon till Dikasjön båda riktningarna
Trumbyte och beläggningsarbete. Arbetet utförs vardagar 06-18. Begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet förbi arbetsplatsen.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Trumbyte och beläggningsarbete. Arbetet utförs vardagar 06-18. Begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet förbi arbetsplatsen.
1078
Saluböle
Västernorrlands Län
Vägarbete
Väg 1078 från Saluböle till Flärke båda riktningarna
Ledningsrabete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-23 16:00
Mer info & Karta
Ledningsrabete i mark.
1088
Dikanäs
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1088 från Dikanäs till Riksgräns SE/NO vid Skalmodal båda riktningarna
Borrning under väg. Personal och arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Borrning under väg. Personal och arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
1088
Dikanäs
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1088 från Dikanäs till Riksgräns SE/NO vid Skalmodal i riktning mot Riksgräns SE/NO vid Skalmodal
Ledningsarbete längs vägen. Arbetsfordon och personal på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete längs vägen. Arbetsfordon och personal på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
1088
Dikanäs
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1088 från Dikanäs till Riksgräns SE/NO vid Skalmodal i riktning mot Riksgräns SE/NO vid Skalmodal
Ledningsarbete längs vägen. Arbetsfordon och personal på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete längs vägen. Arbetsfordon och personal på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
1088
Dikanäs
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1088 från Dikanäs till Riksgräns SE/NO vid Skalmodal i riktning mot Riksgräns SE/NO vid Skalmodal
Ledningsarbete längs vägen. Arbetsfordon och personal på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete längs vägen. Arbetsfordon och personal på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
1100
Vinlidsberg
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1100 från Vinlidsberg till Norrberg båda riktningarna
Borrningsarbete under vägen. Arbetsfordon och personal på vägen. Risk för begränsda framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-18 16:00
Mer info & Karta
Borrningsarbete under vägen. Arbetsfordon och personal på vägen. Risk för begränsda framkomlighet.
1132
Sorsele
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1132 från Sorsele till Brackavan båda riktningarna
Lednings/ telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Lednings/ telearbete.
1132
Sorsele
Västerbottens Län
Vägarbete
Väg 1132 från Sorsele till Brackavan båda riktningarna
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Sverige NORR
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.