20:18 GO FM - Göteborg 3.4 °C
4 nya vägarbeten har startats.
Lundbyleden
Lundbytunneln
mot Torslanda
Prel. sluttid: 2021-03-03 05:30
Mer info
E6.21 vid Lundbytunneln i riktning mot Bräckemotet
Vägarbeten: Västgående tunnelrör i Lundbytunneln avstängt för trafik. Följ orange vägvisning
Starttid: Idag kl 20:00
Göteborg
Västerleden
Prel. sluttid: 2021-03-03 05:00
Mer info
E6.20 vid Rödastensmotet båda riktningarna
Vägarbeten: Portalarbete, arbetsfordon i båda riktningar på motet.
Starttid: Idag kl 19:55
40
Boråsleden
Prel. sluttid: 2021-03-03 06:00
Mer info
Väg 40 från Kommungräns Gbg / Mölndal till Kullamotet (80) båda riktningarna
Vägarbeten: Tvätt av kantstenar, arbetsfordon på vägen.
Starttid: Idag kl 18:47
E6 E20
Kungsbackaleden
Prel. sluttid: 2022-10-01 16:00
Mer info
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Kallebäcksmotet (70) båda riktningarna
Vägarbeten: Betongbarriär längs med västlänkprojektet Kallebäck.
Starttid: Idag kl 15:33
570
Tuvevägen
Avslutad: 20:06
Väg 570 Finlandsvägen till Skogomevägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Tuvevägen avstängd mellan Tuve Kyrkväg och Tuveliden på grund av vägarbete. Arbetet pågår mellan klockan 9-15 tisdag och onsdag 2-3 mars.
Starttid: Idag kl 09:39
Preliminär sluttid: 2021-03-03 15:00
Just nu pågår 55 vägarbeten.
Lundbyleden
Lundbytunneln
mot Torslanda
E6.21 vid Lundbytunneln i riktning mot Bräckemotet
Mer info
Vägarbeten: Västgående tunnelrör i Lundbytunneln avstängt för trafik. Följ orange vägvisning
Starttid: Idag kl 20:00
Prel. sluttid: 2021-03-03 05:30
Exportgatan 67C
Mer info
Vägarbeten: Provisorisk fjärrvärmeledning Exportgatan del 1
Starttid: Idag kl 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-07 17:00
Göteborg
Högsboleden
Marklandsgatan nära Högsboleden i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete på Marklandsgatan.
Starttid: 2021-03-01 / 08:55
Prel. sluttid: 2021-03-31 16:00
Göteborg
Smörslottsgatan nära Robertshöjdsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: VA-schakt.
Starttid: 2021-02-24 / 09:23
Prel. sluttid: 2021-03-05 08:00
Göteborg
Bergslagsgatan nära Kruthusgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Bergslagsgatan avstängd på grund av arbete med Västlänken. Trafiken leds runt regionens hus
Starttid: 2021-02-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-02 17:00
Göteborg
Haga Kyrkogata mellan Vasagatan och Västergatan/Lilla Bergsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Vasagatan-Hagakyrkogatan Handelshögskolan Hagastation
Starttid: 2021-02-18 / 23:59
Prel. sluttid: 2021-06-30 01:00
Göteborg
Bergslagsgatan mellan Väg 570 (Södra Sjöfarten)/Stadstjänaregatan och Kruthusgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Skyltningsarbeten
Starttid: 2021-02-18 / 08:25
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Göteborg
Nils Ericsonsgatan nära Nils Ericsonsplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ledningsomläggning Nils Ericsonsgatan
Starttid: 2021-02-18 / 08:23
Prel. sluttid: 2021-06-02 16:00
Göteborg
Backadalsgatan mellan Parkuddsgatan och Litteraturgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Vägarbete norra sidan Backadalsgatan forts.
Starttid: 2021-02-18 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-11 19:00
Nils Ericcsonsgatan stängs för genomfartstrafik.
Mer info
Vägarbeten: Infart till Spannmålsgatan öppen från Kanaltorgsgatan. Helt avstängt från Åkareplatsen mot Nils Ericssonsgatan.
Starttid: 2021-02-08 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 16:00
1900
Väg 1900 från Trafikplats Bälinge till Bälinge kyrka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Starttid: 2021-01-27 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata mellan Hamntorgsgatan och Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbeten på Gullbergs Strandgatan 2-8. Den 1:a mars stängs Gullbergs Strandgata av för biltrafik. Trafiken leds om på andra vägar. Gång- och cykelväg är fortsatt öppen.
Starttid: 2021-01-15 / 06:35
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
Stensjögatan vid Pixbovägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Broreparation av Stensjöbron på Stensjögatan. Stensjögatan, mellan Pixbovägen och Ormåsgatan, är avstängd i båda riktningar för all trafik. Tidvis kan Kvarnbygatan under bron påverkas med ett avstängt körfält och trafiken regleras då med trafiksignaler. Trafik leds om via Gunnebogatan.. Mer information: https://www.molndal.se/5.4cc645141754f1779ad1a2c3.html
Starttid: 2021-01-04 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-04-16 16:30
E45
Götatunneln / Götaleden
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Dubbelriktad trafik i det östergående tunnelröret. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Räkna med längre restider.
Starttid: 2020-12-28 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 16:00
Göteborg
Götaälvbron
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Mer info
Vägarbeten: Den 13 december stängs Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen, detta gäller alltså inte gång- och cykeltrafiken. Bilister ombeds välja annan väg.
Starttid: 2020-12-13 / 01:00
Prel. sluttid: 2021-08-01 16:00
Bifrostgatan vid Frölundagatan, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: En ny stadsdel, pedagogen park, ska byggas väster om Bifrostgatan. Arbete med vattenledningar och nya gator kommer innebära att trafiken leds om till och från.
Starttid: 2020-12-01 / 14:09
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:30
Göteborg
Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan.
Starttid: 2020-09-30 / 23:59
Prel. sluttid: 2022-03-01 16:00
Göteborg
Östra Bräckevägen till Östra Bräckevägen/Prebendegatan mellan Douglasgatan och Stålhandskegatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: VA-schakt
Starttid: 2020-08-17 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-03-31 17:00
Göteborg
Rosenlundsgatan mellan Stora Badhusgatan och Rosenlundsplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Arbete på Rosenlundsgatan vilket gör att trafiken leds om något söder om den ursprungliga gatan. I övrigt ingen påverkan på trafiken. Prognosen är oklar.
Starttid: 2020-08-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
E45 från Gullbergstunneln till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trafikföring 2020-08-10 - 2021-03-31 Avfart mot Falutorgsbron östergående behålls stängd tills vidare.
Starttid: 2020-08-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-03-31 16:00
158
Säröleden
mot Göteborg
Väg 158 från Brottkärrsmotet till Trafikplats Askimsbadet i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Breddning av väg 158. Dagtid mellan 09:30 - 16:00 begränsad framkomlighet. Räkna med längre restid.
Starttid: 2020-04-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Underhåll schaktarbete, vid Tingstadstunneln. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler.
Starttid: 2020-03-26 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-04-01 17:00
Göteborg
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Starttid: 2020-03-25 / 05:45
Prel. sluttid: 2023-02-13 15:00
Göteborg
Korsvägen mellan Skånegatan och Eklandagatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. Mer information finns på trafiken.nu.
Starttid: 2020-03-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2024-08-30 16:00
Göteborg
Västerleden
E6.20 vid Rödastensmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Portalarbete, arbetsfordon i båda riktningar på motet.
Starttid: Idag kl 19:55
Prel. sluttid: 2021-03-03 05:00
E6 E20
Kungsbackaleden
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Kallebäcksmotet (70) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Betongbarriär längs med västlänkprojektet Kallebäck.
Starttid: Idag kl 15:33
Prel. sluttid: 2022-10-01 16:00
Göteborg
Älvsborgsbron
mot Hisingen
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet i riktning mot Angered
Mer info
Vägarbeten: Renovering av brobana på gång/cykelbanan. Östra sidans gång/cykelbana helt avstängd.
Starttid: 2021-02-01 / 21:03
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Halvorslänk - betongbarriärer.
Starttid: 2020-12-21 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälvsleden
E6 vid Rödbomotet (85) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbeten.
Starttid: 2020-11-27 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-07-15 16:00
E 6
Kungälv - Stenungsund
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med delar av bron, ca halva bron stängs av för arbete. 2 körfält hålls öppna i norrgående och södergående under hela arbetet. Bredd restriktion 2,3 meter.
Starttid: 2020-05-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Stängning gång- och cykelbana längs med Hisingsleden. Gång- och cykeltrafik leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen.
Starttid: 2020-01-30 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E20
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Nääsmotet (89) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av E20 från Tollered till Ingared. Kortare avstängning kan förekomma på grund av sprängningsarbeten dagtid måndag - torsdag.
Starttid: 2020-10-08 / 11:30
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
40
Boråsleden
Väg 40 från Kommungräns Gbg / Mölndal till Kullamotet (80) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Tvätt av kantstenar, arbetsfordon på vägen.
Starttid: Idag kl 18:47
Prel. sluttid: 2021-03-03 06:00
503
Hällesåkersvägen
Väg 503 från Hällesåker till Eriksmyst båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2021-02-22 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-04-02 16:00
527
Väg 527 från Hällingsjö till Björketorps kyrka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av byggväg. Trafikljus styr trafiken under tiden den byggs och används.
Starttid: 2021-02-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-16 16:00
549
Härrydavägen
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vatten- och avloppsarbete. Trafiken kan regleras med trafikljus på sträckan.
Starttid: 2020-12-07 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
550
Benarebyvägen
Väg 550 från Börsås fornborg till Djupedalsängsvägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förläggning av kanalisation för fibernät. Trafiken regleras med tillfälliga trafikljus.
Starttid: 2021-02-10 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-04-02 16:00
155
Torslandavägen
Väg 564 (Sörredsvägen) till Väg 564 (Sörredsvägen/Västra Ardalsvägen) nära Väg 155 (Torslandavägen) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Provborrning på Sörredsvägen.
Starttid: 2021-03-01 / 08:26
Prel. sluttid: 2021-03-07 16:00
Göteborg
Götaälvbron
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Mer info
Vägarbeten: Gång- och cykelbana är flyttad ut i höger körfält.
Starttid: 2019-02-05 / 06:54
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
574
Tagenevägen
Väg 574 från Körkarlensgata till Nortagenevägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbeten med schakt. Ett körfält avstängt Tagenevägen 13.
Starttid: 2021-02-22 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-03-31 16:00
574
Karebyvägen
Väg 574 från Ulvegärde till Kareby kyrka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings-/telearbete.
Starttid: 2020-09-15 / 12:30
Prel. sluttid: 2021-03-26 16:00
574
Karebyvägen
Väg 574 från Ulvegärde till Karebyskola båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: VA-schakt i anslutning till vägen.
Starttid: 2020-08-11 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-03-19 16:00
624
Väg 624 från Vitsten till Södra Aröd båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Drift/underhåll.
Starttid: 2021-02-10 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-09-14 16:00
626
Väg 626 från Karebyskola till Rishammar båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings-/telearbete..
Starttid: 2020-11-18 / 12:30
Prel. sluttid: 2021-03-31 16:00
660
Väg 660 från Sågen till Svenshögens sanatorium båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Bygg av gång- och cykelbana. Tillfälliga störningar samt kortare stopp i trafiken kan förekomma.
Starttid: 2021-02-08 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
716
Väg 716 Dyreby till Budalen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbete. Upplagsområde.
Starttid: 2021-01-26 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
903
Hallands Län
Väg 903 från Cirkulationsplats Åsa till Ölmanäs båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Akut kabelarbete inne i Åsa.
Starttid: 2021-03-01 / 15:58
Prel. sluttid: 2021-03-03 16:00
905
Hallands Län
Väg 905 från Snogge till Håfors i riktning mot Röstorp
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Längsgående kabelschakt och styrda borrningar.
Starttid: 2021-01-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
932
Hallands Län
Väg 932 Lekevallen till Lille Lund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Ett körfält tas i anspråk, trafiken regleas med trafikljus
Starttid: Idag kl 07:00
Prel. sluttid: 2021-03-31 16:00
942
Valldavägen
Hallands Län
Väg 942 från Gärdet till Tröskeberg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av busshållplats i höjd med Halla. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2021-02-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
955
Hallands Län
Väg 955 från Budskär till Särö Kyrka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Borrning av vatten- och avloppsledningar under Västra Särövägen.
Starttid: 2020-11-10 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-11-19 16:00
960
Hallands Län
Väg 960 från Sandbäck till Varla V båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Borrning och dragning av fiberkanalisation. Arbete pågår endast dagtid kl 7-16. Trafikljus reglerar trafiken dagtid.
Starttid: 2021-02-23 / 12:45
Prel. sluttid: 2021-08-18 16:00
1604
Väg 1604 från Hajoms kyrka till Hjorttorp båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings-/telearbete.
Starttid: 2021-01-08 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
1614
Väg 1614 Ubbhults kapell till Ingsjölider båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Tryckning under väg.
Starttid: 2021-03-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
1758
Väg 1758 Stenkulla till Holmared båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förstärkning av väg 1758 mellan Henå - Holmared. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2020-10-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
GO FM - Göteborg
Dygnet runt