13:15 E20 Göteborg - Stockholm
Just nu pågår 14 vägarbeten.
E20
Skara - Örebro
Örebro Län
Vägarbete
E20 från Finnerödja N till Rörforsvägen båda riktningarna
Broarbete. Trafik leds förbi på tillfällig väg med nedsatt hastighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Trafik leds förbi på tillfällig väg med nedsatt hastighet.
E20
Skara - Örebro
Västra Götalands Län
Beläggningsarbete
E20 från Åängen till Trafikplats Kinnekulle båda riktningarna
Fräsning och beläggningsarbete i södergårgående riktning. Norrgående trafik leds om. Arbetet pågår endast nattetid, kl 19-06, dagtid är det ingen påverkan.
Preliminär sluttid: 2022-06-03 16:00
Mer info & Karta
Fräsning och beläggningsarbete i södergårgående riktning. Norrgående trafik leds om. Arbetet pågår endast nattetid, kl 19-06, dagtid är det ingen påverkan.
E20
Örebro - Skara
mot Göteborg
Västra Götalands Län
Beläggningsarbete
E20 från Trafikplats Kinnekulle till Trafikplats Vilan i riktning mot Göteborg
Vägen avstängd nattetid mellan 19:00-06:00 i södergående riktning.
Preliminär sluttid: 2022-06-03 16:00
Mer info & Karta
Vägen avstängd nattetid mellan 19:00-06:00 i södergående riktning.
E20
Skara - Örebro
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från Trafikplats Vilan till Håkan Svensgården båda riktningarna
Arbeten i höger körfält. Skyddsfordon på plats.
Preliminär sluttid: 2022-08-01 16:00
Mer info & Karta
Arbeten i höger körfält. Skyddsfordon på plats.
E20
Øresundsbron
mot Köpenhamn
Skåne län
Vägarbete
E20 från Trafikplats Vintrie (11) till Öresundsbron i riktning mot Köpenhamn
Kabelarbete i mark i höjd med Vintrie.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark i höjd med Vintrie.
E20
Skara - Örebro
Örebro Län
Vägarbete
E20 från Trafikplats Brändåsen (106) till Trafikplats Byrstatorp (107) båda riktningarna
Ledningsarbete. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält avstängt.
E20
Örebro - Skara
mot Göteborg
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från Präskvarn till Loftsgården i riktning mot Göteborg
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägbanan.
E20
Alingsås - Skara
Västra Götalands Län
Beläggningsarbete
E20 från Eling till Trafikplats Vara båda riktningarna
Trafik leds via förbiledning intill arbetsplatsen.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Trafik leds via förbiledning intill arbetsplatsen.
E20
Alingsås - Skara
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från S Härene till Eling båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Ribbingsberg och Eling. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Ribbingsberg och Eling. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E20
Alingsås - Skara
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från Lund till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna
Utbyggnad av E20 förbi Vårgårda. Avfartsramper stängs av och förbiledning sker av trafiken. Sänkt hastighet förbi platsen.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnad av E20 förbi Vårgårda. Avfartsramper stängs av och förbiledning sker av trafiken. Sänkt hastighet förbi platsen.
Trafikplats
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från Trafikplats Vilan till Åängen båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Skara och Lundsbrunn. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Skara och Lundsbrunn. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E20
Alingsås - Skara
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från Eling till Trafikplats Vara båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Eling och Vara. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Eling och Vara. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
E20
Skara - Örebro
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från Trafikplats Vilan till Gålstad i riktning mot Laxå
Underhållsarbete Vilan - Dalaån.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete Vilan - Dalaån.
E20
Alingsås - Skara
Västra Götalands Län
Vägarbete
E20 från Trafikplats Hjultorp till Gunnarsgården båda riktningarna
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
E20 Göteborg - Stockholm
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.