18:23 GO FM - Göteborg 13.6 °C
2 nya vägarbeten har startats.
Göteborgsvägen vid Flöjelbergsgatan, i båda riktningar.
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen och Berghemsgatan. Även förlängning av spårvagnshållplats. Minst ett körfält öppet i varje riktning.
Starttid: Idag kl 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-03 16:30
1747
Väg 1747 Tpl Nääsmotet till Tpl Tolleredsmotet båda riktningarna
Vägarbeten: Montering av viltstängsel mellan E20 och väg 1747. Trafiksignalreglerad
Starttid: Idag kl 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-28 16:00
Just nu pågår 63 vägarbeten.
Göteborgsvägen vid Flöjelbergsgatan, i båda riktningar.
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen och Berghemsgatan. Även förlängning av spårvagnshållplats. Minst ett körfält öppet i varje riktning.
Starttid: Idag kl 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-03 16:30
Göteborg
Angeredsvinkeln mellan Rävebergsvägen och Hästhagen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ledningsarbete nattid mellan kl. 20:00-05:30.
Starttid: 2021-05-17 / 20:01
Prel. sluttid: 2021-06-01 05:30
Flöjelbergsgatan vid Gunnebogatan, i båda riktningar.
Vägarbeten: Brunnsarbete på Flöjelbergsgatan, mellan Sallarängsgatan och Bergfotsgatan. Ett körfält öppet och tillfälliga trafikljus styr trafiken.
Starttid: 2021-05-17 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-05-20 17:00
Göteborg
Östra Eriksbergsgatan mellan Sannegårdsgatan/Nordviksgatan och Belegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete dagtid mellan kl. 07:00-16:00.
Starttid: 2021-05-17 / 07:47
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
554
Hindåsvägen
Väg 554 från Varpholmen till Bollebygds kyrka båda riktningarna
Vägarbeten: Trumbyte. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2021-05-17 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-21 16:00
Göteborg
Bensinvägen mellan Ruskvädersgatan och Väg 155 (Torslandavägen) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ledningsarbete avfarten från Vädermotet mot Bensinvägen. Begränsad bredd 3.5 meter.
Starttid: 2021-05-16 / 21:10
Prel. sluttid: 2021-05-24 16:00
Kungsbackavägen vid Möbelgatan, i båda riktningar.
Vägarbeten: På Kungsbackavägen pågår schaktarbeten för elledningar. Ett körfält är avstängt förbi schakterna och vägen regleras med tillfälliga trafikljus.
Starttid: 2021-05-10 / 12:32
Prel. sluttid: 2021-05-21 18:00
Göteborg
Hjalmar Brantingsgatan mellan Knapegatan och Wieselgrensplatsen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Va-schakt
Starttid: 2021-05-10 / 07:50
Prel. sluttid: 2021-05-21 16:00
Gullbergsvassgatan
Vägarbeten: Rivning av ramp från Gullbergsvassgatan till E6
Starttid: 2021-05-09 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 16:00
570
Kongahällavägen
Väg 570 från Bärby korsväg till Säve station båda riktningarna
Vägarbeten: Schakt
Starttid: 2021-05-03 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-07-18 16:00
506
Väg 506 från Kobbegården till Trafikplats Askim båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2021-05-03 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-21 16:00
2004
Väg 2004 från Fuxerna till Fuxerna kyrka båda riktningarna
Vägarbeten: Lednings och telearbete. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2021-05-03 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-30 16:00
Göteborg
Kortedalavägen mellan Nymånegatan/Beväringsgatan och Almanacksvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Bussgata Kortedalavägen
Starttid: 2021-04-27 / 06:30
Prel. sluttid: 2021-10-30 18:00
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Vägarbeten: Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något norrut in på gamla torget. De särskilda vänstersvängsfälten till Norra forsåkersgatan och Gamla torget försvinner. Befintliga parkeringar på gamla torget tas bort och ersätts med längsgående 'fickparkeringar'. På grund av arbetet kan kraftigt buller och vibrationer förekomma.
Starttid: 2021-04-26 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 17:00
1743
Väg 1743 från Jutagården till Kastenhov båda riktningarna
Vägarbeten: Nybyggnation av cirkulationsplats.
Starttid: 2021-04-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-12-17 16:00
Göteborg
Fredriksdalsgatan mellan Gröndalsgatan och Mölndalsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vägunderhåll vid Fredriksdalsgatan 4.
Starttid: 2021-04-15 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-21 18:00
Frölundagatan vid Pedagogen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Frölundagatan, mellan Bifrostgatan och Gammagatan kommer att vara avstängd på grund av vattenledningsarbete. Omledning av fordonstrafik sker via Alfagatan och Gammagatan. Cykel och gående kan passera på GC-vägen.
Starttid: 2021-04-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 17:00
Påfarten söderut
Vägarbeten: Broarbete på Trafikplats 61, Kungsbacka Norra. Påfarten mot Malmö avstängd. Följ orange vägvisning. Avfarten i södergående.
Starttid: 2021-04-06 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-05-21 16:00
Göteborg
Bergslagsgatan nära Kruthusgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Bergslagsgatan avstängd på grund av arbete med Västlänken. Trafiken leds runt regionens hus
Starttid: 2021-02-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-02 17:00
Göteborg
Nils Ericsonsgatan nära Nils Ericsonsplatsen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ledningsomläggning Nils Ericsonsgatan. Vägen avstängd från Spannmålsgatan och ca 100 meter söderut.
Starttid: 2021-02-18 / 08:23
Prel. sluttid: 2021-08-03 16:00
Nils Ericcsonsgatan stängs för genomfartstrafik.
Vägarbeten: Infart till Spannmålsgatan öppen från Kanaltorgsgatan. Helt avstängt från Åkareplatsen mot Nils Ericssonsgatan.
Starttid: 2021-02-08 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata mellan Hamntorgsgatan och Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ledningsarbeten på Gullbergs Strandgata 2-8. Vägen avstängd för biltrafik. Följ orange vägvisning
Starttid: 2021-01-15 / 06:35
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
E45
Götatunneln / Götaleden
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet båda riktningarna
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Dubbelriktad trafik i det östergående tunnelröret. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Räkna med längre restider.
Starttid: 2020-12-28 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-08-15 16:00
Göteborg
Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan.
Starttid: 2020-09-30 / 23:59
Prel. sluttid: 2022-03-01 16:00
Göteborg
Rosenlundsgatan mellan Stora Badhusgatan och Rosenlundsplatsen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Arbete på Rosenlundsgatan vilket gör att trafiken leds om något söder om den ursprungliga gatan. I övrigt ingen påverkan på trafiken. Prognosen är oklar
Starttid: 2020-08-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Vägarbeten: Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiksignalreglerad
Starttid: 2020-03-26 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-04-01 17:00
Göteborg
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Starttid: 2020-03-25 / 05:45
Prel. sluttid: 2023-02-13 15:00
Göteborg
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. Mer information finns på trafiken.nu
Starttid: 2020-03-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2024-08-30 16:00
Göteborg
Hisingsleden
mot Angered
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg i riktning mot Angered
Vägarbeten: Stängning av gång- och cykelbana längs med Hisingsleden. Gång- och cykeltrafik leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen.
Starttid: 2020-01-30 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälv - Stenungsund
Norrut
E6 från Kungälvsmotet (86) till Rollsbomotet (87) i riktning mot Oslo
Vägarbeten: Arbete med vägtrumma. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: 2021-05-07 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2021-05-03 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 00:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna
Vägarbeten: Från 16 april till 31 augusti är det begränsad framkomlighet på Älvsborgsbron. Risk för köer och längre restid. Påfarten från Högsboleden samt påfarten från Ivarsbergsmotet mot Älvsborgsbron är stängda för fordonstrafik. Välj alternativa vägar eller färdsätt. Gångtrafikanter och cyklister hänvisas till den västra sidan av bron.
Starttid: 2021-04-16 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Vägarbeten: Betongbarriär längs med västlänkprojektet Kallebäck.
Starttid: 2021-03-02 / 15:33
Prel. sluttid: 2022-10-01 16:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna
Vägarbeten: Renovering av brobana på gång/cykelbanan. Östra sidans gång- och cykelbana helt avstängd.
Starttid: 2021-02-01 / 21:03
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Vägarbeten: Byggnation av Halvorslänk. Körfälten är något smalare, i övrigt ingen trafikpåverkan
Starttid: 2020-12-21 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälvsleden
E6 vid Rödbomotet (85) båda riktningarna
Vägarbeten: Etableringsarbeten, arbetsredskap vid sidan av vägen. Ingen påverkan på trafiken.
Starttid: 2020-11-27 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-07-15 16:00
Göteborg
Hisingsleden
mot Mölndal
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Bräckemotet i riktning mot Mölndal
Vägarbeten: Arbetet sker vid gång- och cykelbanan längs med sträckan.
Starttid: 2020-06-12 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-10-30 00:00
E 6
Kungälv - Stenungsund
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna
Vägarbeten: Arbete med delar av bron, ca halva bron stängs av för arbete. 2 körfält hålls öppna i norrgående och södergående under hela arbetet. Bredd restriktion 2,3 meter.
Starttid: 2020-05-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
E20 från Trafikplats Skulltorpsmotet (81) till Trafikplats Jonseredsmotet (82) i riktning mot Alingsås
Vägarbeten: Uppsättning tekniskt utrustning samt anläggning av serviceficka.
Starttid: 2021-04-20 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
E20
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Nääsmotet (89) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna
Vägarbeten: Ombyggnation av E20 från Tollered till Ingared. Kortare avstängning kan förekomma på grund av sprängningsarbeten dagtid måndag - torsdag. Räkna med längre restid under rusningstrafik
Starttid: 2020-10-08 / 11:30
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
E45
Oscarsleden
E45 av-/påfart från Nordhemsgatan till Järnvågsgatan/Heurlins Plats (Tpl Järntorgsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Byggnation av hus. Nordhemsgatan avstängd mellan E45 och Masthamnsgatan i båda riktningar
Starttid: 2021-03-22 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-08-20 16:00
41
Varberg - Borås
Väg 41 från Viskadal Ö till Trafikplats Skene båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Skyddsfordon på plats
Starttid: 2021-04-27 / 13:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
158
Säröleden
Väg 158 på Säröleden mellan Brottkärrsmotet och Askims Stationsväg, i båda riktningar.
Vägarbeten: Breddning av väg 158. Dagtid mellan 09:30 - 16:00 begränsad framkomlighet. Räkna med längre restid.
Starttid: 2020-04-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
180
Alingsås - Borås
Väg 180 Storskogen till Storsten båda riktningarna
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Flaggvakter och lots reglerar trafiken.
Starttid: 2021-05-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
503
Hällesåkersvägen
Väg 503 från Grantjärn till Eriksmyst båda riktningarna
Vägarbeten: Utbyte och standardhöjning av räcke samt dikning av sträcka.
Starttid: 2021-04-06 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-07-02 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 från Cirkulationsplats Furulund till Cirkulationsplats Bårhult båda riktningarna
Vägarbeten: Nybyggnation av GC vid sidan av vägen.
Starttid: 2021-04-08 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
549
Härrydavägen
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Vägarbeten: Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana.
Starttid: 2020-12-07 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
574
Litteraturgatan
Väg 574 från Brunnsbomotet till Litteraturgatan båda riktningarna
Vägarbeten: VA-schakt
Starttid: 2020-11-02 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-07-01 19:00
624
Väg 624 från Vitsten till Södra Aröd båda riktningarna
Vägarbeten: Underhållsarbete i båda riktningar. Trafiken kan komma att påverkas i större utsträckning under kortare perioder.
Starttid: 2021-02-10 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-09-14 16:00
660
Väg 660 från Sågen till Elversröd båda riktningarna
Vägarbeten: Bygg av gång- och cykelbana. Tillfälliga störningar samt kortare stopp i trafiken kan förekomma.
Starttid: 2021-02-08 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
926
Hallands Län
Väg 926 Duvehed Ö till Länsgräns O/N vid Sjögärde båda riktningarna
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Flaggvakt och lots. Risk för stenskott. Välj om möjligt annan väg
Starttid: 2021-05-17 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
932
Hallands Län
Väg 932 från Cirkulationsplats Fjärås till Lekevallen båda riktningarna
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats
Starttid: 2021-04-20 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
942
Valldavägen
Hallands Län
Väg 942 från Gärdet till Tröskeberg båda riktningarna
Vägarbeten: Byggnation av busshållplats i höjd med Halla. Trafikljusreglerad
Starttid: 2021-02-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
953
Hallands Län
Väg 953 Hagryd till Kullavik båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-05-17 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-21 16:00
960
Hallands Län
Väg 960 från Sandbäck till Varla V båda riktningarna
Vägarbeten: Ledningsarbete: Borrning och dragning av fiber. Trafikljus reglerar trafiken.
Starttid: 2021-03-26 / 08:45
Prel. sluttid: 2021-08-18 16:00
1524
Väg 1524 från Kullagården till Lekvad båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-04-27 / 13:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
1525
Väg 1525 från Viskadal V till Haby båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-04-27 / 13:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
1747
Väg 1747 Tpl Nääsmotet till Tpl Tolleredsmotet båda riktningarna
Vägarbeten: Montering av viltstängsel mellan E20 och väg 1747. Trafiksignalreglerad
Starttid: Idag kl 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-28 16:00
1757
Väg 1757 Olsfors till Sandared V båda riktningarna
Vägarbeten: Anläggning av nya busslägen
Starttid: 2021-05-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-04 16:00
1758
Väg 1758 Stenkulla till Holmared båda riktningarna
Vägarbeten: Förstärkning av väg 1758 mellan Henå - Holmared. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2020-10-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
1759
Väg 1759 från Olsfors till Stenkulla båda riktningarna
Vägarbeten: Schaktarbete. Arbetsfordon på vägbanan. Arbetar måndag - torsdag mellan 07:00-18:00.
Starttid: 2021-05-06 / 15:17
Prel. sluttid: 2021-06-03 18:00
1937
Väg 1937 Marken till Solåsvägen båda riktningarna
Vägarbeten: Lednings-/telearbete. Trafikljusreglerad
Starttid: 2021-04-30 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
1968
Väg 1968 Kilanda till Brogården båda riktningarna
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiksignalreglerad
Starttid: 2021-05-03 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-05-21 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
GO FM - Göteborg
Dygnet runt