06:32 Malmö 16.0 °C
104
Prel. sluttid: Idag kl 07:00
Mer info
(06:09) Väg 104 från Gårdstånga Kyrka till Flyinge båda riktningarna
Djur på vägen: Fem lösa hästar rör sig på och längs vägen mellan Flyinge och Gårdstånga. Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 06:10

Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning
Mer info
Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.
Läs mer på länken här www.transportstyrelsen.se
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
2000 - 2020 © X For Media Production