13:00 DEMO COMP 16.1 °C
Just nu pågår 65 vägarbeten.
Göteborg
nära Järntorgsgatan
Heurlins Plats nära Järntorgsgatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbete: Lednings- kabelarbeten - schakt.
Starttid: 2022-05-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
Mölndal
Mölndals bro i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbete: Husbyggnation där en del av körbanan behöver tas i anspråk som arbetsområde. Ett körfält i västlig riktning , mot Storgatan, är avstängt. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro.
Starttid: 2022-05-06 / 06:45
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Breddning av Hisingsleden samt byggnation av nytt mot.
Starttid: 2022-04-29 / 19:00
Prel. sluttid: 2023-06-16 16:00
Göteborg
Centralenområdet
Centralenområdet i Göteborgs kommun.
Mer info & Karta
Vägarbete: Arbete med Västlänken
Starttid: 2022-04-21 / 11:35
Prel. sluttid: 2024-01-31 16:00
norrgående
Norrut
E20 avfart mot E6 norrgående i riktning mot Oslo
Mer info & Karta
Vägarbete: Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.
Starttid: 2022-04-20 / 22:00
Prel. sluttid: 2023-11-01 16:00
Mölndal
Mölndals
John Halls väg i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbete: Renovering av bro. Alternativ väg via Pixbo.
Starttid: 2022-04-04 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-06-01 16:30
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vikansmotet N till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Nedkortning av påfart.
Starttid: 2022-03-24 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-08-31 16:00
Göteborg
Höstvädersgatan
Höstvädersgatan nära Sommarvädersgatan/Hjalmar Brantingsgatan/Yrvädersgatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbete: Kabelarbete
Starttid: 2022-03-21 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-05-31 16:00
Göteborg
Björlandavägen
Väg 565 från Lexby Östergård till Skrabro båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Schacktningsarbeten, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2022-03-14 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
Kungsbacka
Göteborgsvägen
Göteborgsvägen i Kungsbacka kommun i Hallands län, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbete: Byggnation av cirkulationsplats. Byggtrafik förekommer i omr.
Starttid: 2022-03-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-07-08 16:00
Göteborg
Lundbyleden
E6.21 Brunnsbomotet södergående, 0.910 till Brunnsbomotet södergående, 0.910 båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Stängning av påfart Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo.
Starttid: 2022-03-07 / 11:25
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
Bifrostgatan vid Lantbruksgatan, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbete: Bifrostgatan är avstängd på grund av ledningsarbeten. Detta gäller mellan Lantbruksgatan/Frejagatan och infart till Pedagogen Park vid Frölundagatan. Följ orange hänvisning via Idrottsvägen/Frölundagatan, Toltorpsgatan eller välj Söderleden och E6.
Starttid: 2022-02-28 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-06-26 23:00
Göteborg
Korsvägen
Korsvägen i Göteborgs kommun
Mer info & Karta
Sprängningsarbete: Varje vardag stoppas trafiken runt Korsvägen i cirka 10 minuter mellan klockan 10:00 - 10:30 samt 12:30 - 13:00. Undvik köer genom att välja annan väg
Starttid: 2022-02-08 / 10:00
Prel. sluttid: 2023-04-01 16:00
Göteborg
Kanaltorgsgatan
Kanaltorgsgatan mellan Nils Ericsonsgatan och Nils Ericsonsgatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbete: Stängning av Bergslagsgatan.
Starttid: 2022-01-03 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-06-01 17:00
Göteborg
Säterigatan
Säterigatan mellan Nordviksgatan och Västra Eriksbergsgatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbete: Totalavstängning Säterigatan.
Starttid: 2021-12-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-12-11 16:00
Göteborg
Marieholmsgatan/Gullbergs
Marieholmsgatan/Gullbergs Strandgata till Gullbergs Strandgata mellan Lilla Marieholmsgatan och Hamntorgsgatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbete: Marieholmsgatan ovanför Tingstadstunneln är trafikljusreglerad.
Starttid: 2021-09-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2023-02-01 16:00
1625
Rydal
Väg 1625 Rydal till Bua båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2021-07-01 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-06-08 16:00
Kvarnbygatan
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbete: Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något mot Gamla torget.
Starttid: 2021-04-26 / 09:00
Prel. sluttid: 2023-01-31 17:00
Bifrostgatan vid Frölundagatan, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbeten: Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Schakt- och gatuarbeten i samband med byggnation av ny stadsdel.
Starttid: 2020-12-01 / 14:09
Prel. sluttid: 2022-12-30 16:30
Göteborg
Masthamnsgatan
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Starttid: 2020-03-25 / 05:45
Prel. sluttid: 2023-02-13 15:00
Göteborg
Göteborg
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbete: Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. Mer information finns på trafiken.nu
Starttid: 2020-03-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2024-08-30 16:00
Norrleden
Angeredsbron
E6.20 från Angeredsbron till Tuvevägen båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Ombyggnation bussläge
Starttid: 2022-05-17 / 09:00
Prel. sluttid: Imorgon kl 16:00
E 6
Kungälvsleden
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Arbeten i bussfilerna. 2 körfält hålls öppna i Norrgående & Södergående under hela arbetet.
Starttid: 2022-05-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-06-07 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 Säve Depå till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Byggnation av Björlandamotet.
Starttid: 2022-05-15 / 07:12
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
E45
Marieholmsleden
E45 Tpl Marieholmsmotet till Tpl Marieholmsmotet båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Stänga påfarten vid Waterloogatan.
Starttid: 2022-05-03 / 11:35
Prel. sluttid: 2023-10-31 16:00
E 6
Tingstadstunneln
E6 vid Tingstadstunneln båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Begränsad framkomlighet på grund av reinvestering i Tingstadstunneln
Starttid: 2022-04-25 / 05:00
Prel. sluttid: 2023-10-31 23:59
Göteborg
Lundbyleden
E6.21 från Brunnsbomotet till Ringömotet (76) i riktning mot Ringömotet
Mer info & Karta
Vägarbete: Tunnelrenovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg!
Starttid: 2022-04-21 / 23:59
Prel. sluttid: 2023-10-23 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Sidoförflyttning av trafik.
Starttid: 2022-04-08 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-08-31 16:00
Göteborg
Lundbyleden
E6.21 från Eriksbergsmotet till Lindholmsmotet båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Byggnation av serviceväg samt bullerplank.
Starttid: 2022-02-21 / 13:53
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
E6 av-/påfart från Redbergsvägen (Cpl Olskroksmotet) till E6 (Tpl Olskroksmotet) i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbete: Påfarten från Olskroken till E6 norrgående avstängd för all trafik.
Starttid: 2022-02-21 / 08:40
Prel. sluttid: 2023-12-22 16:00
Göteborg
Lundbyleden
E6.21 från Eriksbergsmotet till Lindholmsmotet båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Skyltar för vägarbete.
Starttid: 2022-02-08 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Sprängningsarbeten på Hisingsleden i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Starttid: 2022-01-26 / 07:24
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Utfart av byggtrafik i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Starttid: 2022-01-26 / 07:24
Prel. sluttid: 2022-09-30 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Förberedande arbeten för faunapassage, begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19-05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid.
Starttid: 2022-01-21 / 07:31
Prel. sluttid: 2023-06-16 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Örgrytemotet (71) båda riktningarna
Mer info & Karta
Sprängningsarbete: Varje vardag mellan klockan 11:20 och 11:40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp varar i cirka 10 minuter. Planera din resa för att undvika köer.
Starttid: 2021-10-12 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info & Karta
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
Starttid: 2021-08-26 / 07:00
Prel. sluttid: 2023-06-16 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Mer info & Karta
Vägarbete: Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen
Starttid: 2021-03-02 / 15:33
Prel. sluttid: 2022-10-01 16:00
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
mot Frölunda
E45 från Gullbergsmotet (75) till Gullbergstunneln Ö mynning i riktning mot Frölunda
Mer info & Karta
Vägarbete: Byggnation av byggväg på avfarten till Falutorget.
Starttid: 2022-02-01 / 23:00
Prel. sluttid: 2022-06-15 16:00
40
Boråsleden
mot Göteborg
Väg 40 från Flygplatsmotet (77) till Björredsmotet (76) i riktning mot Göteborg
Mer info & Karta
Vägarbete: Rivning av berg.
Starttid: 2022-05-12 / 20:00
Prel. sluttid: 2022-06-03 16:00
155
Torslandavägen
mot Göteborg
Väg 155 på Torslandavägen vid Ytterhamnsmotet, i riktning mot Göteborg.
Mer info & Karta
Vägarbete: Avetablering av gamla infarten till Vikans Industriväg.
Starttid: 2022-05-13 / 09:32
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
155
Torslandavägen
Väg 155 på Torslandavägen vid Ytterhamnsmotet, i riktning mot Hönö.
Mer info & Karta
Vägarbete: Stängning av infart till Vikan
Starttid: 2022-05-02 / 07:40
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
156
Buagärde
Väg 156 Buagärde till Tpl Skene båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Underhållsarbete. Inkoppling av vattenledning.
Starttid: 2022-05-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-05-31 16:00
160
Stenungsund
Väg 160 Strandnorum till Nösnäsmotet S båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Ombyggnation av hållplatslägen Nösnäs
Starttid: 2022-05-11 / 20:48
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
160
Stenungsund
Väg 160 mellan Stora Högamotet (90) och Strandnorum, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbete: Ombyggnation av hållplatslägen Strandkärr
Starttid: 2022-05-02 / 00:35
Prel. sluttid: 2022-07-02 16:00
160
Tjörnbron
Väg 160 från Nösnäsmotet N till Almökrysset båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Broarbete. Utbyte av snedkablar på Tjörnbron. Tjörnbron helt avstängd vissa nätter mellan klockan 23:00 - 04:30. Trafikmeddelanden går ut samma dag som aktuell avstängning sker.
Starttid: 2022-01-03 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
180
Alingsås - Borås
Väg 180 Fagerlid till Ängabo båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Arbete med teknisk utrustning. Vakter reglerar trafiken.
Starttid: 2022-05-12 / 22:04
Prel. sluttid: 2022-08-31 16:00
180
Götaplan
Väg 180 från Götaplan Alingsås till Kungsgatan Alingsås båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Ledningsarbete. Fast avstängning med betongbarriär på platsen. Ett körfält stängt.
Starttid: 2022-02-22 / 13:04
Prel. sluttid: 2022-08-31 16:00
190
Gråbovägen
Väg 190 Cpl Gråbo till Brogården båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Ombyggnation av hållplatslägen Björboholm
Starttid: 2022-05-09 / 21:46
Prel. sluttid: 2022-06-09 16:00
190
Gråbo - Sollebrunn
Väg 190 från Björboholm till Brogården båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Byggnation av tillfällig anslutningsväg till etablering för Vatten och avlopp i området.
Starttid: 2022-04-04 / 07:10
Prel. sluttid: 2023-03-31 16:00
503
Lindomevägen
Väg 503 Hällesåker till Gränsudden båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Drift och underhållsarbete. Utbyte och standard höjning av Räcke samt dikning av sträcka.
Starttid: 2022-03-07 / 08:47
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
523
Härskogsvägen
Väg 523 Härskogen till Kastenhov båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Mätning/provtagning. Trafiken regleras med vakter.
Starttid: 2022-05-02 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-09-30 16:00
527
Forsa
Väg 527 Forsa till Rävlanda båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Kabelarbete i mark. Dagtid mellan 07.00-16.00
Starttid: 2021-12-30 / 08:41
Prel. sluttid: 2024-04-30 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 från Öjersjö till Cirkulationsplats Furulund båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Nybyggnation av rondell. Trafiken regleras med vakter
Starttid: 2022-04-25 / 07:59
Prel. sluttid: 2022-06-10 16:00
549
Härrydavägen
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana. Begränsad framkomlighet
Starttid: 2020-12-07 / 14:00
Prel. sluttid: 2022-06-29 16:00
554
Hindås
Väg 554 från Rya till Hindås båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Trafikljus reglerar trafiken. Ett körfält påverkas i båda riktningar
Starttid: 2021-10-20 / 11:00
Prel. sluttid: 2022-06-29 16:00
Göteborg
Björlandavägen
Väg 565 Lexby Östergård till Swedenborgsplatsen båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Byggnation av Björlandamotet.
Starttid: 2022-05-15 / 07:12
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
Göteborg
Björlandavägen
Väg 565 från Lexby Östergård till Skrabro i riktning mot Kongahällavägen
Mer info & Karta
Vägarbete: In- och utfart för byggtrafik på Björlandavägen.
Starttid: 2022-01-03 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
730
Kolleröd
Väg 730 från Kolleröd till Björholmen båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Schakt för och tryckning av VA-ledning.
Starttid: 2022-05-17 / 08:04
Prel. sluttid: 2023-01-31 16:00
934
Fjärås
Hallands Län
Väg 934 från Cirkulationsplats Fjärås till Fjärås Kyrka båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Arbete med vatten och avlopp. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2022-01-18 / 13:20
Prel. sluttid: 2022-07-31 16:00
1750
Bodarnamotet
Väg 1750 Tpl Bodarnamotet till Hemsjö båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Uppsättning av armatur på befintlig belysningsanläggning.
Starttid: 2022-04-10 / 11:12
Prel. sluttid: 2022-06-24 16:00
1757
Olsfors
Väg 1757 Olsfors till Sandared V båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Underhållsarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2022-05-09 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-06-12 16:00
1757
Olsfors
Väg 1757 Olsfors till Sandared V båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Underhållsarbete.Trafiken regleras med trafikljus .
Starttid: 2022-05-06 / 11:24
Prel. sluttid: 2022-06-12 16:00
1759
Olsfors
Väg 1759 Olsfors till Stenkulla båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Broarbete Ett körfält tas i anspråk, trafiken regleras med vakter.
Starttid: 2022-04-25 / 12:00
Prel. sluttid: 2022-08-30 16:00
1940
Partille/Lerum
Väg 1940 Kommungräns Partille/Lerum till Svartåliden båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Väg avstängd på grund av vägskada
Starttid: 2022-02-04 / 10:14
Prel. sluttid: 2024-01-31 16:00
1960
Surte
Väg 1960 från Trafikplats Surte S (80) till Trafikplats Surte N (81) båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbete: Tryckning av vattenledning. Ett körfält avstängt. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2022-01-25 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
DEMO COMP
Varje minut
Dygnet runt