10:03 E4 Helsingborg - Haparanda
Just nu pågår 26 vägarbeten.
E 4
E 4 vid Trafikplats Skellefteå, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-08-30 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E 4
Norrbottens Län
E4 från Lappnäset till Trafikplats Bergsviken båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Omledning förbi nya broläget vid trafikplats Hortlax.
Starttid: 2021-04-13 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
E 4
Norrbottens Län
E4 från Hedars till Kopparnäs båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Reperation av potthål. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-09-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E 4
E 4 vid Trafikplats Skellefteå, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-09-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
E 4
Umeå - Sikeå
Västerbottens Län
E4 från Trafikplats Sävar N till Djäkneboda båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-09-13 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
E 4
E 4 vid Trafikplats Bergsviken, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med skoterport samt byte av trumma under E4:an
Starttid: 2021-09-10 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E 4
Örnsköldsvik - Härnösand
Västernorrlands Län
E4 från Veckefjärden till Själevad båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: På grund av en vägskada strax norr om norra infarten till Själevad så är hastigheten nedsatt till 50 km/h samt vägens bredd är begränsad till 3,5. Trafik överleds till gemensam körbana.
Starttid: 2021-09-07 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
E 4
Markaryd - Värnamo
Kronobergs län
E4 från Trafikplats Lagan (81) till Trafikplats Ljungby S (79) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet vid trafikplats Ljungby på grund av arbete med ny motorväg.
Starttid: 2021-08-31 / 20:30
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
E 4
Umeå - Sikeå
Västerbottens Län
E4 från Djäkneboda till Bygdeå N båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Fräsning- och beläggningsarbete.
Starttid: 2021-08-30 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E 4
Gävleborgs Län
E4 från Lindsta till Gnarp båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byte av tätskikt på bro över järnväg i höjd med Bälingsjön. Arbetet pågår kväll/natt mellan kl 18 - 06. Trafiken regleras med trafiksignaler. Breddrestriktion 3,5 meter gäller under arbetstid, övrig tid normal vägbredd.
Starttid: 2021-08-29 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 16:00
E 4
Uppsala län
E4 från Trafikplats Karby (191) till Trafikplats Bärbyleden (188) båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Fräs och beläggningsarbete i södergående riktning, trafiken i södergående riktning överledes till norrgående riktning på motorvägen. Endast ett körfält öppet i båda riktningarna.
Starttid: 2021-08-27 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E 4
E 4 vid Sjöboda, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av broarbete norr om Traryd.
Starttid: 2021-08-05 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
E 4
Västerbottens Län
E4 från Vippersrönningen till Sikeå båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnad av befintlig väg till mötesfri 2+1 väg. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-08-02 / 10:00
Prel. sluttid: 2023-09-30 16:00
E 4
Markaryd - Värnamo
Kronobergs län
E4 från Trafikplats Toftaholm (83) till Trafikplats Hamneda (78) båda riktningarna
Mer info
Sprängningsarbete: Kortare stopp kan förekomma. Sprängningsarbete norr om Ljungby.
Starttid: 2021-07-30 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 4
Norrbottens Län
E4 från Trafikplats Rolfs till Kalix båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Markarbeten vid Kalixbron. Diverse förebyggande arbeten vid/på E4an inför trafikomläggningen.
Starttid: 2021-06-30 / 10:30
Prel. sluttid: 2021-12-01 16:00
E 4
E 4 vid Trafikplats Lagan (81), i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbte mellan Ljungby och Lagan.
Starttid: 2021-06-22 / 13:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 4
Markaryd - Värnamo
Kronobergs län
E4 från Trafikplats Ljungby S (79) till Trafikplats Ljungby N (80) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Breddning av bro mellan trafikplatserna Ljungby Södra och Ljungby Norra.
Starttid: 2021-06-03 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 4
Södertälje - Nyköping
Södermanlands län
E4 från Länsgr. Stockholms/Södermanlands län vid Tullgarn till Trafikplats Hölö (139) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete cirka 2 km söder trafikplats Hölö. Körbanorna är sidorföflyttade. Max bredd 3,5 meter.
Starttid: 2021-06-01 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
E 4
Markaryd - Värnamo
Kronobergs län
E4 från Trafikplats Lagan (81) till Trafikplats Ljungby S (79) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av arbete med ny motorväg i höjd med trafikplats Ljungby Norra.
Starttid: 2021-05-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 4
Gävleborgs Län
E4 från Backen till Gärde båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byte av kantbalkar på bro över Harmångersån på E4 Harmånger. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-05-03 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-10-29 16:00
E 4
Markaryd - Värnamo
Kronobergs län
E4 från Trafikplats Ljungby N (80) till Trafikplats Lagan (81) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete söder om Lagan.
Starttid: 2021-01-18 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 4
Markaryd - Värnamo
Kronobergs län
E4 från Trafikplats Lagan (81) till Trafikplats Hallsjö (82) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av ny bro intill befintlig bro.
Starttid: 2021-01-15 / 17:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 4
Umeå - Sikeå
Västerbottens Län
E4 från Trafikplats Sävar N till Bygdeå båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2020-11-27 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
E 4
Norrbottens Län
E4 från Nikkala till Cirkulationsplats Haparanda Ö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation och breddning av väg samt nybyggnation av gång- och cykelväg. Trafiken dirigeras med trafikljus och förbiledning.
Starttid: 2020-10-06 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-10-30 16:00
E 4
Umeå - Sikeå
Västerbottens Län
E4 från Trafikplats Sävar N till Bygdeå N båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vägbyggnation mellan Lillåbron och Bygdeå.
Starttid: 2020-09-14 / 15:00
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
E 4
Markaryd - Värnamo
Kronobergs län
E4 från Trafikplats Lagan (81) till Trafikplats Hallsjö (82) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnationsarbete norr om Lagan.
Starttid: 2019-04-17 / 17:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
E4 Helsingborg - Haparanda
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © Trafikradion