12:50 DEMO COMP 4.9 °C
1960
Stora
(12:04) Väg 1960 från Trafikplats Stora Vikenmotet (83) till Cirkulationsplats Bohus i riktning mot Surte
Preliminär sluttid: Idag kl 13:00
Mer info & Karta
Fordonshaveri: Lastbil som blockerar södergående riktning i höjd med Klädkällaren.
Uppdaterad: Idag kl 12:05
7 nya vägarbeten har startats.
40
mot Göteborg
Vägarbeten
Väg 40 från Trafikplats Bårhultsmotet till Mölnlyckemotet (72) i riktning mot Göteborg
Mitträckesarbeten. Skyddsfordon medföljer
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Karta
550
Vägarbeten
Väg 550 från Börsås fornborg till Djupedalsängsvägen båda riktningarna
Borrning längs vägen. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: Idag kl 18:00
Karta
940
Vägarbeten
Väg 940 från Trafikplats Kungsbacka S (59) till Cirkulationsplats Onsala båda riktningarna
Belysningsarbeten. Skyddsfordon medföljer
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Karta
40
Vägarbeten
Väg 40 från Kullamotet (80) till Grönkullenmotet (81) båda riktningarna
Drift och underhållsarbete i mittremsan på vägen
Preliminär sluttid: Idag kl 15:30
Karta
E6 E20
Norrut
Vägarbeten
E6 från Trafikplats Frillesås (57) till Trafikplats Fjärås (58) i riktning mot Göteborg
Räckesarbete cirka 500 meter norr om Frillesås. Skyddsfordon reglerar trafiken.
Preliminär sluttid: 2022-01-27 16:00
Karta
1960
Vägarbeten
Väg 1960 från Trafikplats Surte S (80) till Trafikplats Surte N (81) båda riktningarna
Lednings/telearbete. Tryckning av vattenledning.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Karta
E45
Vägarbeten
E45 från Trafikplats Slakthusmotet till Lärjemotet båda riktningarna
Armaturbyte dagtid 09:00-14:00. Skyddsfordon på plats.
Preliminär sluttid: 2022-04-01 16:00
Karta
Källa: Trafikverket / TrafikDirekt.se
1

Trafikinfo
DEMO COMP
Varje minut
Dygnet runt

2022 © Trafikradion