13:45 E16 Gävle - Norge
OK
1 nytt vägarbete har startat.
E16
Prel. sluttid: Idag kl 19:00
Mer info
E16 från Trafikplats Nybo till Trafikplats Gävle V (199) båda riktningarna
Vägarbeten: Underhållsarbete med mitträcke. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 09:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
Namnlöst dokument
2000 - 2020 © X For Media Production