06:01 Kalmar/Öland 16.3 °C
OK

Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning
Mer info
Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.
Läs mer på länken här www.transportstyrelsen.se
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
2000 - 2020 © X For Media Production