22:17 Sverige MITT
Preliminär sluttid: 2020-05-31
Mer info
(07:00) Stusshyttan - Yttersbenning
Tjälskada:
Senast uppdaterad: 2020-01-13 / 08:42
531
Jämtlands Län
Preliminär sluttid: 2020-04-15
Mer info
(22:00) Väg 531 från Mittådalen till Ljungdalen båda riktningarna
Vägen avstängd: Vägen över Flatruet är nattavstängd klockan 22:00 - 06:00 under perioden 1 december - 15 april. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid.
Senast uppdaterad: Idag kl 08:36
903
Värmlands Län
Preliminär sluttid: 2020-02-21
Mer info
(14:51) Väg 903 från Revhaget till Skymnäshagen båda riktningarna
Vägen avstängd: Ras/skred. Vägen helt avstängd. Trafiken leds om med orange vägvisning.
Senast uppdaterad: 2020-01-14 / 13:06
1019
Jämtlands Län
Preliminär sluttid: 2020-02-01
Mer info
(09:34) Väg 1019 vid Storulvån båda riktningarna
Vägen avstängd: Väg 1019 (Storulvån) hålls vinteravstängd under perioden 1/11 - 31/1.
Senast uppdaterad: 2019-11-15 / 10:24
824
Jämtlands Län
Preliminär sluttid: 2020-06-06
Mer info
(12:00) Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgräns AC/Z vid Stekenjokk båda riktningarna
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Senast uppdaterad: 2019-10-18 / 20:52
1047
Dalarnas Län
Preliminär sluttid: 2021-06-30
Mer info
(17:00) Väg 1047 från Torgås till Sörnäs båda riktningarna
Vägen avstängd: Bron över Västerdalälven vid Torgås är helt avstängd för all trafik samt även gång och cykeltrafik
Senast uppdaterad: 2019-11-23 / 18:29
trafikdirekt.se
Väglag: Värmlands län
Översikt: Mestadels fuktiga vägbanor. Frosthalka kan förekomma. Prognos: Oförändrad
Uppdaterad idag kl 18:59
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägar. Prognos: Lokal frosthalka kan förekomma under kvällen coh natten i samband med fallande temperaturer.
Uppdaterad idag kl 19:30
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet varierar från våta vägbanor med fläckvis moddsträngar längs kusten till fläckvis is och packad snö i de inre delarna av länet. Prognos: Ett lättare nederbördsområde med snö berör länet under natten. Risk för ishalka när nederbörden fallen på kalla vägbanor. Färja: Hemsöleden - enligt tidtabell.
Uppdaterad idag kl 18:51
Väglag: Gävleborgs län
Översikt: Väglaget består övervägande av våta vägbanor, fläckvis is kan förekomma i de inre och norra delarna av länet. Prognos: Risk för lokal halka i under natten. Längs kusten även risk för lokal ishalka.
Uppdaterad idag kl 18:50
Väglag: Dalarnas Län
Översikt: Väglaget består övervägande av våta vägbanor. I fjälltrakterna lös- och packad snö med isiga partier. Prognos: Risk för lokal halka i länet under kvällen.
Uppdaterad idag kl 18:49
Väglag: Jämtlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av våta och fläckvis isiga vägbanor med moddsträngar, i fjälltrakterna lös- och packad snö med isiga partier. Prognos: Ett område med snö berör fjällen under natten vilket kan ge upphov till besvärligt väglag i form av snöhalka. Hårda vindar medför drivbildning och snörök. I övriga länet snöfall som övergår i regn som ger upphov till ishalka. Fjällvägar: Väg 531 över Flatruet är Öppen. (vägen hålls nattstängd mellan kl 22:00-06:00 under perioden 1/12 - 15/4. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid). Väg 1019 till Storulvån är STÄNGD (vägen hålls vinteravstängd perioden 1/11-31/1, därefter hålls vägen nattavstängd mellan kl 22:00-08.00 perioden 1/2-15/4. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid). Väg 824 STÄNGD Stekenjokkvägen hålls vinterstängd under perioden 15/10-18 - 6/6-19. Färja/isväg: Isöleden - Färjan går enligt tidtabell. Färjan är inställd 30/1 kl 17:00 till 31/1 05:00. Ammeröleden - Isvägen öppen för 2 ton. Håkanstaleden - Färjan går enligt tidtabell. Isvägen Sunne - Vällviken är stängd för säsongen.
Uppdaterad idag kl 18:57
Dela den senaste trafikinformationen.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se