11:39 Sverige MITT
trafikdirekt.se
E16
Gävleborgs Län
Prel. sluttid: Idag kl 11:15
Mer info
(10:16) E16 från Trafikplats Hagaström till Trafikplats Nybo i riktning mot Sandviken
Fordonshaveri: Stillastående personbil i höjd med Alborga 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 10:17
531
Jämtlands Län
Prel. sluttid: Idag kl 14:00
Mer info
(19:59) Väg 531 från Mittådalen till Ljungdalen båda riktningarna
Vägen avstängd: Vägen över Flatruet är avstängd på grund av hårt väder. Sluttiden är preliminär och kan ändras med kort varsel.
Uppdaterad: Idag kl 08:36
1019
Jämtlands Län
Prel. sluttid: 2020-04-05 08:00
Mer info
(15:38) Väg 1019 vid Storulvån båda riktningarna
Vägen avstängd: Vägen till Storulvån är avstängd på grund av hårt väder. Sluttiden är preliminär
Uppdaterad: Idag kl 07:00
70
Dalarnas Län
Prel. sluttid: 2020-04-17 12:00
Mer info
(16:13) Väg 70 från Åsdammen till Särna Svegvägen båda riktningarna
Hinder på vägbanan: Risk för stenskott på väg 70 mellan Särna och Åsen. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: 2020-03-30 / 07:48
1019
Jämtlands Län
Prel. sluttid: 2020-04-15 08:00
Mer info
(22:00) Väg 1019 vid Storulvån båda riktningarna
Vägen avstängd: Väg 1019 till Storulvån är nattavstängd kl 22:00 - 08:00 under perioden 1 februari - 15 april. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid..
Uppdaterad: 2020-02-06 / 01:21
531
Jämtlands Län
Prel. sluttid: 2020-04-15 06:00
Mer info
(22:00) Väg 531 från Mittådalen till Ljungdalen båda riktningarna
Vägen avstängd: Vägen över Flatruet är nattavstängd klockan 22:00 - 06:00 under perioden 1 december - 15 april. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid.
Uppdaterad: 2020-04-02 / 00:07
824
Jämtlands Län
Prel. sluttid: 2020-06-06 16:00
Mer info
(12:00) Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgräns AC/Z vid Stekenjokk båda riktningarna
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Uppdaterad: 2019-10-18 / 20:52
1047
Dalarnas Län
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Mer info
(17:00) Väg 1047 från Torgås till Sörnäs båda riktningarna
Vägen avstängd: Bron över Västerdalälven vid Torgås är helt avstängd för all trafik samt även gång och cykeltrafik.
Uppdaterad: 2020-03-04 / 05:12
Väglag: Värmlands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Oförändrad.
Uppdaterad idag kl 10:17
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Övervägande torra vägbanor med minusgrader i vägytorna. Prognos: Stigande temperaturer och oförändrat väglag väntas.
Uppdaterad idag kl 07:51
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av torra och fläckvis våta vägbanor. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas under dagen.
Uppdaterad idag kl 06:49
Väglag: Gävleborgs län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av torra eller fläckvis våta vägbanor. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas under dagen.
Uppdaterad idag kl 06:37
Väglag: Dalarnas Län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av torra eller fläckvis våta vägbanor. I fjälltrakterna med inslag av fläckvis is och moddsträngar. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas under dagen.
Uppdaterad idag kl 06:37
Väglag: Jämtlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av våta fuktiga vägar med inslag av fläckvis is. I fjälltrakterna lös eller packad snö och is. Prognos: Ett snöfallsområde berör Jämtlands och Härjedalsfjällen under dagen med risk för lokal snöhalka, i samband med friska till hårda vindar även risk för snödrev på utsatta platser. I övrigt i länet väntas ingen större förändring av väglaget.
Uppdaterad idag kl 06:42
Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp till den 30 april 2020.
Dela den senaste trafikinformationen.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se