12:24 Bohuslän
Just nu pågår 22 vägarbeten.
E 6
Tanum - Strömstad
Norrut
Vägarbete
E6 från Tanumsmotet (105) till Sältenmotet (109) i riktning mot Oslo
Reparation av mittwireräcke
Preliminär sluttid: Idag kl 14:00
Mer info & Karta
Reparation av mittwireräcke
44
Uddevalla - Trollhättan
Vägarbete
Väg 44 från Trafikplats Grunnebo till Trafikplats Båberg i riktning mot Götene
Arbete med viltstängsel, 1 körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-02-28 16:00
Mer info & Karta
Arbete med viltstängsel, 1 körfält avstängt.
44
Uddevalla - Trollhättan
Vägarbete
Väg 44 från Trafikplats Överby till Trafikplats Grunnebo båda riktningarna
Drift/underhåll. Skyddsfordon på plats
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Drift/underhåll. Skyddsfordon på plats
Trollhättans
Vägarbete
Elfhögsgatan - Storgatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Under perioden pågår vägarbeten utmed Elfhögsgatan mellan Storgatan och Kungsgatan i olika etapper. Under en kortare period sker vägarbete även i korsningen med Storgatan. Parkering utmed Elfhögsgatan kommer att vara förbjuden till och från under perioden. Respektera aktuella vägmärken och gällande parkeringsförbud.
Preliminär sluttid: 2022-05-15 08:51
Mer info & Karta
Under perioden pågår vägarbeten utmed Elfhögsgatan mellan Storgatan och Kungsgatan i olika etapper. Under en kortare period sker vägarbete även i korsningen med Storgatan. Parkering utmed Elfhögsgatan kommer att vara förbjuden till och från under perioden. Respektera aktuella vägmärken och gällande parkeringsförbud.
Kardanvägen
Vägarbete
Kardanvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Med anledning av sprängningsarbeten är gång- och cykelbanan utmed Kardanvägen 45-49 helt avstängd. Gång- och cykeltrafiken leds om via ett körfält, vilket begränsar framkomligheten på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-01-28 08:16
Mer info & Karta
Med anledning av sprängningsarbeten är gång- och cykelbanan utmed Kardanvägen 45-49 helt avstängd. Gång- och cykeltrafiken leds om via ett körfält, vilket begränsar framkomligheten på vägen.
2027
Sågbron
Vägarbete
Väg 2027 från Sågbron till Torsered båda riktningarna
Förstärkningsarbete. Helavstängning med omledning.
Preliminär sluttid: 2022-02-18 16:00
Mer info & Karta
Förstärkningsarbete. Helavstängning med omledning.
Vänersborg
Lillebyvägen
Vägarbete
Lillebyvägen i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Den västra infarten till Lillebyvägen i Brålanda är avstängd på grund av VA-arbete.
Preliminär sluttid: Idag kl 13:16
Mer info & Karta
Den västra infarten till Lillebyvägen i Brålanda är avstängd på grund av VA-arbete.
E 6
Vägarbete
E 6 mellan Torpmotet (96) och Hogstorpsmotet (97), i båda riktningar.
Drift/underhåll Överledning pga förstärkningsarbete. I samband med detta sänks hastigheten till 70 km / h emellan Tpl Hogstorp & Torp södra.
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Drift/underhåll Överledning pga förstärkningsarbete. I samband med detta sänks hastigheten till 70 km / h emellan Tpl Hogstorp & Torp södra.
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete
E6 från Nordre Älvbron S till Nordre Älvbron N båda riktningarna
Underhåll och utbyte av brospann.
Preliminär sluttid: 2022-07-17 16:00
Mer info & Karta
Underhåll och utbyte av brospann.
44
Uddevalla - Trollhättan
Vägarbete
Väg 44 från Trafikplats Grunnebo till Trafikplats Väne-Ryr i riktning mot Uddevalla
Borrning under väg i höjd med Väne-Ryr. Skyddsfordon reglerar trafiken.
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Mer info & Karta
Borrning under väg i höjd med Väne-Ryr. Skyddsfordon reglerar trafiken.
44
Uddevalla - Trollhättan
Vägarbete
Väg 44 från Råsserödsmotet till Trafikplats Grunnebo båda riktningarna
Lednings/telearbete. Tryckning under väg. Arbetsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-09-29 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Tryckning under väg. Arbetsfordon på vägbanan.
160
Vägarbete
Väg 160 mellan Tjörnbron och Rastplats Tjörnbron, i båda riktningar.
Broarbete- Ett körfält avstängt österut, pga utbyte utav snedkablar.
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete- Ett körfält avstängt österut, pga utbyte utav snedkablar.
168
Marstrandsvägen
Vägarbete
Väg 168 från Ytterby till Rollsbovägen båda riktningarna
Portalarbeten. Skyddsfordon på plats
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Mer info & Karta
Portalarbeten. Skyddsfordon på plats
604
Vägarbete
Väg 604 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Fasta arb.platser Byggetablering för nybyggnation av bostäder. Skyltar placeras på Torsbyvägen och tillfällig anslutning (in-/utfart) från Odlingsgatan till Torsbyvägen byggs. Infarten skall endast trafikeras av boende, renhållningsfordon och räddningstjänst. Befintliga lokaliseringsmärken flyttas för att ge plats åt den tillfälliga infarten.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Fasta arb.platser Byggetablering för nybyggnation av bostäder. Skyltar placeras på Torsbyvägen och tillfällig anslutning (in-/utfart) från Odlingsgatan till Torsbyvägen byggs. Infarten skall endast trafikeras av boende, renhållningsfordon och räddningstjänst. Befintliga lokaliseringsmärken flyttas för att ge plats åt den tillfälliga infarten.
668
Utby
Vägarbete
Väg 668 från Utby till Nötebron båda riktningarna
Lednings/telearbete, arbetsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-02-27 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete, arbetsfordon på vägbanan.
679
Råssbyn
Vägarbete
Väg 679 Råssbyn till Hova båda riktningarna
Lednings och telearbete. Trafiken regleras av skyddsfordon.
Preliminär sluttid: 2022-01-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings och telearbete. Trafiken regleras av skyddsfordon.
753
Torebo
Vägarbete
Väg 753 från Torebo till Kungsviken båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
2012
k:a
Vägarbete
Väg 2012 Fors k:a till Sandbacken båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
2026
Skogsbo
Vägarbete
Väg 2026 från Trafikplats Skogsbo till Korseberg båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-02-25 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
2040
Vägarbete
Väg 2040 Koberg S till Öv Jordala
Schakt för gödseltank
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Schakt för gödseltank
2045
Munkesten
Vägarbete
Väg 2045 från Munkesten till Lerbäcken båda riktningarna
Lednings/telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete.
2224
Bränna
Vägarbete
Väg 2224 från Bränna till Håverud båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Bohuslän
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2022 © Trafikradion