15:57 E16 Gävle - Norge
OK
2 nya vägarbeten har startats.
Stöllet
13:21 Vägarbete
E16 från Stöllet till Länsgr. Värmlands/Dalarnas län vid Hemmyran båda riktningarna
Målning av kantlinjer. Skyddsfordon medföljer
Preliminär sluttid: Idag kl 19:00
Mer info & Karta
Målning av kantlinjer. Skyddsfordon medföljer
Trafikplats
09:00 Vägarbete
E16 från Trafikplats Sandviken V till Trafikplats Gävle V (199) båda riktningarna
Slåtterarbete på av- och påfartsramper mellan Gävle och Sandviken. Långsamtgående arbetsfordon, risk för köer.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Slåtterarbete på av- och påfartsramper mellan Gävle och Sandviken. Långsamtgående arbetsfordon, risk för köer.
Källa: Trafikverket / Trafikradion.se
Namnlöst dokument

Trafikinformation
E16 Gävle - Norge
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.