10:42 Sverige MITT
2 nya vägarbeten har startats.
84
Preliminär sluttid: Idag kl 19:00
Mer info
(09:44) Väg 84 från Laforsen till Cirkulationsplats Ljusdal S båda riktningarna
Vägarbeten: väglinjemålning,långsamgående fordon på vägen.
84
Preliminär sluttid: Idag kl 13:30
Mer info
(08:21) Väg 84 från Ygskorset till Cirkulationsplats Ljusdal S båda riktningarna
Vägarbeten: Vägmarkeringsarbete, Långsamtgående arbetsfordon på vägbanan.
Just nu pågår 220 vägarbeten.
86
Västernorrlands Län
Väg 86 från Davidstad till Bergsåker båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots, vakt och trafiksignal medans arbetet utförs måndag till torsdag mellan 07-18. Övrig tid framkomlighet.
Starttid: 2021-09-15 / 11:58
Prel. sluttid: 2021-10-06 18:00
62
Värmlands Län
Väg 62 från Åstrand till Stöllet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete, förstärkning av bro. Trafiken leds om med orange vägvisning.
Starttid: 2021-09-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
335
Väg 335 mellan Sidensjö och Norrtjärn, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2021-09-09 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
1037
Dalarnas Län
Väg 1037 från Nornäs till Hållbovallen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byte av rörbro. Vägen avstängd för genomfart för all trafik.
Starttid: 2021-09-06 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-24 16:00
66
Väg 66 mellan Tandö och Limedsforsen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet. Följ skyltad omledning.
Starttid: 2021-09-04 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-06-24 16:00
66
Dalarnas Län
Väg 66 från Risätra till Tandö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av väg. Vägen är avstängd.
Starttid: 2021-08-23 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-09-24 16:00
1047
Dalarnas Län
Väg 1047 från Torgås till Sörnäs båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Bron över Västerdalälven vid Torgås är helt avstängd för all trafik samt även gång och cykeltrafik
Starttid: 2021-08-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
E45
Jämtlands Län
E45 från Näsviken till Cirkulationsplats Strömsund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete på Strömsundsbron. Trafiken regleras med trafikljus och lots mån-tors 06:00-18:00 och fre 06:00-19:00. Nattetid vardagar sker reglering enbart med trafikljus. Under helgerna är bron helt avstängd med skyltad omledning.
Starttid: 2021-08-04 / 12:00
Prel. sluttid: 2023-07-30 16:00
50
Dalarnas Län
Väg 50 från Cirkulationsplats Ludvika till Klenshyttan i riktning mot Kopparberg
Mer info
Vägarbeten: Vägbyggnation. Arbetsfordon på vägen, följ skyltad omledning.
Starttid: 2021-03-25 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
E16
Värmlands Län
E16 från Bergeby till Cirkulationsplats Toriakorset båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, viss avsmalning för trafiken. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler.
Starttid: 2021-03-15 / 11:00
Prel. sluttid: 2022-06-23 16:00
E14
Västernorrlands Län
E14 från Davidstad till Blåberget båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av väg. Vägen avstängd under arbetet. Följ skyltad omledning. Omledningsvägen dirgeras med trafiksignal.
Starttid: 2019-11-17 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
E 4
Örnsköldsvik - Härnösand
Västernorrlands Län
E4 från Veckefjärden till Själevad båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: På grund av en vägskada strax norr om norra infarten till Själevad så är hastigheten nedsatt till 50 km/h samt vägens bredd är begränsad till 3,5. Trafik överleds till gemensam körbana.
Starttid: 2021-09-07 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
E 4
Gävleborgs Län
E4 från Lindsta till Gnarp båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byte av tätskikt på bro över järnväg i höjd med Bälingsjön. Arbetet pågår kväll/natt mellan kl 18 - 06. Trafiken regleras med trafiksignaler. Breddrestriktion 3,5 meter gäller under arbetstid, övrig tid normal vägbredd.
Starttid: 2021-08-29 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
E 4
Gävleborgs Län
E4 från Backen till Gärde båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byte av kantbalkar på bro över Harmångersån på E4 Harmånger. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-05-03 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-10-29 16:00
E14
Jämtlands Län
E14 i Åre kabinbana, i båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Etablering av skyddsbarriär utmed E14 i Åre vid Kallströmsväg, i samband med byggnation.
Starttid: 2021-09-10 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-12-17 16:00
E14
E 14 vid Enafors, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Borrning/tryckning under väg.
Starttid: 2021-09-06 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
E14
Jämtlands Län
E14 från Ånn till Enafors jvstn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2021-09-06 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E14
E 14 mellan Enafors och Storlien, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb. Ledningsdragning i befintlig kanalisation.
Starttid: 2021-09-06 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
E14
Jämtlands Län
E14 från Tossön till Melen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark,arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-07-22 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
E14
Jämtlands Län
E14 från Storlien till Riksgräns SE/NO vid Teveldalen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Starttid: 2021-06-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
E14
Västernorrlands Län
E14 från Davidstad till Töva båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av E14. Risk för begränsad framkomlighet under vissa tider.
Starttid: 2020-12-08 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 23:00
E14
Västernorrlands Län
E14 från Nacksta till Nacksta Industriområde båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Tillfällig cirkulationsplats korsning E14- Tegelvägen.
Starttid: 2019-09-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
E14
Västernorrlands Län
E14 från Davidstad till Blåberget båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbetsområde med byggtrafik.
Starttid: 2019-01-08 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E16
Dalarnas Län
E16 från N Amsberg till Mellstarondellen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av befintlig E16 till mittseparerad väg. Anläggande av trafikplats. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-08-23 / 19:00
Prel. sluttid: 2023-06-30 16:00
E16
Dalarnas Län
E16 från Mellstarondellen till N Amsberg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Averkning längs E16. Arbetsfordon på vägen
Starttid: 2021-08-11 / 14:00
Prel. sluttid: 2023-06-30 16:00
E16
Dalarnas Län
E16 från Tjärnarondellen till Cirkulationsplats Hagalund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Anläggande av cirkulationsplats i korsningarna till Masergatan och till Krokgatan. Arbetsfordon på vägen
Starttid: 2021-06-09 / 10:30
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
E16
Dalarnas Län
E16 från Falun Stångtjärnsvägen till Jungfrurondellen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Anläggning av ny cirkulationsplats i korsningen E16/Norra järnvägsgatan i Falun. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-06-01 / 15:00
Prel. sluttid: 2022-02-25 16:00
E16
Dalarnas Län
E16 från Sifferbo till N Amsberg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon kan förekomma på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-03-31 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E45
Gävleborgs Län
E45 från Länsgr. Gävleborgs/Jämtlands län vid Acksjön till Sänna båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2021-09-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E45
Dalarnas Län
E45 från Mora Eldsläckarevägen till Cirkulationsplats Mora Noret båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av genomfart i Mora. Trafiken omleds på platsen, följ orange vägvisning
Starttid: 2021-08-31 / 15:00
Prel. sluttid: 2022-09-29 16:00
26
Dalarnas Län
Väg 26 från Laxtjärn till Trafikplats Vansbro båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots dagtid mån-tors 07-21
Starttid: 2021-09-13 / 06:30
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
26
Värmlands Län
Väg 26 Långbansände till Lesjöfors båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Fibergrävning
Starttid: 2021-09-10 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-11-01 16:00
26
Värmlands Län
Väg 26 från Långbansände till Lesjöfors båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Fibergrävning
Starttid: 2021-09-06 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
26
Värmlands Län
Väg 26 från Persberg till Långban båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med fiber längs vägen.
Starttid: 2021-08-30 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-20 16:00
50
Dalarnas Län
Väg 50 från Länsgr. Örebro/Dalarnas län vid Lomberg till Grängesberg Kyrkogårdskurvan båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Fräsning och beläggning, arbetsfordon på vägen. Trafiken regleras med trafikljus och lots. Arbetet utförs vardagar Måndag - Torsdag.
Starttid: 2021-09-13 / 16:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
50
Dalarnas Län
Väg 50 från Ludvika S till Cirkulationsplats Ludvika båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 50 från korsningen Mossgatan till korsningen Dag Anderssons gata.
Starttid: 2021-04-13 / 18:00
Prel. sluttid: 2023-09-30 16:00
50
Dalarnas Län
Väg 50 från Klenshyttan till Cirkulationsplats Ludvika båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vägbyggnation. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-03-25 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
62
Värmlands Län
Väg 62 från Stöllet till Sörnäs båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kantförstärkng och underhåll av vägtrummor mellan Krusmon-Ljusnästorp. Arbetet utförs dagtid måndag-fredag mellan 07.00-16.00.
Starttid: 2021-08-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
66
Väg 66 vid Hundfjället, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-09-14 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
66
Dalarnas Län
Väg 66 från Malungsfors till Ö Ärnäs båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Inspektionsarbeten.
Starttid: 2021-05-31 / 08:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
66
Dalarnas Län
Väg 66 från Malungsfors till Ö Ärnäs båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Starttid: 2021-05-31 / 08:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
66
Dalarnas Län
Väg 66 från Malungsfors till Ö Ärnäs båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. arbetsfordon på vägen
Starttid: 2021-05-03 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
68
Dalarnas Län
Väg 68 från Trafikplats Lindsnäs till Avesta båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhåll av cirkulationsplats.
Starttid: 2021-09-09 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
68
Dalarnas Län
Väg 68 från Trafikplats Lindsnäs till Dalahästen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Reparation och underhåll, begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-08-31 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
68
Dalarnas Län
Väg 68 från Länsgr. Västmanlands/Dalarnas län vid Grabbo till Prästgatan båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Anläggande av cirkluationsplats.
Starttid: 2021-06-30 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
70
Dalarnas Län
Väg 70 från Nybyn till Trafikplats Brunna båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete vid Grådö.
Starttid: 2021-09-09 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-11-26 16:00
83
Västernorrlands Län
Väg 83 från Östavall till Albybyn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av gång och cykelväg,
Starttid: 2021-09-15 / 16:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
83
Gävleborgs Län
Väg 83 från Skogsta till Ramsjö båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, trafiken dirigeras med trafikljus och lots.
Starttid: 2021-09-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
83
Gävleborgs Län
Väg 83 från Cirkulationsplats Ljusdal S till Ljusdal båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete på bro över Ljusnan. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-08-19 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-11-26 16:00
83
Gävleborgs Län
Väg 83 från Lilltjära till Böle båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Fräsnings- och beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-06-02 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
84
Gävleborgs Län
Väg 84 från Laforsen till Cirkulationsplats Ljusdal S båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: väglinjemålning,långsamgående fordon på vägen.
Starttid: Idag kl 09:44
Prel. sluttid: Idag kl 19:00
84
Gävleborgs Län
Väg 84 från Ygskorset till Cirkulationsplats Ljusdal S båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vägmarkeringsarbete, Långsamtgående arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 08:21
Prel. sluttid: Idag kl 13:30
84
Jämtlands Län
Väg 84 från Älvros till Ljuskrogen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Mätning/provtagning.
Starttid: 2021-09-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
84
Väg 84 vid Delsbo, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-09-08 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-05-30 16:00
84
Gävleborgs Län
Väg 84 från Trafikplats Hedsta till Trafikplats Hudiksvall S (214) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Anslutning av kommunal väg mot riksväg 84.
Starttid: 2021-08-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
86
Västernorrlands Län
Väg 86 från Strömås till Indals kyrka båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, trafiken regleras med lots och trafiksignaler.
Starttid: 2021-08-16 / 07:30
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
86
Västernorrlands Län
Väg 86 från Selånger till Strömås båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av vägsträckan genom Kovland Skall inte påverka traiken på plats.
Starttid: 2021-06-03 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
87
Jämtlands Län
Väg 87 från Trafikplats Odenskog till Åbacken båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet. Arbetet utförs dagtid på vardagar.
Starttid: 2021-05-05 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
90
Västernorrlands Län
Väg 90 från Hälledal till Östby båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-08-31 / 16:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
90
Västernorrlands Län
Väg 90 från Knäfta till Kramfors Öd båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-08-29 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-12-30 16:00
90
Västernorrlands Län
Väg 90 från Dynäs till Trafikplats Väja båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med bussficka. Arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Starttid: 2021-08-25 / 09:30
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
90
Västernorrlands Län
Väg 90 från Överbodvill till Norrtannflo båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark mellan Sortmon och Västerrå. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-06-14 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
272
Väg 272 vid Ockelbo, i båda riktningar.
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafiken leds med vakt.
Starttid: 2021-09-09 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
272
Gävleborgs Län
Väg 272 från Holmsveden till Lilltjära båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av Röstbo mötesstation Järnväg, byggtrafik kan förekomma.
Starttid: 2020-04-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
292
Väg 292 vid Örbyhus, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny cirkulationsplats.
Starttid: 2021-08-25 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
293
Dalarnas Län
Väg 293 från N Amsberg V till Vallbro båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Asfaltering och justering av väg 293 mellan Norr Amsbergs kors och Tälnbäcken. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2021-08-09 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
296
Dalarnas Län
Väg 296 från Skattungbyn till Furudal båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-08-09 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
301
Dalarnas Län
Väg 301 från Silvberg till Dalbyn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-08-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 00:00
301
Dalarnas Län
Väg 301 från Silvberg till Furudal båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2021-08-09 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
302
Väg 302 vid Trafikplats Åsen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, ett körfält avstängt.
Starttid: 2021-09-06 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-12-03 00:00
305
Gävleborgs Län
Väg 305 från Hassela till Bäckaräng båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-08-25 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
307
Gävleborgs Län
Väg 307 från Bergsjö till Lindsta båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark,arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-06-07 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
311
Dalarnas Län
Väg 311 från Fulunäs till Särna båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2021-05-25 / 15:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
320
Västernorrlands Län
Väg 320 från Kovland till Gåltjärn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnad väg 86 - Kovland.
Starttid: 2021-06-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
320
Västernorrlands Län
Väg 320 från Kovland till Sundet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Återställning av tidigare schaktarbeten för fiberkabel. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2021-06-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-05 16:00
320
Västernorrlands Län
Väg 320 från Kovland till Gåltjärn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-05-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
320
Västernorrlands Län
Väg 320 från Kovland till Gåltjärn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-05-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
331
Väg 331 vid Viksjö, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2021-09-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
332
Västernorrlands Län
Väg 332 från Gålån till Kläpp båda riktningarna
Mer info
Vägskada: Sänkt bärighet på bron över Gålån till 8 ton axeltryck och 12 ton boggitryck. Ett körfält avstängt.Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2021-06-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
340
Jämtlands Län
Väg 340 från Cirkulationsplats Hissmoböle till Offerdalsberg båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med trafikljus och lots. Arbetet utförs vardagar dagtid kl: 06-18.
Starttid: 2021-08-11 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
340
Jämtlands Län
Väg 340 från Häggsjövik till Rötviken båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2021-05-24 / 16:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
348
Västernorrlands Län
Väg 348 från Lillsjön till Bureåstrand båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-09-14 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
365
Väg 365 mellan Västermyrriset och Lycksele, i båda riktningar.
Mer info
Beläggningsarbete: Dikningsarbete, arbete med vägtrumma och stenplockning.
Starttid: 2021-06-23 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-10-04 16:00
500
Dalarnas Län
Väg 500 från Länsgr. Värmlands/Dalarnas län vid Bredsjöälven till Tyngsjö S båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förstärkning av väg. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-08-02 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
500
Jämtlands Län
Väg 500 från Glissjöberg till Mosätt båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2021-06-28 / 11:00
Prel. sluttid: 2022-08-31 16:00
511
Väg 511 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2021-09-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
511
Västernorrlands Län
Väg 511 från Gim till Gim Ö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggutfarter på väg 511 strax väster om korsning med väg 533.
Starttid: 2021-09-13 / 14:00
Prel. sluttid: 2023-03-01 16:00
511
Dalarnas Län
Väg 511 från Hole till Ellingån båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-07-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
515
Gävleborgs Län
Väg 515 från Trekanten till Torsåker båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Ett körfält avstängt, växelvis trafik förbi. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-09-16 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-12-17 16:00
522
Gävleborgs Län
Väg 522 från Trafikplats Hillsta till Trebo båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-06-02 / 07:30
Prel. sluttid: 2021-09-24 16:00
529
Västernorrlands Län
Väg 529 från Grundsjön till Finnsjön båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-09-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 16:00
531
Jämtlands Län
Väg 531 från Mittådalen till Ljungdalen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-08-17 / 11:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
533
Västernorrlands Län
Väg 533 från Gäle till Gim Ö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggtrafik kan förekomma på sträckan.
Starttid: 2021-09-13 / 14:00
Prel. sluttid: 2023-03-01 16:00
535
Väg 535 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2021-09-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
539
Västernorrlands Län
Väg 539 från Länsgr. Gävleborgs/Västernorrlands län vid Stornaggen till Naggen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-09-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 16:00
540
Västernorrlands Län
Väg 540 från Gåltorp till Sköle båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-08-26 / 10:45
Prel. sluttid: 2021-12-22 16:00
540
Västernorrlands Län
Väg 540 från Gåltorp till Sköle båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2021-06-28 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-04-20 16:00
542
Västernorrlands Län
Väg 542 från Vigge till Matfors båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Diknings och röjningsarbete samt byte vägtrummor. Vägen är stängd för genomfart.
Starttid: 2019-10-02 / 13:00
Prel. sluttid: 2021-10-29 16:00
548
Gävleborgs Län
Väg 548 från Vallsbo till Mo båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-08-12 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-09-24 16:00
550
Väg 550 vid Gravendal, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-09-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-08-31 00:00
550
Dalarnas Län
Väg 550 från Gravendal till Nittkvarn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2021-05-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 00:00
553
Väg 553 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2021-09-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
553
Västernorrlands Län
Väg 553 från Torpshammars hpl till Boda båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggutfart vid kraftledningsarbete
Starttid: 2021-09-13 / 14:00
Prel. sluttid: 2023-03-01 16:00
558
Väg 558 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2021-09-02 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-05-30 16:00
558
Dalarnas Län
Väg 558 från Lindesnäs till Håvån båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-08-31 / 13:00
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
559
Västernorrlands Län
Väg 559 från Forsa till Kyrkmon båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med nytt resecentrum på Prästgatan i Njurundabommen.
Starttid: 2021-06-03 / 13:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
562
Väg 562 vid Kubikenborg, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2021-09-07 / 17:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
562
Västernorrlands Län
Väg 562 från Njurunda Kyrka till Kvissleby båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Flytt av väg 562 för ny järnväg samt byggande av ny GC väg.
Starttid: 2019-12-12 / 13:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
563
Väg 563 i Västernorrlands län.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny väg.
Starttid: 2021-09-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 00:00
568
Väg 568 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med busshållsplats i Matfors.
Starttid: 2021-09-01 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
568
Västernorrlands Län
Väg 568 från Nolby till Trafikplats Nolby (223) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-08-19 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-09-30 16:00
569
Västernorrlands Län
Väg 569 från Övre Tunbyn till Allsta båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabel och grävarbeten. Risk för begränsad framkomlighet
Starttid: 2021-08-30 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-30 16:00
570
Västernorrlands Län
Väg 570 från Vi till Sidsjö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabel och grävarbeten. Risk för begränsad framkomlighet
Starttid: 2021-08-30 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-30 16:00
570
Dalarnas Län
Väg 570 från Emaus Järna till Åkerö båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och lots. Risk för stenskott. Arbetet utförs vardagar kl: 6-21.
Starttid: 2021-08-24 / 13:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
570
Västernorrlands Län
Väg 570 från Allsta till Sidsjö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-07-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
576
Dalarnas Län
Väg 576 från S Rälta till Åkersbodarna båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och lots. Risk för stenskott.
Starttid: 2021-09-15 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
578
Väg 578 i Gävleborgs län, i båda riktningar.
Mer info
Beläggningsarbete: Dikningsarbete begränsad framkomlighet under dagtid.
Starttid: 2021-09-06 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
578
Dalarnas Län
Väg 578 från Djura kapell till Hedby båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Risk för stenskott. Trafiken regleras med signal och lots. Arbetet utförs dagtid 06:00 - 20:00.
Starttid: 2021-08-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
579
Väg 579 mellan Västannor och Moskogen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-06-17 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
580
Väg 580 i Jämtlands län, i båda riktningar.
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbeten i båda riktningarna. Trafikreglering sker med trafikljus och lotsbil
Starttid: 2021-09-13 / 07:15
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
580
Jämtlands Län
Väg 580 från Myrviken till Oviken båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Risk för begränsad framkomlighet
Starttid: 2021-08-13 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
591
Västernorrlands Län
Väg 591 från Torpshammar till Nordanede båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Utfarter för arbetsfordon
Starttid: 2021-09-13 / 14:00
Prel. sluttid: 2023-03-01 16:00
591
Västerbottens Län
Väg 591 från Sörliden till Norrfors båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Mätning/provtagning, arbetsfordon på vägen
Starttid: 2021-09-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
595
Väg 595 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2021-09-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
595.01
Dalarnas Län
Väg 595.01 från Gagnefs Jvstn till Gagnef ICA båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete intill väg, skyddsbarriär längs vägen.
Starttid: 2021-08-16 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
597
Gävleborgs Län
Väg 597 från Edsbyn brandstation till Edsbyn Norra torget båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-08-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
597
Gävleborgs Län
Väg 597 från Cirkulationsplats Edsbyn till Edsbyn brandstation båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelbana.
Starttid: 2021-06-15 / 06:30
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
604
Jämtlands Län
Väg 604 från Vallsundsbron till Sörviken båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Rasering av telestolpar invid väg.
Starttid: 2021-09-13 / 06:45
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
604
Jämtlands Län
Väg 604 från Sörviken till Brunfloviken båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2021-07-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
610
Gävleborgs Län
Väg 610 från Alfta jvstn till FMV båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av busshållplatser. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-09-13 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
610
Jämtlands Län
Väg 610 från Trafikplats Lugnvik till Rösta båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av gång- och cykelväg. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-03-26 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-11-01 16:00
621
Gävleborgs Län
Väg 621 från Nygården till Cirkulationsplats Mokorset båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-06-07 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-30 16:00
624
Väg 624 i Dalarnas län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2021-09-13 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
629
Gävleborgs Län
Väg 629 från Bergvik kraftstation till Trafikplats Sörljusne (204) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-09-17 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
630
Jämtlands Län
Väg 630 från Överhallen till Höglekardalen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2021-09-13 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
636
Västernorrlands Län
Väg 636 från Krånge till Säter båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-05-31 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-12 16:00
640
Dalarnas Län
Väg 640 från Roskänge till Ställberget båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, förläggning av ny VA-ledning intill väg. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-02-01 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-05-30 16:00
645
Jämtlands Län
Väg 645 från Undersåkersbron till Edsåsdalen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på eller intill vägbanan.
Starttid: 2021-06-23 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
647
Västernorrlands Län
Väg 647 från Vävland till Strömås båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Lilla Bandsjön - Rösåsen. Begränsad framkomlighet
Starttid: 2021-08-30 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 00:00
648
Dalarnas Län
Väg 648 från Ulfshyttans f d jvstn till Skenshyttan N båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Starttid: 2021-07-14 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-30 16:00
651
Jämtlands Län
Väg 651 vid Storlien båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-06-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
651
Jämtlands Län
Väg 651 vid Storlien båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-06-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
651
Jämtlands Län
Väg 651 vid Storlien båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-06-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
651
Jämtlands Län
Väg 651 vid Storlien båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-06-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
651
Jämtlands Län
Väg 651 vid Storlien båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Starttid: 2021-06-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
651
Jämtlands Län
Väg 651 vid Storlien båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-06-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
651
Jämtlands Län
Väg 651 vid Storlien båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Starttid: 2021-06-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
651
Jämtlands Län
Väg 651 vid Storlien båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Starttid: 2021-06-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
653
Väg 653 i Jämtlands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-09-07 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-05-31 16:00
E14
Jämtlands Län
E14 vid Enafors jvstn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-08-17 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
654
Väg 654 vid Hovgården, i båda riktningar.
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-06-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
655
Dalarnas Län
Väg 655 från Skenshyttan S till Grängshammar båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-07-14 / 16:00
Prel. sluttid: 2021-12-30 16:00
656
Dalarnas Län
Väg 656 från Floda till Halvarsgårdarna båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, arbetet regleras med lots.
Starttid: 2021-08-31 / 07:30
Prel. sluttid: 2021-10-15 16:00
660
Västernorrlands Län
Väg 660 från Norrberge till Skeppsholmen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-08-09 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-10-08 16:00
661
Jämtlands Län
Väg 661 från Staabron till Häggsjön båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2021-06-21 / 11:00
Prel. sluttid: 2022-02-28 16:00
665
Västernorrlands Län
Väg 665 från Spikarna till Öde Ö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-08-16 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
666
Jämtlands Län
Väg 666 från Valne till Nälden jvstn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broreparation, bro över Faxån. Ett körfält avstängt.
Starttid: 2021-08-22 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
670
Gävleborgs Län
Väg 670 från Horne till Ölsund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-07-26 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
671
Dalarnas Län
Väg 671 från Råtallen till Trafikplats Vikmanshyttan båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förläggning av ny el-ledning. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-08-09 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-08-30 16:00
694
Jämtlands Län
Väg 694 från Nyheden till Hissmofors båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förläggning av ny ledning.
Starttid: 2021-09-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
695
Jämtlands Län
Väg 695 från Hålland till Hårsta båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-08-03 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
698
Västernorrlands Län
Väg 698 från Häggdångers Kyrka till Barsviken båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-07-16 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
700
Gävleborgs Län
Väg 700 från Nordsjö till Delsbo båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan fförekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-05-21 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
706
Gävleborgs Län
Väg 706 från Staffansgården till Stationsgatan båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2021-06-01 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
708
Gävleborgs Län
Väg 708 från Delsbo Ö till Fredriksfors båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med korsningen till väg 84. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-06-01 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
709
Väg 709 i Uppsala län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny cirkulationsplats.
Starttid: 2021-08-25 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
709
Jämtlands Län
Väg 709 från Bensjö till Ö Stugusjö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Dikningsarbete och trumbyten.
Starttid: 2021-08-18 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-11-19 16:00
713
Västernorrlands Län
Väg 713 från Fröland till Norrstig båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-07-19 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
716
Väg 716 i Uppsala län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny cirkulationsplats.
Starttid: 2021-08-25 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
728
Gävleborgs Län
Väg 728 från Sjöbo till Västerstråsjö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-06-09 / 12:00
Prel. sluttid: 2022-02-28 16:00
730
Västernorrlands Län
Väg 730 från Utanö till Prästhushamn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete. Arbetet utförs dagtid vardagar.
Starttid: 2021-09-14 / 12:50
Prel. sluttid: 2021-09-22 17:00
735
Västernorrlands Län
Väg 735 från Solum till Furuhult båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings och telearbete, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-06-10 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
745
Gävleborgs Län
Väg 745 från Bjuråker S till Tussmora båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-09-13 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
751
Västernorrlands Län
Väg 751 från Myre N till Fiskja båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelschakt samt rivning av luftledning.
Starttid: 2021-08-30 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-30 16:00
757
Jämtlands Län
Väg 757 från Sikås Trä till Raftsjöhöjden båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ändring av anslutning av enskild väg
Starttid: 2021-05-10 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-05-31 16:00
759
Jämtlands Län
Väg 759 från Österåsen till Häggenås Kyrka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-05-03 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 16:00
761
Jämtlands Län
Väg 761 från Lorås till Trekilen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-09-15 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
771
Gävleborgs Län
Väg 771 från Norrhavra till Norrberg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-06-09 / 12:00
Prel. sluttid: 2022-02-28 16:00
773
Gävleborgs Län
Väg 773 från Rostorpet till Ängebo båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetssfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-08-17 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
773
Gävleborgs Län
Väg 773 från Rostorpet till Ängebo båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-05-03 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
774
Dalarnas Län
Väg 774 från Fiskarbo till Lövåsen i riktning mot Lövåsen
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-07-28 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-10-29 16:00
779
Dalarnas Län
Väg 779 från Staberg till Svartskär båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-05-24 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 16:00
781
Gävleborgs Län
Väg 781 från Gravböleåsen till Harmånger Kyrka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-08-12 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-11-01 16:00
782
Gävleborgs Län
Väg 782 från Strömsbruk till Gravböleåsen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-07-01 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-11-01 16:00
784
Gävleborgs Län
Väg 784 från Harmångersån till Lönnånger båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-08-17 / 16:00
Prel. sluttid: 2021-11-01 16:00
804
Väg 804 i Jämtlands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2021-09-06 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
834
Värmlands Län
Väg 834 Nordmark till Infart Rämmens k:a båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Längsgående schakt för att gräva ner fiberkanalisation
Starttid: 2021-09-07 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
834
Värmlands Län
Väg 834 Nordmark till Sandsjön båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Längsgående schakt för att gräva ner fiberkanalisation
Starttid: 2021-09-01 / 16:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
834
Dalarnas Län
Väg 834 från Slaggen till Olsbacka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, borrning under väg.
Starttid: 2021-08-09 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
850
Dalarnas Län
Väg 850 från Kårtäkt till Svärdsjö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, begränsad framkomlighet vardagar dagtid.
Starttid: 2021-08-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-29 00:00
871
Uppsala län
Väg 871 från Isaks till Länsgr. Uppsala/Gävleborgs län vid Hadeholm båda riktningarna
Mer info
Vägskada: Sänkt bärighetsklass med anledning av översvämning.
Starttid: 2021-07-15 / 14:12
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
875
Dalarnas Län
Väg 875 från Sundborn till Toftbyn Ö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Lövänget och Sundborn. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-04-15 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
892
Dalarnas Län
Väg 892 från Bjursås Skarpsveden till Bjursås båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2021-09-01 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-11-15 16:00
908
Väg 908 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2021-09-01 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
914
Västernorrlands Län
Väg 914 från Skorped till Degersjö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Justering av brunnar.
Starttid: 2021-09-07 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-09-20 16:00
929
Dalarnas Län
Väg 929 från Romma till Bengtsgårdarna båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete i Romma. Arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2021-06-18 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-10-15 16:00
931
Värmlands Län
Väg 931 från Byn till Brattfallet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förläggning av optokabel. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2021-08-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-04-29 00:00
931
Värmlands Län
Väg 931 Högheden till Byn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Fiberplöjning.
Starttid: 2021-08-09 / 14:00
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
938
Väg 938 vid Fornby, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-08-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
939
Dalarnas Län
Väg 939 från Almo till Grytnäs båda riktningarna
Mer info
Vägskada: Vägskada vid bro över Almoån. bredden är begränsad till 3,5meter.Observera att sluttiden är preliminär.
Starttid: 2021-08-18 / 10:26
Prel. sluttid: 2021-10-04 16:00
949
Värmlands Län
Väg 949 Östmark till Myrtorp båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2021-09-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
952
Väg 952 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-08-31 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
954
Värmlands Län
Väg 954 Överbyn till Övre Bograngen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2021-09-14 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
965
Dalarnas Län
Väg 965 från Dalbyn till Östanvik båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-08-09 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
966
Dalarnas Län
Väg 966 från Lindorna till Arvet S båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-08-09 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
971
Dalarnas Län
Väg 971 från Arvets by till Annelund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningssarbete. Arbetsfordon på vägaban.
Starttid: 2021-08-09 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
984
Västernorrlands Län
Väg 984 från Grundtjärnen till Myckelgensjö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-09-15 / 13:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
989
Jämtlands Län
Väg 989 från Österkälen till Sunnansjö båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-05-17 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
1019
Väg 1019 vid Handöl, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-09-07 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
1028
Dalarnas Län
Väg 1028 från Rot Skans till Nässjöån båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-09-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
1037
Dalarnas Län
Väg 1037 från Sörsjön till Nornäs båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2021-05-25 / 15:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
1041
Västernorrlands Län
Väg 1041 från Storborgarn till Hemling båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2021-09-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-09 16:00
1047
Dalarnas Län
Väg 1047 från N Rörbäcksnäs till Riksgräns SE/NO vid Flermoen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Ett körfält avstängt. Arbetsfordon på vägen. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2021-08-09 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-11-05 16:00
1048
Västernorrlands Län
Väg 1048 från Studsviken till Holmsjöbäcken båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen
Starttid: 2020-11-02 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
1049
Dalarnas Län
Väg 1049 från Åkra till Sörnäs båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Ombyggnation av elnät.
Starttid: 2021-08-30 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-09-30 16:00
1052
Västerbottens Län
Väg 1052 från Åbacka till Östra Ormsjö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-05-20 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-15 16:00
1067
Västerbottens Län
Väg 1067 från Sågån till Lövliden båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhåll och reparation av bro. Ett körfält avstängt.
Starttid: 2021-08-09 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-12-03 00:00
1067
Västerbottens Län
Väg 1067 från Sågån till Skansholm båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Dikningsarbete och stenplock.
Starttid: 2021-06-23 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-10-05 16:00
1069
Västernorrlands Län
Väg 1069 från Ravesta till Faresta båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vägen avstängd i höjd med Vikessjön på grund av nedsatt bärighet. Sluttiden är preliminär, prognos saknas.
Starttid: 2021-04-21 / 09:21
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
1082
Västernorrlands Län
Väg 1082 från Gide till Mattarbodum båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet
Starttid: 2021-05-06 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-10-29 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Sverige MITT
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © Trafikradion