11:15 GO FM - Göteborg 4.0 °C
Just nu pågår 49 vägarbeten.
940
Onsalavägen
Hallands Län
Vägarbete
Väg 940 från Trafikplats Kungsbacka S (59) till Cirkulationsplats Onsala båda riktningarna
Belysningsarbeten. Skyddsfordon medföljer
Preliminär sluttid: Idag kl 12:00
Mer info & Karta
Belysningsarbeten. Skyddsfordon medföljer
Göteborg
nära Viktoriagatan
Vägarbete
Nya Allén nära Viktoriagatan i Göteborg kommun
Trädbeskärning nya Allén.
Preliminär sluttid: 2022-02-11 15:00
Mer info & Karta
Trädbeskärning nya Allén.
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Björlandavägen båda riktningarna
Schaktarbete dagtid 07:00-16:00.
Preliminär sluttid: 2022-02-11 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete dagtid 07:00-16:00.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
Backavägen mellan E6.21 (Leråkersmotet) och E6.21 (Leråkersmotet) i Göteborg kommun
Arbete i rondellen Backavägen.
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Arbete i rondellen Backavägen.
Göteborg
Göteborg
Vägarbete
Kruthusgatan nära Falutorgslänken i Göteborg kommun
Arbete med Västlänken, trafiken till och från Centralstationens parkering regleras med trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med Västlänken, trafiken till och från Centralstationens parkering regleras med trafiksignaler.
Vägarbete
Streteredsvägen vid Kungsbackavägen, i båda riktningar.
Ledningsarbeten. På Streteredsvägen, mellan Våmmedalsvägen och Olas väg är ett körfält avstängt. Tillfälliga trafikljus styr trafiken.
Preliminär sluttid: 2022-02-06 08:56
Mer info & Karta
Ledningsarbeten. På Streteredsvägen, mellan Våmmedalsvägen och Olas väg är ett körfält avstängt. Tillfälliga trafikljus styr trafiken.
Göteborg
Älvsborgsbron
Vägarbete
Västra Eriksbergsgatan mellan Astris Gata och E6.21/E6.20 (Hisingsleden/Ivarsbergsmotet) i Göteborg kommun
Sprängning Korta stopp
Preliminär sluttid: 2022-01-28 15:00
Mer info & Karta
Sprängning Korta stopp
Göteborg
Säterigatan
Vägarbete
Säterigatan mellan Nordviksgatan och Västra Eriksbergsgatan i Göteborg kommun
Totalavstängning Säterigatan.
Preliminär sluttid: 2022-12-11 16:00
Mer info & Karta
Totalavstängning Säterigatan.
E45
Marieholmsleden
mot Göteborg
Vägarbete
E45 från Trafikplats Slakthusmotet till Trafikplats Marieholmsmotet (76) i riktning mot Göteborg
Byggnation av ny väg samt påfart ner i Marieholmstunneln från Marieholmsgatan.
Preliminär sluttid: 2022-03-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny väg samt påfart ner i Marieholmstunneln från Marieholmsgatan.
Göteborg
Hisingsbron
Vägarbete
Hisingsbron från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Kranbilslyft av material, vid kl 12.00 vardagar.
Preliminär sluttid: 2022-03-31 15:00
Mer info & Karta
Kranbilslyft av material, vid kl 12.00 vardagar.
Göteborg
Marieholmsgatan/Gullbergs
Vägarbete
Marieholmsgatan/Gullbergs Strandgata till Gullbergs Strandgata mellan Lilla Marieholmsgatan och Hamntorgsgatan i Göteborg kommun
Marieholmsgatan ovanför Tingstadstunneln är trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-02-01 16:00
Mer info & Karta
Marieholmsgatan ovanför Tingstadstunneln är trafikljusreglerad.
1625
Rydal
Vägarbete
Väg 1625 från Rydal till Bua båda riktningarna
Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Sluttiden är preliminär och kommer troligen förlängas. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Sluttiden är preliminär och kommer troligen förlängas. Följ orange vägvisning
Göteborg
Norra
Vägarbete
Norra Sjöfarten (Götaleden) mellan Södra Sjöfarten/Operagatan och Västra Sjöfarten (Götaleden) i Göteborg kommun
Avkörningsfält mot Hisingsbron delvis avstängt då lossning och gjutning pågår.
Preliminär sluttid: 2022-03-15 16:00
Mer info & Karta
Avkörningsfält mot Hisingsbron delvis avstängt då lossning och gjutning pågår.
Kvarnbygatan
Vägarbete
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något norrut in på gamla torget. De särskilda vänstersvängsfälten till Norra forsåkersgatan och Gamla torget försvinner. På grund av arbetet kan kraftigt buller och vibrationer förekomma.
Preliminär sluttid: 2022-03-31 17:00
Mer info & Karta
Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något norrut in på gamla torget. De särskilda vänstersvängsfälten till Norra forsåkersgatan och Gamla torget försvinner. På grund av arbetet kan kraftigt buller och vibrationer förekomma.
Vägarbete
Bifrostgatan vid Frölundagatan, i båda riktningar.
Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Schakt- och gatuarbeten i samband med byggnation av ny stadsdel.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:30
Mer info & Karta
Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Schakt- och gatuarbeten i samband med byggnation av ny stadsdel.
Göteborg
Sprängkullsgatan
Vägarbete
Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan
Preliminär sluttid: 2022-03-01 16:00
Mer info & Karta
Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan
Göteborg
Vägarbete
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiksignalreglerad.
Preliminär sluttid: 2022-04-01 17:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiksignalreglerad.
Göteborg
Masthamnsgatan
Vägarbete
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2023-02-13 15:00
Mer info & Karta
Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Göteborg
Göteborg
Vägarbete
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen.
Preliminär sluttid: 2024-08-30 16:00
Mer info & Karta
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen.
E 6
Kungälvsleden
Norrut
Vägarbete
E6 vid Klarebergsmotet (82) i riktning mot Oslo
Arbete med pumpstation på avfarten.
Preliminär sluttid: Idag kl 10:30
Mer info & Karta
Arbete med pumpstation på avfarten.
E6 E20
Kungsbacka - Varberg
Norrut
Hallands Län
Vägarbete
E6 från Trafikplats Frillesås (57) till Trafikplats Fjärås (58) i riktning mot Göteborg
Räckesarbete cirka 500 meter norr om Frillesås. Skyddsfordon reglerar trafiken.
Preliminär sluttid: 2022-01-27 16:00
Mer info & Karta
Räckesarbete cirka 500 meter norr om Frillesås. Skyddsfordon reglerar trafiken.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Arbete med Fauna Passage. Skyddsfordon på plats.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Arbete med Fauna Passage. Skyddsfordon på plats.
E 6
Kungälvsleden
Norrut
Vägarbete
E6 från Olskroksmotet (74) till Gullbergsmotet (75) i riktning mot Oslo
Breddning av E6. Skyddsfordon på vägbanan. Begränsad bredd i ett körfält.
Preliminär sluttid: 2022-04-25 16:00
Mer info & Karta
Breddning av E6. Skyddsfordon på vägbanan. Begränsad bredd i ett körfält.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6/E6.21 av-/påfart från E6.21 (Tpl Brunnsbomotet) till Tpl Ringömotet i Göteborg kommun
Avfarten mot E6 Oslo (Norgeleden). Utsatta betongbarriärer minskar vägens bredd.
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Avfarten mot E6 Oslo (Norgeleden). Utsatta betongbarriärer minskar vägens bredd.
E6 E20
Kungsbackaleden
Sprängningsarbete
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Örgrytemotet (71) båda riktningarna
Varje vardag mellan klockan 11:20 och 11:40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp varar i cirka 10 minuter. Planera din resa för att undvika köer.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Varje vardag mellan klockan 11:20 och 11:40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp varar i cirka 10 minuter. Planera din resa för att undvika köer.
Göteborg
Hisingsleden
Sprängningsarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
Vägarbete
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-10-01 16:00
Mer info & Karta
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen.
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete
E6 från Nordre Älvbron S till Nordre Älvbron N båda riktningarna
Underhåll och utbyte av brospann.
Preliminär sluttid: 2022-07-17 16:00
Mer info & Karta
Underhåll och utbyte av brospann.
E45
Marieholmsleden
Vägarbete
E45 från Trafikplats Slakthusmotet till Lärjemotet båda riktningarna
Armaturbyte dagtid 09:00-14:00. Skyddsfordon på plats.
Preliminär sluttid: 2022-04-01 16:00
Mer info & Karta
Armaturbyte dagtid 09:00-14:00. Skyddsfordon på plats.
40
Boråsleden
mot Göteborg
Vägarbete
Väg 40 från Trafikplats Bårhultsmotet till Kommungräns Gbg / Mölndal i riktning mot Göteborg
Räckesarbete, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: Idag kl 12:00
Mer info & Karta
Räckesarbete, begränsad framkomlighet.
40
Boråsleden
Vägarbete
Väg 40 från Kullamotet (80) till Grönkullenmotet (81) båda riktningarna
Drift och underhållsarbete i mittremsan på vägen
Preliminär sluttid: Idag kl 15:30
Mer info & Karta
Drift och underhållsarbete i mittremsan på vägen
155
Hönö
Sprängningsarbete
Väg 155 från Hönö Rödsund till Färjeläge Hönö Pinan båda riktningarna
Sprängningsarbete för parkeringsyta 200 meter från färjeläge. Kortare stopp förekommer.
Preliminär sluttid: 2022-03-31 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete för parkeringsyta 200 meter från färjeläge. Kortare stopp förekommer.
155
Torslandavägen
mot Göteborg
Vägarbete
Väg 155 vid Ytterhamnsmotet i riktning mot Göteborg
Avsmalning av påfarten i östergående.
Preliminär sluttid: 2022-04-30 16:00
Mer info & Karta
Avsmalning av påfarten i östergående.
156
Hällingsjö - Skene
Vägarbete
Väg 156 från Hjorttorp till Hyssna i riktning mot Norra Unnaryd
Lednings/telearbete. Schakt fiber
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Schakt fiber
158
Säröleden
Hallands Län
Vägarbete
Väg 158 Solbyn till Tpl Kullavik
Vatten- och avloppsarbete. 1 körfält avstängt vid påfarten, Särö, norrgående.
Preliminär sluttid: 2022-01-28 16:00
Mer info & Karta
Vatten- och avloppsarbete. 1 körfält avstängt vid påfarten, Särö, norrgående.
160
Vägarbete
Väg 160 mellan Tjörnbron och Rastplats Tjörnbron, i båda riktningar.
Broarbete- Ett körfält avstängt österut, pga utbyte utav snedkablar.
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete- Ett körfält avstängt österut, pga utbyte utav snedkablar.
168
Marstrandsvägen
Vägarbete
Väg 168 från Ytterby till Rollsbovägen båda riktningarna
Portalarbeten. Skyddsfordon på plats
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Mer info & Karta
Portalarbeten. Skyddsfordon på plats
180
Götaplan
Vägarbete
Väg 180 från Götaplan Alingsås till Kungsgatan Alingsås båda riktningarna
Ledningsarbete. Fast avstängning med betongbarriär på platsen. Ett körfält stängt
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Fast avstängning med betongbarriär på platsen. Ett körfält stängt
503
Lindomevägen
Vägarbete
Väg 503 från Gränsudden till Flygsnäs båda riktningarna
Lednings/telearbete. borrning under väg för fiber
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. borrning under väg för fiber
549
Härrydavägen
Vägarbete
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-06-29 16:00
Mer info & Karta
Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana. Begränsad framkomlighet
554
Hindås
Vägarbete
Väg 554 från Rya till Hindås båda riktningarna
Trafikljus reglerar trafiken, ett körfält tas i anspråk.
Preliminär sluttid: 2022-06-29 16:00
Mer info & Karta
Trafikljus reglerar trafiken, ett körfält tas i anspråk.
563
Kongahällavägen
Vägarbete
Väg 563 Björlanda skola till Bärby korsväg båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Förläggning av ny ledning med tryckning/borrning
Preliminär sluttid: 2022-02-04 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Förläggning av ny ledning med tryckning/borrning
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 Swedenborgsplatsen till Lexby Östergård
Schaktarbete
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 Lexby Östergård till Skrabro
Bygg-in/utfart på Björlandavägen
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Bygg-in/utfart på Björlandavägen
604
Vägarbete
Väg 604 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Fasta arb.platser Byggetablering för nybyggnation av bostäder. Skyltar placeras på Torsbyvägen och tillfällig anslutning (in-/utfart) från Odlingsgatan till Torsbyvägen byggs. Infarten skall endast trafikeras av boende, renhållningsfordon och räddningstjänst. Befintliga lokaliseringsmärken flyttas för att ge plats åt den tillfälliga infarten.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Fasta arb.platser Byggetablering för nybyggnation av bostäder. Skyltar placeras på Torsbyvägen och tillfällig anslutning (in-/utfart) från Odlingsgatan till Torsbyvägen byggs. Infarten skall endast trafikeras av boende, renhållningsfordon och räddningstjänst. Befintliga lokaliseringsmärken flyttas för att ge plats åt den tillfälliga infarten.
934
Josberg
Hallands Län
Vägarbete
Väg 934 Josberg till Cpl Fjärås båda riktningarna
Schaktarbete.
Preliminär sluttid: 2022-02-11 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete.
934
Fjärås
Hallands Län
Vägarbete
Väg 934 från Cirkulationsplats Fjärås till Fjärås Kyrka båda riktningarna
VA-arbete
Preliminär sluttid: 2022-03-31 16:00
Mer info & Karta
VA-arbete
1937
Marken
Vägarbete
Väg 1937 från Marken till Solåsvägen båda riktningarna
Lednings-/telearbete. Arbete bredvid vägen
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings-/telearbete. Arbete bredvid vägen
1960
Surte
Vägarbete
Väg 1960 från Trafikplats Surte S (80) till Trafikplats Surte N (81) båda riktningarna
Lednings/telearbete. Tryckning av vattenledning.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Tryckning av vattenledning.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinfo
GO FM - Göteborg
Varje minut
Dygnet runt