12:06 E18 Stockholm - Norge
Just nu pågår 9 vägarbeten.
Trafikplats
Örebro Län
Vägarbete
E18 från Trafikplats Slyte (118) till Trafikplats Munkartorp (116) i riktning mot Kristinehamn
Arbete med kantstolpar, rörligt arbete.
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Mer info & Karta
Arbete med kantstolpar, rörligt arbete.
Trafilplats
Värmlands Län
Vägarbete
E18 från Trafilplats Björkåsmotet till Strömsborg i riktning mot Riksgränsen
Reparation av mitt- och sidoräcken. Trafiken leds förbi via chikan.
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Mer info & Karta
Reparation av mitt- och sidoräcken. Trafiken leds förbi via chikan.
E18
Enköpingsvägen
mot Stockholm
Uppsala län
Vägarbete
E18 från Trafikplats Romberga (142) till Trafikplats Annelund (143) i riktning mot Stockholm
Akut räckesarbete. Arbetsfordon tar del av höger körfält.
Preliminär sluttid: Idag kl 13:00
Mer info & Karta
Akut räckesarbete. Arbetsfordon tar del av höger körfält.
till
Värmlands Län
Vägarbete
E18 Universitetsmotet till Universitetsmotet båda riktningarna
Byggnation av ny cirkulationsplats vid av- och påfarten i östergående riktning. Under vissa delar av arbetstiden kommer påfarten vara avstängd. Påfartstrafiken leds då om via Alster.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny cirkulationsplats vid av- och påfarten i östergående riktning. Under vissa delar av arbetstiden kommer påfarten vara avstängd. Påfartstrafiken leds då om via Alster.
Trafikplats
mot Örebro
Västmanlands Län
Vägarbete
E18 från Trafikplats Eriksberg (126) till Trafikplats Morgendal (124) i riktning mot Örebro
Ombyggnation av E18. Endast ett körfält öppet västergående.
Preliminär sluttid: 2024-05-05 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av E18. Endast ett körfält öppet västergående.
Trafikplats
Västmanlands Län
Vägarbete
E18 från Trafikplats Västerledsmotet (128) till Trafikplats Eriksberg (126) båda riktningarna
Ombyggnation. Ett körfält avstängt under byggtiden.
Preliminär sluttid: 2024-05-05 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation. Ett körfält avstängt under byggtiden.
Trafikplats
mot Örebro
Västmanlands Län
Vägarbete
E18 vid Trafikplats Korsängsmotet (135) i riktning mot Örebro
Av- och påfart till E18 avstängd pga arbete på Malmbergsgatan.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Av- och påfart till E18 avstängd pga arbete på Malmbergsgatan.
Strömsborg
Värmlands Län
Vägarbete
E18 från Strömsborg till Väsemotet båda riktningarna
Vägmarkering, komplettering samt nyläggning av vägmarkering.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Vägmarkering, komplettering samt nyläggning av vägmarkering.
Trafikplats
Örebro Län
Vägarbete
E18 från Trafikplats Odlingen till Stora rondellen båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats och tunnel under E18.
Preliminär sluttid: 2023-11-01 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats och tunnel under E18.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
E18 Stockholm - Norge
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.