07:59 Sverige MITT
714
Gävleborgs Län
Prel. sluttid: 2020-07-17 16:00
Mer info
(12:10) Väg 714 från Bjuråker S till Bjuråker N båda riktningarna
Vägskada: Större sten som rest sig ur vägen. Personal varit på plats och inspekterat. Åtgärd kommer att ske. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: 2020-07-04 / 17:19
1047
Dalarnas Län
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Mer info
(17:00) Väg 1047 från Torgås till Sörnäs båda riktningarna
Vägen avstängd: Bron över Västerdalälven vid Torgås är helt avstängd för all trafik samt även gång och cykeltrafik.
Uppdaterad: 2020-03-04 / 05:12

Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning
Mer info
Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.
Läs mer på länken här www.transportstyrelsen.se
5 nya vägarbeten har startats.
718.01
Prel. sluttid: 2020-07-16 18:00
Mer info
Väg 718.01 från Trafikplats Godstjärn (240) till Godstjärn i riktning mot Härnösand
Vägarbeten: Underhållsarbete i anslutning till avfarten Tpl. Godstjärn. Arbetet utförs mellan kl: 07-18.
Starttid: Idag kl 07:52
E16
Prel. sluttid: Idag kl 15:00
Mer info
E16 från Trafikplats Mom till Trafikplats Gävle V (199) i riktning mot Gävle
Vägarbeten: Slåtter vid av och påfarter på trafikplatser mellan Tpl. Mom och Tpl. Hagaström.
Starttid: Idag kl 07:30
640
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Väg 640 från Myskje till Kinsta Ö båda riktningarna
Vägarbeten: Fiberförläggning, arbetsfordon på vägen.
Starttid: Idag kl 07:00
E14
Prel. sluttid: Idag kl 18:00
Mer info
E14 från Davidstad till Sörnedansjö båda riktningarna
Vägarbeten: Slåtterarbete, Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.
Starttid: Idag kl 06:55
E16
Prel. sluttid: Idag kl 18:00
Mer info
E16 från Överbyn till Vägsjöfors båda riktningarna
Vägarbeten: Breddning av väg. I höjd med Vägsjöfors.
Starttid: Idag kl 06:31
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
2000 - 2020 © X For Media Production