00:52 E45 Göteborg - Karesuando
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
Västra Götalands Län
(00:33) E45 E45 Gullbergstunneln östra mynning
Prel. sluttid: Idag kl 02:00
Mer info
Fordonshaveri: Gullbergs- och Götatunneln avstängd västgående i riktning mot Järntorget
Uppdaterad: Idag kl 00:40
E45
Jämtlands Län
(10:20) E45 från Hallviken till Harrbäcken båda riktningarna
Prel. sluttid: Idag kl 10:30
Mer info
Djur på vägen: Renar ett 30-tal på eller intill vägen mellan Strömsund och Hallviken. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: 2021-04-18 / 10:22
E45
Norrbottens Län
(15:20) E45 från Karesuando till Riksgräns SE/FI vid Karesuando båda riktningarna
Prel. sluttid: 2021-05-31 23:59
Mer info
Hinder på vägbanan: Gränsen till Sverige är påverkad av restriktioner. För gällande inreseregler till Sverige: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/. För inreseregler till Finland: https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona
Uppdaterad: 2021-03-25 / 11:33
Källa: Trafikverket / Trafikradion.se
Namnlöst dokument

Trafikinformation
E45 Göteborg - Karesuando
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © X For Media Production (xfm.se)