15:38 Dalarnas Län
Just nu pågår 66 vägarbeten.
50
Långsjön
Vägarbete
Väg 50 från Långsjön till Floda båda riktningarna
Trumbyte vid Kvarndammen, vägen helt avstängd med omledning.
Preliminär sluttid: 2022-07-25 16:00
Mer info & Karta
Trumbyte vid Kvarndammen, vägen helt avstängd med omledning.
914
Grycksbo
Vägarbete
Väg 914 från Grycksbo skola till Slogsvedslindan båda riktningarna
Förläggning av ny ledning. Del av korsning Svedjevägen Drottningvägen stängs av och leds om.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Förläggning av ny ledning. Del av korsning Svedjevägen Drottningvägen stängs av och leds om.
605
Saxdalen
Beläggningsarbete
Väg 605 från S Saxdalen till N Saxdalen båda riktningarna
Beläggningsarbete, Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete, Risk för stenskott.
70
Vägarbete
Väg 70 vid Rättvik, i båda riktningar.
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-07-29 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
536
Ilbäcken
Vägarbete
Väg 536 från Ilbäcken till Hulån båda riktningarna
Broarbete vid Hulån, vägen är avstängd vid bron
Preliminär sluttid: 2022-08-14 16:00
Mer info & Karta
Broarbete vid Hulån, vägen är avstängd vid bron
50
Mats-Knuts
Vägarbete
Väg 50 från Trafikplats Mats-Knuts till Backarondellen båda riktningarna
Nybyggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet i södergående riktning och omledning i norrgående riktning.
Preliminär sluttid: 2024-10-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet i södergående riktning och omledning i norrgående riktning.
853
Falun
Vägarbete
Väg 853 från Falun Dalavallen till Regementsvägen i Falun båda riktningarna
Byggnation av ny cirkulationsplats.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny cirkulationsplats.
986
Furuliden
Vägarbete
Väg 986 från Furuliden NO till Maklingsgärdet båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Ett körfält avstängt. Trafiken leds växelvis förbi.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Ett körfält avstängt. Trafiken leds växelvis förbi.
905
Amsbergs
Vägarbete
Väg 905 från Amsbergs kapell till Amsberg Oppibyn båda riktningarna
Avstängd väg i samband med ombyggnation av E16 och byggnation av vägport
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Avstängd väg i samband med ombyggnation av E16 och byggnation av vägport
66
Ärnäs
Vägarbete
Väg 66 från Ö Ärnäs till Bu båda riktningarna
Nyanläggning av GC-bro över väg 66 vid Limedsforsen. Vägen är helt avstängd under arbetet.
Preliminär sluttid: 2022-10-03 16:00
Mer info & Karta
Nyanläggning av GC-bro över väg 66 vid Limedsforsen. Vägen är helt avstängd under arbetet.
Mora
Vägarbete
E45 från Cirkulationsplats Mora Noret till Mora Eldsläckarevägen båda riktningarna
Nybyggnation av genomfart i Mora, byggtrafik kan förekomma.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av genomfart i Mora, byggtrafik kan förekomma.
Backarondellen
Vägarbete
E16 från Backarondellen till Åkrerondellen båda riktningarna
Skötsel av grönytor i vägområde mellan Hytting och Mellstarondellen. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Skötsel av grönytor i vägområde mellan Hytting och Mellstarondellen. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet.
Trafikplats
Vägarbete
E16 från Trafikplats Ornäs till Grådarondellen båda riktningarna
Skötsel av grönytor i vägområde. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Skötsel av grönytor i vägområde. Risk för begränsad framkomlighet.
Fänforsen
Beläggningsarbete
E16 från Fänforsen till Cirkulationsplats Nordanholen båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med lots och trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-07-14 18:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med lots och trafikljus.
Djurås
Vägarbete
E16 från Cirkulationsplats Djurås till Täktbacken båda riktningarna
Kantstensarbete vid cirkulationsplats. Arbetet sker nattetid 18-06 med begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kantstensarbete vid cirkulationsplats. Arbetet sker nattetid 18-06 med begränsad framkomlighet.
Djurås
Vägarbete
E16 från Cirkulationsplats Djurås till Täktbacken båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-08-31 06:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet
Hagalund
Vägarbete
E16 från Cirkulationsplats Hagalund till Åkrerondellen båda riktningarna
Underhållsarbete i Backarondellen.Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-30 22:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete i Backarondellen.Begränsad framkomlighet.
Tjärnarondellen
Vägarbete
E16 från Tjärnarondellen till Cirkulationsplats Hagalund båda riktningarna
Borrning under vägen i höjd med Tjärnarondellen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Borrning under vägen i höjd med Tjärnarondellen. Risk för begränsad framkomlighet.
Vägarbete
E16 från N Amsberg till Mellstarondellen båda riktningarna
Ombyggnation av befintlig E16 till mittseparerad väg. Anläggande av trafikplats. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av befintlig E16 till mittseparerad väg. Anläggande av trafikplats. Begränsad framkomlighet
Vägarbete
E45 från Ö Öje till Johannisholm båda riktningarna
Reparation av kabel för vägbelysning.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Reparation av kabel för vägbelysning.
50
Backarondellen
Vägarbete
Väg 50 från Backarondellen till Floda båda riktningarna
Skötsel av grönytor i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Skötsel av grönytor i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
50
Ludvika
Vägarbete
Väg 50 från Cirkulationsplats Ludvika till Klenshyttan i riktning mot Kopparberg
Vägbyggnation i Ludvika.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Vägbyggnation i Ludvika.
50
Klenshyttan
Vägarbete
Väg 50 från Klenshyttan till Cirkulationsplats Ludvika båda riktningarna
Vägbyggnation. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Vägbyggnation. Arbetsfordon på vägen.
66
Köarån
Vägarbete
Väg 66 från Köarån till Cirkulationsplats Lindvallen båda riktningarna
Broarbete. Bron vid Sälenstugan är avstängd för trafik.
Preliminär sluttid: 2022-08-14 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Bron vid Sälenstugan är avstängd för trafik.
66
Malungsfors
Vägarbete
Väg 66 från Malungsfors till Ö Ärnäs båda riktningarna
Nybyggnation av väg, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av väg, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
66
Malungsfors
Vägarbete
Väg 66 från Malungsfors till Ö Ärnäs båda riktningarna
Inspektionsarbeten.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Inspektionsarbeten.
68
Villahed
Vägarbete
Väg 68 från Villahed till Lumsen i riktning mot Storvik
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-07-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
68
Lindsnäs
Vägarbete
Väg 68 från Trafikplats Lindsnäs till Dalahästen båda riktningarna
Broarbete. Reparation och underhåll. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-09-06 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Reparation och underhåll. Ett körfält avstängt.
69
Landsbro
Vägarbete
Väg 69 från Landsbro till Uppbo Dalkullan i riktning mot Fagersta
Vägbelysningsarbete med tillhörande markarbeten
Preliminär sluttid: 2024-10-31 16:00
Mer info & Karta
Vägbelysningsarbete med tillhörande markarbeten
70
Vägarbete
Väg 70 vid Romme travbana båda riktningarna
Belysningsarbete i höjd med Romme travbana. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Belysningsarbete i höjd med Romme travbana. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
70
Vägarbete
Väg 70 vid Säter, i riktning mot Säter.
Anläggning av ny gång- och cykelbana. Följ skyltad omledning.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Anläggning av ny gång- och cykelbana. Följ skyltad omledning.
70
Säter
Vägarbete
Väg 70 från Säter Gustaf Adolfs vägen till Trafikplats Yttre Svärdsjö båda riktningarna
Nedsänkt hastighet till 80km/h på grund av trasigt vajerräcke längst sträckan.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Nedsänkt hastighet till 80km/h på grund av trasigt vajerräcke längst sträckan.
301
Silvberg
Vägarbete
Väg 301 från Silvberg till Dalbyn båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
301
Silvberg
Vägarbete
Väg 301 från Silvberg till Dalbyn båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen
301
Silvberg
Vägarbete
Väg 301 från Silvberg till Dalbyn båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
301
Silvberg
Vägarbete
Väg 301 från Silvberg till Dalbyn båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
311
Sälen
Vägarbete
Väg 311 från Sälen till Horrmundsvalla båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Trafiken regleras med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Trafiken regleras med trafiksignal.
502
Krabbforsen
Vägarbete
Väg 502 från Krabbforsen till Yttermalungs kapell båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
560
Norrbo
Vägarbete
Väg 560 från Norrbo till Nyhammar båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Trafiken leds växelvis förbi arbetsplatsen.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Trafiken leds växelvis förbi arbetsplatsen.
564
Nyhammar
Beläggningsarbete
Väg 564 från Nyhammar Folketshusvägen till Ställberget båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots
583
Mockfjärd
Vägarbete
Väg 583 från Mockfjärd Industrivägen till Mellstarondellen båda riktningarna
Slåtterarbete. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.
Preliminär sluttid: Idag kl 18:00
Mer info & Karta
Slåtterarbete. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.
604
Saxdalen
Vägarbete
Väg 604 från S Saxdalen till N Saxdalen båda riktningarna
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
606
Saxdalen
Beläggningsarbete
Väg 606 från S Saxdalen till Malbacken båda riktningarna
Arbeten med vägbeläggning mellan Saxdalen och Malbacken.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Arbeten med vägbeläggning mellan Saxdalen och Malbacken.
620
Vägarbete
Väg 620 i Dalarnas län, i båda riktningar.
Kabelarbete.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete.
639
Gräsberg
Beläggningsarbete
Väg 639 från Gräsberg till Nedre Malsjö båda riktningarna
Beläggningsarbete. Arbetsfordon på vägen. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med lots.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Arbetsfordon på vägen. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med lots.
640
Ställberget
Vägarbete
Väg 640 från Ställberget till Tuna-Hästberg båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
644
Rönnäset
Vägarbete
Väg 644 från Rönnäset till Rämshyttan båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-08-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
646
Rämshyttan
Vägarbete
Väg 646 från Rämshyttan till Floda båda riktningarna
Kortare breddning av väg 646 mellan Rämshyttan och Floda. Ett körfält avstängt, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Kortare breddning av väg 646 mellan Rämshyttan och Floda. Ett körfält avstängt, begränsad framkomlighet.
721
Villahed
Vägarbete
Väg 721 från Villahed till Horndals bruk båda riktningarna
Nybyggnation av GC-väg utmed väg 721 i Horndal,Trafiken regleras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av GC-väg utmed väg 721 i Horndal,Trafiken regleras med trafikljus.
774
Lund
Beläggningsarbete
Väg 774 från Lund till Lövåsen båda riktningarna
Beläggningsarbete. Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 00:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Risk för stenskott.
784
Ljusterängs
Beläggningsarbete
Väg 784 från Ljusterängs vsk till Bispbergshyttan båda riktningarna
Beläggningsarbete. Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 00:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Risk för stenskott.
800
Beläggningsarbete
Väg 800 på Torsångsvägen vid Alsbäck, i båda riktningar.
Beläggningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet.
807
Torsång
Vägarbete
Väg 807 från Cirkulationsplats Torsång N till Dalsjö GK båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-15 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet.
807
Torsång
Vägarbete
Väg 807 från Cirkulationsplats Torsång N till Dalsjö GK båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-08-15 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
833
Slaggen
Beläggningsarbete
Väg 833 från Slaggen till Gunnarsbo båda riktningarna
Förstärkningsarbete inför kommande beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-25 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete inför kommande beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet.
834
Aspeboda
Beläggningsarbete
Väg 834 från Aspeboda till Trafikplats Karlsvik båda riktningarna
Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-25 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet.
850
Svärdsjö
Vägarbete
Väg 850 från Svärdsjö Brosvedsvägen till Svärdsjö i riktning mot Åmot
Arbete på fastighet invid vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Arbete på fastighet invid vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
865
Blixbo
Beläggningsarbete
Väg 865 från Blixbo till Tofta brunn båda riktningarna
Upprustning av vägen mellan Blixbo och Karlsbyheden. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-11-30 16:00
Mer info & Karta
Upprustning av vägen mellan Blixbo och Karlsbyheden. Risk för begränsad framkomlighet.
872
Vägarbete
Väg 872 mellan Österå och Haghed, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
876
Toftbyn
Beläggningsarbete
Väg 876 från Toftbyn Ö till Svärdsjö Toftbyvägen båda riktningarna
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och lots, vardagar mellan 07-22.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och lots, vardagar mellan 07-22.
889
Vägarbete
Väg 889 i Dalarnas län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
892
Bjursås
Vägarbete
Väg 892 från Bjursås Skarpsveden till Bjursås skola båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-07-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
893
Grycksbo
Vägarbete
Väg 893 från Grycksbo till Lustebo båda riktningarna
Förläggning av ny ledning.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Förläggning av ny ledning.
895
Kvarntäkt
Beläggningsarbete
Väg 895 från Kvarntäkt till Björsberg båda riktningarna
Urskiftning och beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 16:00
Mer info & Karta
Urskiftning och beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet.
1036
Lövnäs
Beläggningsarbete
Väg 1036 från Lövnäs till Grimsåkersbrännan båda riktningarna
Beläggningsarbete mellan Lövnäs och Grimsåkersbrännan. Trafiken regleras med trafikljus och lots. Arbetet sker dagtid mellan 06-21.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete mellan Lövnäs och Grimsåkersbrännan. Trafiken regleras med trafikljus och lots. Arbetet sker dagtid mellan 06-21.
1051
Transtrands
Vägarbete
Väg 1051 från Transtrands Kyrka till Trafikplats Sälen V båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Dalarnas Län
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.