01:13 E45 Göteborg - Karesuando
E45
E45
Jämtlands Län
(11:19) E45 från Flåsjön N till Björksjönäs båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
Olycka med tungt fordon: Lastbil med släp i höjd med Stenhällan. Vägen är stängd för all trafik under omlastning och bärgning. Sluttiden är preliminär och kan komma att ändras.
Uppdaterad: Idag kl 00:59
E45
Bohus - Lilla Edet
Västra Götalands Län
(21:23) E45 från Trafikplats Södra Skepplandamotet (90) till Kattleberg båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Djur på vägen: Älg nära vägen. Körfält blockerade
Uppdaterad: 2021-10-21 / 21:25
Källa: Trafikverket / Trafikradion.se
3 nya vägarbeten har startats.
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
Preliminär sluttid: Idag kl 05:30
Mer info
(21:17) E45 vid Gullbergstunneln i riktning mot Järntorget
Vägarbeten: Gullbergstunneln, västergående tunnelrör mot Järntorget avstängt. Trafiken leds om vid Falutorgsmotet/Stationsmotet till det kommunala vägnätet.
E45
E45
Preliminär sluttid: Idag kl 02:00
Mer info
(21:14) E45 från Mora Eldsläckarevägen till Cirkulationsplats Mora Noret båda riktningarna
Vägarbeten: Uppsättning av betongbarrär längs E45 utanför Resecentrum. Begränsad framkomlighet
E45
Oscarsleden
mot Mölndal
Preliminär sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
(21:00) E45 från Järntorgsmotet till Fiskhamnsmotet i riktning mot Mölndal
Vägarbeten: Reparation av teknisk utrustning i höjd med Fiskhamnsmotet i riktning mot Älvsborgsbron.
Namnlöst dokument

Trafikinformation
E45 Göteborg - Karesuando
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © Trafikradion