--:-- DEMO COMP 17.3 °C

Väg 40 Boråsleden
Kallebäcksmotet (66) (Ö) mot Borås
Kallebäcksmotet (66) (Ö) mot Borås
Delsjömotet (V) mot Göteborg
Delsjömotet (V) mot Göteborg
Delsjömotet (SÖ) mot Borås
Delsjömotet (SÖ) mot Borås
Delsjömotet (V) mot Göteborg
Delsjömotet (V) mot Göteborg
Delsjömotet (Ö) mot Borås
Delsjömotet (Ö) mot Borås
Rådasjön (V) mot Göteborg
Rådasjön (V) mot Göteborg
Rådasjön (Ö) mot Borås
Rådasjön (Ö) mot Borås
Mölnlyckemotet (V) mot Göteborg
Mölnlyckemotet (V) mot Göteborg
Mölnlyckemotet (Ö) mot Borås
Mölnlyckemotet (Ö) mot Borås
Bårhultsmotet (V) mot Göteborg
Bårhultsmotet (V) mot Göteborg
Bårhultsmotet (Ö) mot Borås
Bårhultsmotet (Ö) mot Borås
Landvettermotet (V) mot Göteborg
Landvettermotet (V) mot Göteborg
Flygplatsmotet (V) mot Göteborg
Flygplatsmotet (V) mot Göteborg
Väg 40 Borås
Viaredsmotet mot Göteborg
Viaredsmotet mot Göteborg
Viaredsmotet mot Borås
Viaredsmotet mot Borås
Annelundsmotet mot Göteborg
Annelundsmotet mot Göteborg
Annelundsmotet mot Ulricehamn
Annelundsmotet mot Ulricehamn
Väg 40 Ulricehamn
Ulricehamnstunneln österut
Ulricehamnstunneln österut
Ulricehamnstunneln västerut
Ulricehamnstunneln västerut
Ulricehamn bro österut
Ulricehamn bro österut
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
DEMO COMP
Varje minut
Dygnet runt