12:35 E6 Trelleborg - Norge
E6 E20
Halmstad
Norrut
Hallands Län
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
(12:28) E6 från Trafikplats Halmstad N (45) till Trafikplats Kvibille (46) i riktning mot Göteborg
Fordonshaveri: En stillastående lastbil i vägrenen ca 2 km söder om Kvibille i norrgående riktning. Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 12:31
E6 E20
Kungsbackaleden
Norrut
Avslutad: 12:22
Mer info
(11:48) E6 från Ullevimotet (73) till Olskroksmotet (74) i riktning mot Oslo
Olycka: Lastbil och personbil. Räddningstjänst framme på plats. 2 Körfält blockerade
Prel. sluttid: Idag kl 12:30
E6 E20
Halmstad - Varberg
Norrut
Hallands Län
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
(07:59) E6 från Trafikplats Getinge (47) till Trafikplats Susedalen i riktning mot Göteborg
Vägskada: Ett hål i beläggningen i vänster körfält strax norr om trafikplats Getinge. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 08:04
8 nya vägarbeten har startats.
E6 E20
Halmstad - Helsingborg
Norrut
Prel. sluttid: Idag kl 13:00
Mer info
E6 från Trafikplats Hjärnarp (37) till Trafikplats Hallandsås (38) i riktning mot Halmstad
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av arbete med räcke norr om Hjärnarp.
Starttid: Idag kl 11:47
Göteborg
Hisingsleden
mot Mölndal
Prel. sluttid: Idag kl 14:00
Mer info
E6.20 från Vädermotet till Bräckemotet i riktning mot Mölndal
Vägarbeten: Räckesarbete, arbetsfordon står i busskörfältet.
Starttid: Idag kl 11:43
Göteborg
Angeredsleden
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
Mer info
E6.20 från Röseredskapellet till Agnesbergsmotet båda riktningarna
Vägarbeten: Byte av lyktstolpar längs Angeredsleden
Starttid: Idag kl 11:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info
E6 från Ullevimotet (73) till Örgrytemotet (71) i riktning mot Malmö
Vägarbeten: Avfart och påfart Örgrytemotet avstängda pga rivningsarbete. Följ orange vägvisning.
Starttid: Idag kl 08:53
E6 E20
Halmstad - Varberg
Norrut
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
E6 från Trafikplats Getinge (47) till Trafikplats Susedalen i riktning mot Göteborg
Vägskada: Ett hål i beläggningen i vänster körfält strax norr om trafikplats Getinge.
Starttid: Idag kl 07:59
E6 E20
Kungsbacka - Varberg
Norrut
Prel. sluttid: Idag kl 17:00
Mer info
E6 från Trafikplats Varberg N (55) till Trafikplats Fjärås (58) i riktning mot Göteborg
Vägarbeten: Slåtterarbete. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 07:10
E6 E20
Kungsbackaleden
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
Mer info
E6 av-/påfart från E6/E20 (Tpl Lackarebäcksmotet) till Flöjelbergsgatan (Lackarebäcksmotet Ö) i Mölndal kommun
Vägarbeten: Broarbete Lackarebäcksbron. Renovering av broskarvar samt beläggningsarbete.
Starttid: Idag kl 06:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
Mer info
E6 vid Påfart Lackarebäcksmotet södergående båda riktningarna
Vägarbeten: Renovering av broskarvar samt beläggning
Starttid: Idag kl 06:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
Namnlöst dokument
2000 - 2020 © X For Media Production